के परमेश्वरले दुष्टलाई सृष्टि गर्नुभयो ?प्रश्न: के परमेश्वरले दुष्टलाई सृष्टि गर्नुभयो ?

उत्तर:
शुरुमा त यस्तो देखिंदछ कि यदि परमेश्वरले सबै कुराहरुको सृष्टि गर्नुभयो भने, तब त दुष्टलाई पनि परमेश्वरद्वारै सृष्टि गरिएको हुनुपर्दछ । तरैपनि, दुष्ट कुनै चट्टान अथवा विद्युत जस्तो “वस्तु” होइन । तपाईंले दुष्टको कुनै भाँडो पाउन सक्नुहुन्न । दुष्टको आफैमा कुनै अस्तित्व छैन, यो त वास्तवमै असलको अनुपस्थिति हो । उदाहरणको लागि, दूलोहरु साँचो हुन् तर तिनीहरु कुनै कुरामा मात्र अस्तित्वमा हुँदछ । हामी फोहोरको अनुपस्थितिलाई ठूलो भन्दछौं, तर यसलाई फोहोरबाट अलग गर्न सकिंंदैन । यसैले जब परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो यो साँचो कुरो हो कि उहाँले सृष्टि गर्नुभएको सबैकुरा असल थियो । परमेश्वरले बनाउनु भएको एउटा असल कुरोचाहिँ प्राणीहरु थियो जसलाई असल छान्ने स्वातन्त्रता थियो । एउटा साँचो रोजाई हुनको लागि, परमेश्वरले असल रोजाई बाहेक त्यहाँ केही कुरालाई अनुमति दिनुपर्दथ्यो । यसैले, परमेश्वरले यस्ता स्वातन्त्र दूतहरु र मानिसहरुलाई असल कुरो रोज्न अथवा असललाई रद्द गर्न (दुष्ट) अनुमति दिनुभयो । जब दुई असल कुराहरुको माझमा कुनै खराब सम्बन्ध अस्तित्वमा आउँदछ, हामी त्यसलाई दुष्ट भन्दछौं, तर यो त्यस्तो “वस्तु” बन्दैन जसलाई सृष्टि गर्न परमेश्वरलाई आवश्यक पर्यो ।

शायद, अरु केही चित्रणहरुले बुझ्नलाई सहायता गर्नेछ । यदि कुनै व्यक्तिलाई “के ठण्डा अस्तित्वमा छ ?” भनेर प्रश्न गरिन्छ भने, जवाफ “छ” भन्ने नै हुँदछ । तरैपनि, यो गलत हो । ठण्डाको अस्तित्व हुँदैन । ठण्डा त तापको अनुपस्थिति हो । त्यसरी नै, अन्धकारको अस्तित्व छैन, यो त उज्यालोको अनुपस्थितिमात्र हो । दुष्ट असलको अनुपस्थिति हो, अझ असल रुपमा भन्नुपर्दा, दुष्ट परमेश्वरको अनुपस्थिति हो । परमेश्वरलाई दुष्टको सृष्टि गर्नु परेन, तर केवल असलको अनुपस्थितिको लागि अनुमति दिनुपर्यो ।

परमेश्वरले दुष्टलाई सृष्टि गर्नुभएन, तर उहाँले दुष्टलाई अनुमति दिनुहुन्छ । यदि परमेश्वरले दुष्टको सम्भावनालाई अनुमति नदिनु भएको हुँदो हो त, मानिसजाति र स्वर्गदूतहरु दुवैले परमेश्वरलाई वाध्यता वश् सेवा गर्ने थियो तर रोजाईमा होइन । उहाँले “रोबोटहरु” लाई चाहनुभएन जसले तिनीहरुमाथि राखिएको “प्रोग्रामिङ्ग” को कारण उहाँले तिनीहरुबाट चाहनु भएको कुरा मात्र गर्दथ्यो । परमेश्वरले दुष्टको सम्भावनालाई अनुमति दिनुभयो ताकि हामीले असलीरुपमा एउटा स्वातन्त्र इच्छा प्राप्त गर्न सकौं अनि हामीले उहाँको सेवा गर्नु कि नगर्नु भनी रोज्न सकौं ।

असीमित अस्तित्वको रुपमा, हामी एकजना असीम परमेश्वरलाई कहिल्यै पनि पूर्णरुपले बुझ्न सक्दैनौं (रोमी ११:३३–३४) । कहिलेकाहीं हामी परमेश्वरले किन केही कुरो गर्नुहुन्छ भनेर बुझ्दछौं भनी सोंच्दछौं, त्योचाहिँ केवल पछि गएर हामीले मूलरुपमा सोंचेको भन्दा एउटा बेग्लै उद्धेश्यको लागि मात्र थियो भनेर पाउनलाई मात्र हो । परमेश्वरले एउटा पवित्र र अनन्त उद्धेश्यबाट वस्तुहरुलाई हेर्नुहुन्छ । हामी वस्तुहरुलाई पापपूर्ण, साँसारिक र क्षणिक दृष्टिकोणबाट हेर्दछौं । आदम र हव्वाले पाप गर्नेथियो अनि त्यसैकारण सम्पूर्ण मानिसजातिमा दुष्ट, मृत्यु र कष्ट ल्याउनेथियो भनेर जान्दाजान्दै पनि परमेश्वरले पृथ्वीमा मानिसलाई किन राख्नुभयो ? उहाँले हामी सबैलाई सृष्टि गर्नुभएर हामीलाई स्वर्गमा किन छोड्नु भएन जहाँ हामी सिद्ध हुनेथियौं र विना कष्टमा हुनेथियौं ? यस्ता प्रश्नहरुले अनन्तताको यस पक्षलाई पर्याप्तमात्रामा जवाफ दिन सक्दैन । हामीले जान्न सक्ने त यतिमात्र हो कि परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ त्यो पवित्र र सिद्ध छ अनि अन्त्यमा उहाँलाई महिमा दिनेछ । हामीले उहाँलाई आराधना गरौं भन्ने सम्बन्धमा हामीलाई एउटा साँचो रोजाई दिनको लागि परमेश्वरले दुष्टको सम्भावनालाई अनुमति दिनुभयो । परमेश्वरले दुष्ट सृष्टि गर्नुभएन, तर उहाँले यसलाई अनुमति दिनुभयो । यदि उहाँले दुष्टलाई अनुमति नदिनु भएको थियो भने, हामीले त उहाँलाई बाध्यतावश् आराधना गर्नेथियौं, हाम्रा आफ्नै इच्छाको रोजाईद्वारा होइन ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशके परमेश्वरले दुष्टलाई सृष्टि गर्नुभयो ?