नयाँ गरी जन्मेको ख्रीष्टियन हुनु भनेको के हो?प्रश्न: नयाँ गरी जन्मेको ख्रीष्टियन हुनु भनेको के हो?

उत्तर:
नयाँ गरी जन्मेको ख्रीष्टियन हुनु भनेको के हो? यस प्रश्नको जवाफ दिने बाइबलको उत्कृष्ट खण्ड हो यूहन्ना ३:१-२१। यहाँ प्रभु येशू निकोदेमससित कुरा गर्दैहुनुहुन्छ जो एक प्रमुख फरिसी र सनहेद्रिन (यहूदी शासक वर्ग) का सदस्य थिए। निकोदेमस येशूकहाँ राती आएका थिए। निकोदेमस येशूलाई केही प्रश्नहरू सोध्न चाहन्थे।

निकोदेमसित कुराकानी गर्दैजाने क्रममा, येशूले भन्नुभयो, "साँचो-साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही मानिस नयाँ गरी जन्मेन भने उसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्न सक्दैन।" निकोदेमसले सोधे, "मानिस बूढो भएपछि कसरी जन्म सक्छ र? के ऊ आफ्नी आमाको गर्भमा दोस्रोचोटि पसेर जन्म सक्छ र?" येशूले जवाफ दिनुभयो, "साँचो-साँचो म तिमीलाई भन्दछु, कोही मानिस पानी र आत्माबाट जन्मेन भने ऊ परमेश्वरको राज्यभित्र पस्न सक्दैन। शरीरबाट जन्मेको चाहिँ शरीर हो, अनि आत्माबाट जन्मिएको चाहिँ आत्मा हो। तिमीहरूले नयाँ गरी जन्मनैपर्छ भनी मैले तिमीलाई भनेकोमा तिंमी अचम्म नमान" (यूहन्ना ३:३-७)।

"नयाँ गरी जन्मनु" भन्ने वाक्यांशको अक्षरशः अर्थ "माथिबाट जन्मनु" हो। यहाँ नेकोदेमसको एउटा वास्तविक खाँचो थियो। उसको हृदयको परिवर्तन हुन खाँचो थियो, अर्थात् एउटा आत्मिक रूपान्तरणको खाँचो। नयाँ जन्म अथवा नयाँ गरी जन्मने कार्य चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुने कार्य हो जसद्वारा एउटा विश्वास गर्ने व्यक्तिलाई अनन्त जीवन प्रदान गरिन्छ (२ कोरिन्थी ५:१७; तीतस ३:५; १ पत्रुस १:३; १ यूहन्ना २:२९; ३:९; ४:७; ५:१-४, १८)। "नयाँ गरी जन्मनु" भनेको येशू ख्रीष्टको नाममा विश्वास गरी "परमेश्वरको सन्तान बन्नु" पनि हो भन्ने कुरा यूहन्ना १:१२-१३ ले दर्शाउँदछ।

प्रश्न आउनु स्वभाविकै हो, "एक व्यक्तिलाई नयाँ गरी जन्मनु किन आवश्यक छ?" प्रेरित पावलले एफेसी २:१ मा भन्छन्, "अनि तिमीहरूलाई अर्थात् अपराध र पापहरूमा मरेकाहरूलाई उहाँले जीवित पारिदिनुभयो..."। रोमीहरूलाई रोमी ३:२३ मा पावल प्रेरितले लेखे, "किनकि सबैले पाप गरेका छन्, र परमेश्वरको महिमारहित हुन गएका छन्।" यसकारण, पापहरूको क्षमा पाउनका लागि र परमेश्वरसित एउटा सम्बन्धमा प्रवेश गर्नका लागि एक व्यक्तिलाई नयाँ गरी जन्मनु आवश्यक छ।

त्यो कसरी हुन आउँछ त? एफेसी २:८-९ ले बताउँछ, "किनकि विश्वासद्वारा अनुग्रहले तिमीहरूले मुक्ति पाएका छौ; अनि यो तिमीहरू आफैबाटको होइन, यो परमेश्वरको दान हो; कामहरूबाट होइन, नत्र ता कसैले घमन्ड गर्नेछ।" एक व्यक्तिले मुक्तिको घडीमा ऊ नयाँ गरी जन्मेको हुन्छ, ऊ आत्मिक रूपमा नयाँ भएको हुन्छ, र नयाँ जन्मको अधिकारले ऊ अब परमेश्वरको सन्तान भएको हुन्छ। क्रूसमा मर्नुभई पापको दण्ड तिरिदिनुहुने येशू ख्रीष्टमाथि भरोसा गर्नु नै आत्मिक रूपमा "नयाँ गरी जन्मनु" को तात्पर्य हो। "यसैकारण कोही ख्रीष्टमा छ भने ऊ एउटा नयाँ सृष्टि हो, पुराना कुराहरू बितिगएका छन्; हेर, सबै कुराहरू नयाँ भएका छन्" (२ कोरिन्थी ५:१७)।

यदि तपाईंले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा कहिल्यै भरोसा गर्नुभएको छैन भने, पवित्र आत्माले तपाईंको हृदयमा घचघच्याइरहनुभएको कुरालाई ध्यान दिनुहुन्छ कि? तपाईं नयाँ गरी जन्मनैपर्छ। पश्चात्तापको प्रार्थना गरी आज तपाईं ख्रीष्टमा नयाँ सृष्टि बन्नुहुन्छ कि? "तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरे, तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभयो; अर्थात् तिनीहरूलाई, जसले उहाँको नाममा विश्वास गर्दछन्, जो न ता रगतबाट, न ता शरीरको इच्छाबाट, न ता मानिसको इच्छाबाट, तर परमेश्वरबाट जन्मेका हुन्" (यूहन्ना १:१२-१३)।

यदि तपाईं येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्न चाहनुहुन्छ र नयाँ गरी जन्मन चाहुनुहुन्छ भने, प्रार्थना गर्ने एउटा नमुना यहाँ छ। याद गर्नुहोस्, यो प्रार्थना वा अन्य कुनै प्रार्थनालाई उच्चारण गर्दैमा मुक्ति पाइन्न। पापदेखि बाँच्नका लागि येशू ख्रीष्टमा भरोसा गर्नाले मात्र मुक्ति पाइन्छ। उहाँमाथि परमेश्वरमाथि आफ्नो विश्वास भएको कुरालाई व्यक्त गर्न र तपाईंलाई मुक्ति दिन उहाँले प्रबन्ध गर्नुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिनका लागि यो प्रार्थना एउटा माध्यम मात्र हो। "परमेश्वर, मैले तपाईंको विरुद्धमा पाप गरेको छु भनी म जान्दछु र म दण्डको योग्य छु। तर उहाँमाथि विश्वास गरेर मैले क्षमा पाउन सकोस् भनेर येशू ख्रीष्टले मैले पाउनुपर्ने मेरो दण्ड भोगिदिनुभयो। मुक्तिको लागि म आफ्नो भरोसा तपाईंमाथि राख्दछु। तपाईंको अचम्मको अनुग्रह र क्षमा, अनन्त जीवनको वरदानका लागि तपाईंलाई धन्यवाद छ! आमेन!"

के तपाईंले यहाँ लेखिएका कुरा पढेर ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ? छ भने तलको "मैले आज ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको छु" भन्ने बटनमा क्लिक गर्नुहोस्।नेपाली सुरुवात(होमपेज) पानामा फर्कनुहोशनयाँ गरी जन्मेको ख्रीष्टियन हुनु भनेको के हो?