येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुराको अर्थ के हो ?प्रश्न: येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुराको अर्थ के हो ?

उत्तर:
एकजना मानव पिता र पुत्रको अर्थमा येशू परमेश्वरका सन्तान हुनुहुन्न । परमेश्वरले विवाह गर्नु भएर पुत्र जन्माउनु भएको होइन । परमेश्वरले मरियमसंग सहवास गरेर, उनीसंग मिलेर पुत्र जन्माउनु भएको होइन । उहाँ मानिसको रुपमा परमेश्वरद्वारा गरिएको प्रकटीकरणको अर्थमा येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ (यूहन्ना १,१,१४) । उहाँलाई पवित्र आत्माद्वारा मरियममा गर्भधारण गरिएको अर्थमा येशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ । लूका १:३५ ले यसरी घोषणा गर्दछ, “स्वर्गदूतले तिनलाई जवाफ दिएर भने, पवित्र आत्मा तिमीमाथि आउनुहुनेछ, र सर्वोच्चका शक्तिको छाया तिमीमाथि पर्नेछ । यसैकारण जो जन्मनुहुनेछ, उहाँ पवित्र, अर्थात् परमेश्वरका पुत्र कहलाउनुहुनेछ ।”

यहूदी अगुवाहरुको सामुन्ने उहाँको मुकदमामा, मुख्य पूजाहारीले येशूलाई यसरी भने, “जीवित परमेश्वरको शपथ खाएर भन्दछु, हामीलाई बता, के तँ परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट होस्” (मत्ती २६:६३) । येशूले तिनलाई भन्नुभयो, “तपाईंले नै भनिहाल्नुभयो । तापनि म तपाईंहरुलाई भन्दछु, अब उप्रान्त तपाईंहरुले मानिसको पुत्रलाई सर्वशक्तिमान्को दाहिने हातपट्टि बसेको र आकाशको बादलमा आइरहेको देख्नुहुनेछ” (मत्ती २६:६४) । यहूदी अगुवाहरुले येशूलाई ईश्वरनिन्दाको दोष लगाउँदै जवाफ दिए (मत्ती २६: ६५–६६) । त्यसपछि, पोन्तियस पिलातसको सामुन्ने यहूदीहरुले उनलाई जवाफ दिए, “हाम्रो एउटा व्यवस्था छ, र त्यस व्यवस्था अनुसार यो मर्नैपर्छ, किनकि यसले आफैलाई परमेश्वरको पुत्र तुल्याएको छ” (यूहन्ना १९:७) । परमेश्वरको पुत्र हुँ भन्ने उहाँको दावीलाई ईश्वरनिन्दाको रुपमा लिइएर मृत्युदण्डको योग्य किन मानिलिइयो त ? येशूले “परमेश्वरको पुत्र” वाक्याँशद्वारा के भन्न चाहनु भएको थियो भन्ने कुरालाई यहूदी अगुवाहरुले ठीकसंग बुझेका थिए । परमेश्वरको पुत्र हुनुचाहिँ परमेश्वरकै स्वभावको हुनु हो । परमेश्वरको पुत्र “परमेश्वरकै” हुनुहुन्छ । परमेश्वरकै स्वभावको हुनु— वास्तवमै परमेश्वर हुनु—भन्ने दावीचाहिँ यहूदी अगुवाहरुका लागि ईश्वरनिन्दा थियो, यसकारण, तिनीहरुले लेवी २४:१५ लाई पालन गर्दै, येशूलाई मृत्युदण्डको माग गरे । हिब्रू १:३ ले यसलाई एकदमै सफासंग व्यक्त गर्दछ, “उहाँ नै परमेश्वरका महिमाको प्रतिविम्व र परमेश्वरकै स्वभावको वास्तविक प्रतिरुप हुनुहुन्छ..... ।”

यूहन्ना १७:१२ मा अर्को उदाहरण पाउन सकिन्छ जहाँ यहूदालाई “विनाशको छोरा” भनी वर्णन गरिएको छ । यहूदाचाहिँ शिमोनका छोरा थिए भनेर यूहन्ना ६:७१ ले हामीलाई भन्दछ । यहूदालाई “विनाशको छोरा” भनी वर्णन गरेर यूहन्ना १७:१२ ले के भन्न चाहेको हो त ? विनाश शब्दको अर्थ हुन्छ, “सर्वनाश, विनास, सत्यनाश ।” भौतिकरुपमा त यहूदा “सर्वनाश, सत्यनाश, विनाश” का छोरा थिएनन् । तर यहूदाको जीवनद्वारा ती कुराहरुको पहिचान गर्दथ्यो । यहूदाचाहिँ विनासको एउटा प्रकटीकरण थियो । यस्तैगरि, येशू परमेश्वरका पुत्र थिए । परमेश्वरका पुत्र परमेश्वर नै हुनुहुन्छ । येशू परमेश्वरद्वारै प्रकट गरिएको हो (यूहन्ना १:१,१४ ) ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशयेशू परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुराको अर्थ के हो ?