ख्रीष्टियनलाई भूत लाग्न सक्छ त ? कुनै विश्वासीलाई भूतले अधिकार गर्न सक्छ त ?प्रश्न: ख्रीष्टियनलाई भूत लाग्न सक्छ त ? कुनै विश्वासीलाई भूतले अधिकार गर्न सक्छ त ?

उत्तर:
ख्रीष्टियनलाई भूत लाग्न सक्छ कि सक्दैन भनेर बाइबलले स्पष्टरुपले उल्लेख नगरेको भए तापनि सम्बन्धित बाइबलीय सत्यताहरुले ख्रीष्टियनहरुलाई भूतले अधिकार गर्न सक्दैन भनेर स्पष्टै पार्दछ । भूतद्वारा अधिकार गरिनु र भूतद्वारा प्रभाव पारिनुमा स्पष्ट भिन्नता रहेको छ । भूत लागेको भन्नाले कुनै व्यक्तिको बिचारहरु अथवा कामहरुमा दुष्टको प्रत्यक्ष र पूर्ण नियन्त्रणलाई बुझिन्छ (मत्ती १७:१४–१८; लूका ४:३३–३५; ८:२७–३३) । दुष्टको दमन अथवा प्रभाव भन्नाले कुनै व्यक्तिलाई आत्मिकीरुपमै आक्रामण गरेर त्यसलाई पाप गर्द उत्प्रेरित गर्नुभन्ने बुझिन्छ । ध्यान दिनुहोस् कि आत्मिकी संघर्षसंग सम्बन्धित नयाँ करारको सम्पूर्ण परिच्छेदहरुमा एउटा विश्वासीबाट भूतलाई निकाल्ने कुनै निर्देशन त्यहाँ छैन (एफिसी ६:१०–१८) । विश्वासीहरुलाई त दुष्टको विरोध गर्नु (याकूब ४:७; १पत्रुस ५:८–९) भनेर भनिएको छ तर त्यसलाई निकाल्न होइन ।

ख्रीष्टियनहरुमा त पवित्र आत्माले वास गर्नुहुन्छ (रोमी ८:९–११; १कोरिन्थी ३:१६; ६:१९) । पवित्र आत्माले निश्चय नै उहाँ वास गर्नुभएको व्यक्तिमा दुष्टलाई आउने अनुमति दिनुहुन्न । परमेश्वरले ख्रीष्टको रगतद्वारा आफूले किन्नुभएर (१पत्रुस १:१८–१९) नयाँ प्राणी बनाउनुभएको (२कोरिन्थी ५:१७) आफ्नो कुनै सन्तानलाई दुष्टद्वारा अधिकार गर्न र नियन्त्रण गर्न दिनुहुने कुरोचाहिँ सोंच्नै नसकिने छ । हजूर, विश्वासीहरु भएका हुनाले हामी शैतान र दुष्टहरुसंग लडाईं त गर्छौं, तर हामी आफैबाट होइन । प्रेरित यूहन्नाले यसरी घोषणा गरेका छन् : “मेरा साना बालकहरु, तिमीहरुचाहिँ परमेश्वरका हौ, र तिनीहरुमाथि विजयी भएका छौ । किनभने जो तिमीहरुमा हुनुहुन्छ, उहाँ संसारमा हुनेभन्दा महान् हुनुहुन्छ” (१यूहन्ना ४:४) । हामीसंग हुनेचाहिँ को हुन् त ? पवित्र आत्मा । संसारसंग हुनेचाहिँ को हो त ? शैतान र दुष्टहरु । त्यसैकारण, विश्वासीहरुले दुष्टहरुको संसारलाई जितेका छन्, र एउटा विश्वासीलाई दुष्टले अधिकार गर्ने कुरोचाहिँ लेखको रुपमा बनाउन सकिँदैन ।

एउटा ख्रीष्टियनलाई भूतले अधिकार गर्न सक्दैन भन्ने कठोर बाइबलीय प्रमाणलाई ध्यामा राख्दै, कुनै ख्रीष्टियनलाई भूतले अधिकार गरेको कुरालाई “भूत लागेको” शब्दलाई केही बाइबल शिक्षकहरुले प्रयोग गरेका छन् । कसैले यसरी वहस गरेका छन् कि ख्रीष्टियनलाई भूतले अधिकार गर्न नसकेपनि, ख्रीष्टियनलाई भूत भने लाग्न सक्छ । विशेष गरेर, भूत लाग्ने विवरणचाहिँ भूतले अधिकार गर्ने कुरासंग मिल्दोजुल्दो छ । यसैले, परिणामचाहिँ एउटै निक्लन्छ । शब्दको परिवत्र्तन गराईले दुष्ट कुनै विश्वासीमा बस्न सक्दैन अथवा पूर्णरुपले नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्ने वास्तविकतालाई परिवत्र्तन गर्दैन । ख्रीष्टियनहरुका लागि दुष्टको प्रभाव र दमनचाहिँ निसन्देह वास्तविक कुराहरु हुन्, तर एउटा विश्वासीलाई भूत लाग्न अथवा भूतले अधिकार गर्न सक्दैन भन्नुचाहिँ बाइबलीय कुरो भने होइन ।

भूत लाग्ने अवधारणाको पछि थुप्रै कारणहरुचाहिँ कुनै ख्रीष्टियनलाई दुष्टद्वारा नियन्त्रण गरिएको कुराको प्रमाणलाई प्रदर्शन गरेको व्यक्तिगत रुपमै देखिएकोले गर्दा भएको हो । यो महत्वपूर्ण कुरो भए तापनि, धर्मशास्त्रको हाम्रो व्याख्या गराईमा हामी व्यक्तिगत अनुभवलाई प्रभाव पार्न दिँदैनौं । बरु, हामीले त वचनको सत्यतामार्फत हाम्रा व्यक्तिगत अनुभवहरुलाई छान्नैपर्दछ (२तिमोथी ३:१६–१७) । हामीले ख्रीष्टियन भनी सोंचेको कसैले भूत लागेको व्यवहारलाई प्रदर्शन गरेको देख्दा हामीमा त्यसको विश्वासको साँचोपनाप्रति प्रश्न गनुपर्दछ । यसले कुनै ख्रीष्टियनलाई भूत लाग्न सक्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोणलाई परिवत्र्तन गर्नुहुँदैन । हुनसक्छ त्यो व्यक्ति साँच्चै एउटा ख्रीष्टियन हो, तर दुष्टले नराम्रोगरी दमन गरेको अथवा तीब्र मनोवैज्ञानिक समश्याहरुले सताएको हुनसक्छ । तर फेरि पनि, हाम्रो अनुभवले वचनको जाँचलाई पूरा गर्नैपर्दछ, तर यसको विपरित कुरो गर्नु भने हुँदैन ।नेपाली सुरुवात (होमपेज) पानामा फर्कनुहोशख्रीष्टियनलाई भूत लाग्न सक्छ त ? कुनै विश्वासीलाई भूतले अधिकार गर्न सक्छ त ?