Wat is een gepaste mate van intimiteit vóór het huwelijk?Vraag: "Wat is een gepaste mate van intimiteit vóór het huwelijk?"

Antwoord:
Efeziërs 5:3 vertelt ons: "Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid, of van hebzucht – deze dingen horen niet bij heiligen”. Alles wat ook maar de “schijn” heeft van sexuele immoraliteit is voor een Christen ongepast. De Bijbel geeft ons geen “lijst” van zaken die als een “schijn” van sexuele immoraliteit kunnen worden aangemerkt, noch vertelt de Bijbel ons specifiek welke lichamelijke activiteiten voor een stel zijn “goedgekeurd” voordat zij met elkaar getrouwd zijn. Maar, het feit dat de Bijbel deze kwestie niet specifiek bespreekt betekent nog niet dat God een “pré-sexuele” activiteit vóór het huwelijk zou goedkeuren. “Voorspel” is er in essentie voor ontworpen om je “gereed” te maken voor de sexuele activiteit. Logisch gezien zou “voorspel” dan ook voorbehouden moeten zijn aan getrouwde stellen. Alles wat als “voorspel” zou kunnen worden beschouwd moet dus vermeden worden tot het huwelijk heeft plaatsgevonden (Het is niet nodig om hier in details te treden).

Elke vorm van sexuele activiteit zou beperkt moeten zijn tot getrouwde stellen. Wat kan een stel dan wel doen voordat ze getrouwd zijn? Een dergelijk stel moet elke activiteit uit de weg gaan die hen tot sex kan verleiden, die de schijn van immoraliteit heeft of die als “voorspel” zou kunnen worden beschouwd. Ik zou een stel persoonlijk krachtig aanraden om vóór het huwelijk niet verder te gaan dan het vasthouden van elkaars handen, knuffelen en licht zoenen. Hoe meer een getrouwd stel exclusief met elkaar en met niemand anders te delen heeft, des te specialer en unieker de sexuele relatie binnen het huwelijk zal worden.


Terug naar Nederlandse home pageAanbevolen door GotQuestions.org:Wat is een gepaste mate van intimiteit vóór het huwelijk?