Szentlélekkel kapcsolatos kérdésekSzentlélekkel kapcsolatos kérdések

Ki a Szentlélek?

Mikor/Hogyan vesszük a Szentlelket?

Mi az a Szent Lélekbe való bemerítkezés?

Mi az a Szentlélek elleni káromlás?

Hogyan töltekezhetek be Szentlélekkel?

Honnan tudhatom, hogy mi az én lelki ajándékom?

Vajon a csoda ajándékok ma is léteznek?

Mi a nyelveken szólás ajándéka? Ma is működik? Mi a nyelveken imádkozás?

Bizonyítéka-e a Szent Szellem befogadásának a nyelveken szólás?

Hogyan osztja szét Isten a kegyelmi ajándékokat? Megadja nekem Isten azt a kegyelmi ajándékot, amelyet én kérek?

Éreznie kell-e a hívő embernek a Szent Szellemet?

Mit jelent a filioque-záradék?

Mi a Szent Szellem gyümölcse?

Mit jelent a Szent Szellem megszomorítása/kioltása?

Milyen szerepe van napjainkban a Szent Szellemnek az életünkben?

Biblikus-e a Szent Szellem általi eldőlés?

Eltávozik-e a Szent Szellem a hívő életéből?

Mi a különbség a tehetség és a kegyelmi ajándék között?

Mit jelent Szellemben járni?

Mit jelent a nyelveken imádkozás? Vajon a nyelveken imádkozás Isten és a hívő keresztyén közötti imanyelv-e?


Szentlélekkel kapcsolatos kérdések