Kaip aš galiu sužinoti Dievo valią savo gyvenimui? Ką Biblija kalba apie Dievo valios pažinimą?
Klausimas: Kaip aš galiu sužinoti Dievo valią savo gyvenimui? Ką Biblija kalba apie Dievo valios pažinimą?

Atsakymas:
Yra du būdai pažinti Dievo valią konkrečiai situacijai:

Įsitikinkite tuo, kad tai, ko jūs prašote ar rengiatės daryti
1) neprieštarauja Biblijai;
2) pašlovins Dievą ir padės jums augti dvasiškai.

Jei į šiuos du klausimus jūs atsakėte teigiamai, o Dievas vis dar neduoda jums to, ko jūs prašėte – greičiausiai tai ne Dievo valia. Arba, galbūt, jums reikia palaukti to šiek tiek ilgiau. Sužinoti Dievo valią kartais būna nelengva. Žmonės nori, kad Dievas konkrečiai nurodytų jiems, ką daryti: kur dirbti, kur gyventi, už ko tekėti ar ką vesti ir t.t. Laiškas romiečiams 12:2 kalba mums: „Ir nesekite šiuo pasauliu, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią – kas gera, tinkama, tobula“.

Dievas retai suteikia žmonėms tokią konkrečią, specifinę informaciją. Jis leidžia mums patiems priimti sprendimus. Vienintelis nepriimtinas Dievui mūsų pasirinkimas – tai toks pasirinkimas, kuris veda mus į nuodėmę arba prieštarauja Jo valiai. Dievas nori, kad mes darytume sprendimus, kurie atitinką Jo valią. Taigi, kaip sužinoti, kokia yra Dievo valia? Jei tu artimai bendrauji su Viešpačiu ir iš tiesų trokšti Jo valios savo gyvenime – tada Dievas įdės į tavo širdį Savo troškimus. Svarbiausia – norėti Jo valios išsipildymo, o ne savo. „Gėrėkis Viešpačiu, ir Jis suteiks tau, ko trokšta tavo širdis“ (Psalmių 37:4). Jei jūsų norai neprieštarauja Biblijai ir tikrai prisideda prie jūsų dvasinio augimo – tada Biblija duoda jums „leidimą“ patiems priimti sprendimą pagal savo širdies troškimą.Atgal į svetainę lietuvių kalbaKaip aš galiu sužinoti Dievo valią savo gyvenimui? Ką Biblija kalba apie Dievo valios pažinimą?