Kaip pasiekti Amžinąjį Gyvenimą?
Klausimas: Kaip pasiekti Amžinąjį Gyvenimą?

Atsakymas:
Biblija rodo aiškų kelią Amžinojo Gyvenimo link. Pirmiausia, mes turime pripažinti, kad esame nusidėję prieš Dievą: „Nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės“ (Romiečiams 3:23). Mes visi esame padarę dalykų, kurie Dievui nėra malonūs, ir dėl kurių nusipelnėme bausmės. Kol visos mūsų nuodėmės yra prieš amžinąjį Dievą, tik amžinosios bausmės bus pakankama. „Atpildas už nuodėmę – mirtis, o Dievo malonės dovana – amžinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje“ (Romiečiams 6:23).

Jėzus Kristus, amžinasis Dievo Sūnus, nenusidėjęs (1 Petro 2:22) tapo žmogumi (Joną 1:1,14) ir mirė už mūsų nuodėmes. „O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai tebebuvome nusidėjėliai" (Romiečiams 5:8). Jėzus Kristus mirė ant kryžiaus (Joną 19:31-42), prisiėmęs bausmę, kurios nusipelnėme mes (2 Korintiečiams 5:21). Po trijų dienų Jis prisikėlė iš mirusiųjų (1 Korintiečiams 15:1-4) ir įrodė, kad Jis nugalėjo nuodėmę ir mirtį. „Šlovė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prisikėlimu iš numirusių yra atgimdęs mus gyvai vilčiai " (1 Petro 1:3).

Mes turime nusigręžti nuo nuodėmių ir priimti Kristų kaip Išganytoją (Apaštalų 3:19). Jei mes Juo tikėsime, tikėsime, kad Jis ant kryžiaus mirė už mūsų nuodėmes, mums bus atleista ir pažadėtas Amžinasis Gyvenimas danguje. „Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą" (Joną 3:16). „Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas" (Romiečiams 10:9). Tik tikėjimas Kristaus ant kryžiaus užbaigtu darbu yra vienintelis teisingas kelias Amžinojo Gyvenimo link! „Jūs gi esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana; ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų" (Efeziečiams 2:8-9).

Jei Jūs norite priimti Jėzų Kristų kaip Išganytoją, čia yra maldos pavyzdys. Atsiminkite – skaitydami šią ar bet kokią kitą maldą Jūs nebūsite išganyti. Išganyti gali tik tikėjimas Kristumi, kuris gali išvaduoti Jus iš nuodėmių. Ši malda tėra būdas kaip išsakyti Dievui savo tikėjimą Juo ir padėkoti Jam už išganymo užtikrinimo. „Dieve, aš žinau, kad esu nusidėjęs prieš Tave ir nusipelniau bausmės. Tačiau Jėzus Kristus prisiėmė tą bausmę, kurios aš nusipelniau, tad per tikrą tikėjimą Juo man bus atleista. Aš nusigręžiau nuo savo nuodėmių ir priimu tikėjimą, kad būčiau išganytas. Dėkui už Tavo nuostabią malonę ir atleidimą – Amžinojo Gyvenimo dovaną! Amen!"

Ar Jūs, atsižvelgę į tai, ką čia perskaitėte, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.Atgal į svetainę lietuvių kalbaKaip pasiekti Amžinąjį Gyvenimą?