Koks yra išgelbėjimo planas?
Klausimas: Koks yra išgelbėjimo planas?

Atsakymas:
Ar jūs jaučiate alkį? Ne fizinį alkį, bet pastovų vidinį alkį kažko daugiau savo gyvenime? Giliai viduje yra troškimas, kurio niekas negali patenkinti. Jei taip, tai jums reikia Jėzaus! Jėzus sakė: „Aš esu gyvenimo duona. Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš“ (Jn 6:35).

Jūs pasimetęs? Jums atrodo, kad jūs niekaip negalite rasti kelio ir tikslo gyvenime? Toks jausmas, kas kažkas išjungė šviesą, ir jūs niekaip negalite rasti kaip ją įjungti. Jei taip, tai jums reikia Jėzaus! Jėzus sakė: „Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsybėse, bet turės gyvenimo šviesą“ (Jn 8:12).

Jūs jaučiatės, lyg esate įkalintas savo gyvenime? Išbandėte tiek daug durų, bet už jų radote vien tik tuštumą ir beprasmybę? Jūs ieškote tikslo šiame gyvenime? Jei taip – Jėzus yra kelias! Jis skelbė: „Aš esu vartai. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Jis įeis ir išeis, ir ganyklą sau ras“ (Jn 10:9).

Jūs nebepasitikite žmonėmis? Jūsų santykiai su kitais paviršutiniški ir tušti? Toks jausmas, kad kiekvienas jumis norėtų tik pasinaudoti? Jei taip, jums reikia Jėzaus! Jėzus sakė: „Aš esu gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Aš – gerasis ganytojas: aš pažįstu savąsias avis ir manosios pažįsta mane“ (Jn 10:11, 14).

Jūs nežinote, kas atsitiks su jumis po mirties? Jūs pavargote gyventi dėl menkaverčių dalykų? Kartais jūs mąstote, ar turi gyvenimas iš viso kokią prasmę? Ar jūs norite gyventi po mirties? Jei taip, tai atsakymą jūs rasite Jėzuje! Jis pasakė: „Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki manimi, nors ir numirtų, bus gyvas. Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki manimi, neragaus mirties per amžius“ (Jn 11:25-26).

Ar yra kelias? Ar yra tiesa? Ar yra gyvenimas? Jėzus sakė: „Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas Tėvą kitaip, kaip tik per mane“ (Jn 14:6).

Alkis, kurį jūs jaučiate, yra dvasinis alkis, jį užpildyti gali tik Jėzus. Jėzus yra vienintelis, galintis šviesti tamsoje. Jėzus yra vartai į visavertį gyvenimą. Jis yra draugas ir ganytojas, kurio jūs ieškote. Jėzus yra gyvenimas – šiame pasaulyje, ir kitame. Jėzus yra išgelbėjimas!

Priežastis, dėl kurios jūs jaučiate alkį, priežastis, dėl kurios jūs esate pasimetęs ir tamsoje, nerandate prasmės gyvenime, yra ta, kad esate atskirtas nuo Dievo. Biblija sako, kad mes visi nusidėjome, ir todėl esame atskirti nuo Dievo (Eklez 7:20; Rom 3:23). Dėl to, kad jūsų gyvenime trūksta Dievo, jūs jaučiate tuštumą savo viduje. Mes buvom sukurti gyventi ir bendrauti su Dievu. Dėl nuodėmių mes buvome atskirti nuo šios bendrystės. Dar blogiau – mūsų nuodėmės atskyrė mus nuo Dievo visai amžinybei – šiam gyvenimui ir ateinančiam (Rom 6:23; Jn 3:36).

Kaip būtų galima išspręsti šią problemą? Tik Jėzus duoda atsakymą! Jis paėmė mūsų nuodėmes ant savęs (2 Kor 5:21). Jėzus mirė mūsų vietoje (Rom 5:8), prisiėmė bausmę, kurios mes nusipelnėme. Po trijų dienų Jis prisikėlė iš mirusiųjų, švęsdamas pergalę prieš nuodėmę ir mirtį (Rom 6:4-5). Kas paskatino Jį tai padaryti? Jėzus pats atsako į šį klausimą: „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti“ (Jn 15:13). Jis mirė, kad mes galėtume gyventi. Jei mes patikime Jėzumi, priimame Jo mirtį kaip kainą už mūsų nuodėmes – mums atleidžiama ir mes tampame švarūs, be nuodėmės. Tada mūsų dvasinis alkis yra patenkintas ir mes pradedame matyti šviesą. Tada galim gyventi visavertį gyvenimą ir pažinti geriausią savo draugą ir ganytoją. Mes žinome, kad po mirties turėsime amžinąjį gyvenimą – mes būsim prikelti ir praleisime amžinybę danguje su Jėzumi!

„Nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kas Juo tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą“ (Jn 3:16).

Ar Jūs, atsižvelgę į tai, ką čia perskaitėte, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.


Atgal į svetainę lietuvių kalbaKoks yra išgelbėjimo planas?