Apie kokį išgelbėjimo kelią kalbama Laiške romiečiams?
Klausimas: Apie kokį išgelbėjimo kelią kalbama Laiške romiečiams?

Atsakymas:
Dalinantis Evangelijos žinia dažnai iš Laiško romiečiams pavartojamos citatos apie išgelbėjimą – todėl tai galima pavadinti „išgelbėjimu pagal Laišką romiečiams“. Tai paprastas, bet veiksmingas būdas paaiškinti, kodėl mums reikalingas išgelbėjimas, koks yra Dievo išgelbėjimo planas, kaip mes galime jį pasiekti ir kokie yra išgelbėjimo rezultatai.

Pirma Laiško romiečiams „išgelbėjimo kelio“ eilutė yra užrašyta Rom 3:23: „Nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės.“ Mes visi nusidėjome. Visi savo gyvenime padarėme daug dalykų, kurie nepatinka Dievui. Nėra nei vieno be nuodėmės. Rom 3:10-8 yra detaliai aprašyta kaip atrodo nuodėmė mūsų gyvenime. Antra Laiško romiečiams „išgelbėjimo kelio“ eilutė, Rom 6:23, atveria mums nuodėmės pasekmes: „Atpildas už nuodėmę – mirtis, bet Dievo malonės dovana – amžinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje“. Bausmė, kurią mes užsitarnavome už savo nuodėmes – mirtis. Ne tik fizinė, bet ir amžina mirtis!

Trečioje Laiško romiečiams „išgelbėjimo kelio“ eilutėje akcentuojama Rom 6:23 eilutės pabaiga: „bet Dievo malonės dovana – amžinasis gyvenimas mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje“. Rom 5:8 tęsia: „O Dievas mums parodė savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai dar buvome nusidėjėliai“. Jėzus Kristus mirė už mus! Savo mirtimi Jis sumokėjo kainą už mūsų nuodėmes. O Jėzaus prisikėlimas įrodo, kad Dievas priėmė Jėzaus mirtį kaip išpirką už mūsų nuodėmes.

Ketvirtoji Laiško romiečiams „išgelbėjimo kelio“ eilutė – Rom 10:9, kalba: „Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas“. Dėl Jėzaus mirties ant kryžiaus, visa, ką mes turime padaryti, kad būtume išgelbėti – tai tik patikėti Juo ir Jo atperkamąja auka! Rom 10:13 parašyta: „Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešpaties vardo, bus išgelbėtas“. Jėzus mirė, kad sumokėtų bausmę už mūsų kaltes ir išgelbėtų mus nuo amžinos mirties. Išgelbėjimas, nuodėmių atleidimas prieinamas kiekvienam, kuris tiki Jėzumi Kristumi kaip savo Viešpačiu ir Gelbėtoju.

Galutinis Laiško romiečiams „išgelbėjimo kelio“ aspektas yra išgelbėjimo rezultatas. Rom 5:1 skelbia šią nuostabią žinią: „Taigi nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų“. Per Jėzų Kristų mes galime gauti taiką ir bendrystę su Dievu. Rom 8:1 mus moko: „Taigi dabar nebėra jokio pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje“. Dėl Jėzaus mirties mes niekada nebūsim pasmerkti dėl savo nuodėmių. Galiausiai mes turime šiuos nuostabius Dievo pažadus, užrašytus Rom 8:38-39: „Nes aš esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje“.

Ar norite pasekti Laiško romiečiams „išgelbėjimo keliu“? Jei taip, tai čia yra paprasta malda, kuria jūs galite pasimelsti Dievui. Ši malda yra būdas parodyti Dievui, kad jūs pasikliaunate Jėzumi Kristumi dėl savo išgelbėjimo. Patys žodžiai neišgelbės jūsų – vien tik tikėjimas Jėzumi Kristumi užtikrina išgelbėjimą! „Dieve, aš žinau, kad nusidėjau prieš Tave ir nusipelniau bausmės. Bet Jėzus Kristus paėmė šią bausmę, skirtą man, kad per tikėjimą Juo man būtų atleista. Su Tavo pagalba aš nusigręžiu nuo savo nuodėmių ir tikiu, kad Tu – mano išgelbėjimas. Ačiū Tau už Tavo nuostabią malonę ir atleidimą – amžino gyvenimo dovaną! Amen!“

Ar Jūs, atsižvelgę į tai, ką čia perskaitėte, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.Atgal į svetainę lietuvių kalbaApie kokį išgelbėjimo kelią kalbama Laiške romiečiams?