Ką apie homoseksualizmą kalba Biblija? Ar homoseksualizmas yra nuodėmė?
Klausimas: Ką apie homoseksualizmą kalba Biblija? Ar homoseksualizmas yra nuodėmė?

Atsakymas:
Biblija aiškiai sako, kad homoseksualūs santykiai yra nuodėmė (Pradžios 19:1-13; Kunigų 18:22; Romiečiams 1:26-27; 1Korintiečiams 6:9). Laiške romiečiams 1:26-27 parašyta, kad homoseksualizmas yra Dievo atmetimo ir nepaklusnumo Jam pasekmė. Biblija kalba apie tai, kad kai žmogus nesiliauja nuodėmiavęs ir atmeta Dievą, Dievas „atiduoda” jį dar bjauresnei ir gėdingesnei nuodėmei, kad parodytų visą gyvenimo be Dievo beprasmiškumą ir beviltiškumą. Pirmame Laiške korintiečiams 6:9 yra tvirtinama, kad „ištvirkėliai“ nepaveldės Dievo karalystės.

Dievas nekūrė žmogaus su homoseksualiais polinkiais. Biblijoje parašyta, kad žmogus tampa homoseksualus dėl nuodėmės (Romiečiams 1:24-27) ir tik dėl savo pasirinkimo. Žmogus gali gimti su didesniu polinkiu į homoseksualumą, taip pat kaip gimstama ir su didesniu polinkiu į žiaurumą ar į kokią kitą nuodėmę. Bet tai nepateisina žmogaus sprendimo nusidėti, juk jis pats pasiduoda nuodėmingiems troškimams. Jei žmogus gimė su dideliu polinkiu į pyktį/įniršį, ar tai duoda jam teisę smurtauti? Žinoma ne! Tą patį galima pasakyti ir apie homoseksualizmą.

Biblija nevadina homoseksualizmo „didžiausia“ nuodėme, didesne už visas – bet kokia nuodėmė Dievą atstumia. Homoseksualizmas – tik viena nuodėmių, išvardintų 1Laiške korintiečiams 6:9-10. Darantys šias nuodėmes neįeis į dangaus karalystę. Vis dėlto, kaip parašyta Biblijoje, Dievo atleidimas homoseksualams prieinamas taip pat kaip ir svetimautojams, stabų garbintojams, žudikams, vagims ir t.t. Visiems, kas patikėjo Jėzumi Kristumi kaip savo Gelbėtoju, Dievas pažadėjo padėti nugalėti nuodėmę, neišskiriant ir homoseksualizmo (1Korintiečiams 6:11; 2 Korintiečiams 5:17).Atgal į svetainę lietuvių kalbaKą apie homoseksualizmą kalba Biblija? Ar homoseksualizmas yra nuodėmė?