Ką reiškia priimti Jėzų kaip savo asmeninį Išganytoją?
Klausimas: Ką reiškia priimti Jėzų kaip savo asmeninį Išganytoją?

Atsakymas:
Ar kada nors esi priėmęs Jėzų Kristų kaip savo asmeninį Išganytoją? Prieš tau atsakant, leisk man paaiškinti šį klausimą. Kad geriau suprastum klausimą, pirmiausia tu turi aiškiai suvokti sąvokas „Jėzus Kristus", „asmeninis" ir „Išganytojas."

Kas yra Jėzus Kristus? Daugelis žmonių mano, kad Jėzus Kristus buvo tiesiog geras žmogus, žymus mokytojas ar net Dievo pranašas. Tai, be abejo, yra tiesa, bet šitai dar nepasako, kas Jis yra iš tikrųjų. Biblijoje sakoma, kad Jėzus yra Dievas, gimęs šiame pasaulyje, Dievas, kuris tapo žmogumi (žr. Evangelija pagal Joną 1:1,14). Dievas atėjo į žemę mūsų mokyti, gydyti, atėjo išgelbėti ir atleisti, o taip pat ir numirti už mus! Jėzus Kristus yra Dievas, Kūrėjas, aukščiausias Viešpats. Ar tu priėmei Jėzų?

Kas yra Išganytojas ir kodėl Jis mums reikalingas? Biblijoje sakoma, kad mes visi esame nusidėję, visi esame padarę blogų darbų (Romiečiams 3:10-18). Nusidėdami mes nusipelnėme Dievo pykčio ir bausmės. Vienintelė tikra bausmė už nuodėmes, padarytas prieš amžinąjį Dievą, yra amžinoji bausmė (Romiečiams 6:23; Apreiškimo Jonui knyga 20:11-15). Todėl mums reikalingas Išganytojas!

Jėzus Kristus atėjo į žemę ir mirė už mus. Jėzaus, žmogumi tapusio Dievo, mirtis buvo didžiulė bausmė už mūsų nuodėmes (2 Korintiečiams 5:21). Jėzus mirė, kad sumokėtų už mūsų nuodėmes (Romiečiams 5:8). Jėzus sumokėjo, kad mokėti nereikėtų mums. Jėzaus prisikėlimas iš numirusiųjų įrodė, jog Jo mirtis buvo pakankama bausmė už mūsų nuodėmes. Todėl Jėzus yra vienintelis Išganytojas (Evangelija pagal Joną 14:6; Apaštalų darbai 4:12)! Ar tu tiki Jėzumi kaip savo Išganytoju?

Ar Jėzus yra tavo asmeninis Išganytojas? Dauguma žmonių krikščionybę supranta kaip bažnyčios lankymą, ritualų laikymąsi, tam tikrų nuodėmių vengimą. Tačiau tai dar nėra krikščionybė. Tikra krikščionybė yra asmeniški santykiai su Jėzumi Kristumi. Priimti Jėzų kaip asmeninį Išganytoją reiškia iškelti savo asmeninį tikėjimą ir pasitikėjimą Juo. Nė vienas negali būti išgelbėtas per kitų tikėjimą. Nė vienam nebus atleista tik todėl, kad šis kažką padarė, kad padarytų. Vienintelis būdas tapti išganytu – asmeniškai priimti Jėzų kaip savo Išganytoją, tikėti, kad Jo mirtis buvo bausmė už mano nuodėmes, o Jo prisikėlimas yra amžinojo gyvenimo užtikrinimas (Evangelija pagal Joną 3:16). Ar Jėzus yra tavo asmeninis Išganytojas?

Jei tu nori priimti Jėzų Kristų kaip savo asmeninį Išganytoją, sukalbėk šią paprastą maldelę. Atsimink, šios ar kitos maldos skaitymas neišgelbės tavęs. Tik tikėjimas Kristumi gali išgelbėti tave iš nuodėmių. Ši malda yra tik kelias, padėsiantis išsakyti Dievui savo tikėjimą Juo ir padėkoti Jam už išganymą. „Dieve, aš žinau, kad esu nusidėjęs ir nusipelniau bausmės. Tačiau Jėzus Kristus prisiėmė bausmę, kurios aš buvau nusipelnęs, kad per tikėjimą Juo man būtų atleista. Aš nusigręžiu nuo savo nuodėmių ir vietoj jų iškeliu savo tikėjimą išganymu. Aš priimu Jėzų kaip savo asmeninį Išganytoją! Dėkui Tau už didelę Tavo malonę ir gailestį – amžinojo gyvenimo dovaną! Amen!"

Ar Jūs, atsižvelgę į tai, ką čia perskaitėte, priėmėte sprendimą dėl Kristaus? Jei taip, prašome spustelėti klavišą „Aš priėmiau Kristų šiandien“.Atgal į svetainę lietuvių kalbaKą reiškia priimti Jėzų kaip savo asmeninį Išganytoją?