Ar Jėzus yra Dievas? Ar Jėzus skelbėsi esąs Dievas?
Klausimas: Ar Jėzus yra Dievas? Ar Jėzus skelbėsi esąs Dievas?

Atsakymas:
Biblijoje nėra parašyta, kad Jėzus būtų kada sakęs: „Aš esu Dievas“. Bet tai nereiškia, kad Jis nesiskelbė esąs Dievas. Kaip pavyzdį galime paimti Jėzaus žodžius iš Jono evangelijos 10:30: „Aš ir Tėvas esame viena“. Iš pirmo žvilgsnio, tai nepanašu į skelbimąsi Dievu. Tačiau pažiūrėkime, kaip reagavo žydai į tokį Jėzaus tvirtinimą: „Žydai jam atsakė: „Ne už gerą darbą užmušime tave, bet už piktžodžiavimą, kad tu, būdamas žmogus, dediesi Dievu“ (Jn 10:33). Žydai suprato Jėzaus žodžius kaip tvirtinimą, kad Jis esąs Dievas. Be to, Jėzus nebando prieštarauti žydams ir nesako „Aš nevadinu savęs Dievu“. Tai parodo, kad Jėzus iš tiesų kalba apie savo dieviškumą, sakydamas: „Aš ir Tėvas esame viena“ (Jn 10:30).

Jono 8:58 yra aprašytas kitas pavyzdys. Jėzus skelbia: „Iš tiesų, iš tiesų sakau jums, pirmiau, negu gimė Abraomas, Aš Esu!“ Ir vėl atsakydami žydai griebiasi akmenų norėdami užmušti Jėzų (Jn 8:59). Jie nori užmušti Jį tik dėl to, kad Jis skelbiasi esąs Dievas.

Jono 1:1 sako, kad „Žodis buvo Dievas“, o Jono 1:14 – „Žodis tapo kūnu“. Tai aiškiai parodo, kad Jėzus yra Dievas kūne. Apaštalų darbų 20:28 parašyta: „...kad ganytumėte bažnyčią, kurią Jis įsigijo savo krauju“. Kas įsigijo bažnyčią savo krauju? Jėzus Kristus. Šios eilutės tvirtina, kad Dievas užmokėjo už bažnyčią savo nuosavu krauju. Tokiu būdu, Jėzus yra Dievas!

Vienas Jėzaus mokinių, Tomas, kreipėsi į Jėzų: „Mano Viešpats ir mano Dievas“ (Jn 20:28). Jėzus nepataisė jo. Laiške Titui 2:13 yra drąsinama laukti mūsų didžiojo Dievo bei Gelbėtojo – Jėzaus Kristaus atėjimo (žiūrėkite taip pat 2 Pt 1:1)

Dievas Tėvas taip pat liudija apie Jėzų, pristatydamas Jį kaip savo Sūnų: „Tavo sostas, Dieve, amžių amžiams, ir teisingumo lazda yra Tavo karališkoji lazda“ (Hbr 1:8).

Apreiškimo knygoje angelas prisakė apaštalui Jonui garbinti vien tik Dievą (Apr 19:10). Tuo tarpu Biblijoje aprašyti keli atvejai, kai žmonės lenkdavosi ir pagarbindavo Jėzų, ir Jis tai priimdavo (Mt 2:11; 14:33; 28:9,17; Lk 24:52; Jn 9:38). Jėzus niekad nesustabdydavo Jį pagarbinančių žmonių. Jei Jėzus nebūtų Dievas, Jis paprašytų šitų žmonių nesilenkti ir negarbinti Jo, kaip tai darė angelas iš Apreiškimo knygos. Taip pat ir kitos Šventojo Rašto eilutės patvirtina Jėzaus dieviškumą.

Svarbiausias įrodymas, kodėl Jėzus turi būti Dievas, yra tai, kad jei Jis nėra Dievas, tai Jo mirties nebūtų užtekę viso pasaulio nuodėmėms sumokėti (1 Jn 2:2). Vien tik Dievas gali sumokėti kainą už amžiną bausmę. Tik Dievas galėjo paimti ant savęs viso pasaulio nuodėmes (2 Kor 5:21), mirti, ir prisikelti – triumfuodamas savo pergale virš nuodėmės ir mirties.Atgal į svetainę lietuvių kalbaAr Jėzus yra Dievas? Ar Jėzus skelbėsi esąs Dievas?