Ką Biblija kalba apie alkoholio/vyno vartojimą? Ar nuodėmė krikščioniui gerti alkoholį/vyną?
Klausimas: Ką Biblija kalba apie alkoholio/vyno vartojimą? Ar nuodėmė krikščioniui gerti alkoholį/vyną?

Atsakymas:
Daugelis Šventojo Rašto vietų ragina susilaikyti nuo alkoholio vartojimo (Kunigų 10:9; Skaičių 6:3; Pakartoto Įstatymo 29:5; Teisėjų 13:4,7,14; 1 Samuelio 1:15; Patarlių 20:1; 31:4,6; Izaijo 5:11,22; 24:9; 28:7; 29:9; 56:12; Michėjo 2:11; Luko 1:15). Vis dėlto Biblija kategoriškai neuždraudžia vartoti alų, vyną ar kitus alkoholinius gėrimus. Kai kurios Senojo Testamento vietos kalba apie alkoholį netgi pozityvia prasme: Ekleziasto knygoje 9:7 parašyta: „gerk vyną linksma širdimi“. Psalmių knyga 104:14-15 sako, kad Dievas davė vyną, „kuris linksmina žmogaus širdį“. Amoso 9:14 kalba apie vyno iš nuosavo vynuogyno gėrimą kaip apie Dievo palaiminimo ženklą. Izaijo 55:1 ragina: „ateikite, pirkite vyno ir pieno…“

Krikščionims yra prisakyta nepasigerti (Efeziečiams 5:18). Biblija smerkia pasigėrimą ir jo pasekmes (Patarlių23:29-35). Krikščionims taip pat prisakyta saugoti savo kūnus, ir neleisti, kad kas nors jiems „viešpatautų“ (1Коrintiečiams 6:12; 2 Petro 2:19). Alkoholio gėrimas neabejotinai gali tapti nenugalimu įpročiu. Šventasis Raštas taip pat draudžia krikščionims daryti kažką, kas gali įžeisti kitus krikščionis ar pastūmėti juos nusidėti prieš savo sąžinę (1 Коrintiečiams 8:9-13). Turint omenyje šiuos principus, bet kuriam krikščioniui būtų neįmanoma tvirtinti, kad jis geria alkoholį Dievo šlovei (1 Коrintiečiams 10:31).

Jėzus pavertė vandenį vynu. Tam tikrais atvejais Jis taip pat gėrė vyną (Jono 2:1-11; Mato 26:29). Naujojo Testamento laikais vanduo nebuvo labai švarus. Tuo metu dar nebuvo šiuolaikinių sanitarinių sąlygų, tad vandenyje dažnai atsirasdavo bakterijų, virusų ir įvairių rūšių teršalų. Ta pati situacija egzistuoja daugelyje trečiojo pasaulio šalių ir šiandien. Dėl tos priežasties žmonės dažnai gėrė vyną (ar vynuogių sultis). 1-ame laiške Timotiejui 5:23 Paulius pataria Timotiejui vartoti vyną, ne tik vandenį (dėl skrandžio ir dažnų negalavimų). Tais laikais vynas buvo fermentuojamas, bet ne iki tokio laipsnio kaip šiandien. Ne visai korektiška sakyti, kad tai buvo vynuogių sultys, bet taip pat ne visai teisinga tvirtinti, kad tai tas pats vynas, kuris geriamas šiandien. Šventajame Rašte niekur neužrašytas draudimas krikščionims gerti alų, vyną ar kitą alkoholinį gėrimą. Pats savaime alkoholis nėra nuodėmė. Krikščionis turėtų neabejotinai susilaikyti veikiau jau nuo girtuokliavimo ir priklausomybės nuo alkoholio (Efeziečiams 5:18; 1 Korintiečiams 6:12).

Mažomis dozėmis vartojamas alkoholis nėra žalingas ir nesukelia priklausomybės. Kai kurie daktarai gina raudonojo vyno vartojimą mažomis dozėmis sveikatai gerinti, ypač širdžiai. Mažų alkoholio dozių vartojimas yra krikščionio laisvės dalykas. Pasigėrimas ir priklausomybė yra nuodėmė. Todėl ir galima tvirtinti, kad dėl Biblijoje išreikšto susirūpinimo dėl alkoholio ir jo poveikio, dėl galimybės papiktinti kitus ir/ar tapti kitų suklupimo priežastimi – krikščioniui yra geriausia visiškai susilaikyti nuo alkoholio gėrimo bei būti abstinentu.Atgal į svetainę lietuvių kalbaKą Biblija kalba apie alkoholio/vyno vartojimą? Ar nuodėmė krikščioniui gerti alkoholį/vyną?