Maswali kuhusu jamii na uzaziMaswali kuhusu jamii na uzazi

Bibilia inasema nini kuhusu baba we Kikristo?

Bibilia inasema nini kuhusu Wakristo kutumia njia ya upangaji uzazi?

Ni namna gani Wakristo wanastahili kuwarudi watoto wao? Bibilia inasema nini?

Ni kitu gani Mkristo mzazi anastahili kufanya kama wako na mwana mpotevu (au binti)? Njia?

Bibilia inasema nini kuhusu kuwa mzazi mwema?

Bibilia inasema nini kuhusu kuwa mama Kristo?

Biblia inasema nini kuhusu kuasili?

Ni mpangilio gani unapaswa kuwa wa vipaumbele katika familia zetu?

Je ni nini maana ya kuwaheshimu baba yangu na mama?

Jinsi gani Mkristo anapaswa kushughulikia utasa?

Biblia inasema kuhusu ni nini tunastahili kufanya mtoto mkaidi?

Majukumu ya mume na mke ni gani katika familia?


Maswali kuhusu jamii na uzazi