Maswali kuhusu jamii na uzaziMaswali kuhusu jamii na uzazi

Bibilia inasema nini kuhusu baba we Kikristo?

Bibilia inasema nini kuhusu Wakristo kutumia njia ya upangaji uzazi?

Ni namna gani Wakristo wanastahili kuwarudi watoto wao? Bibilia inasema nini?

Ni kitu gani Mkristo mzazi anastahili kufanya kama wako na mwana mpotevu (au binti)? Njia?

Bibilia inasema nini kuhusu kuwa mzazi mwema?

Bibilia inasema nini kuhusu kuwa mama Kristo?


Maswali kuhusu jamii na uzazi