Изследване на Стария заветСтарият завет е разделен на пет части: Петокнижието (от Битие до Второзаконие), исторически книги (от Исус Навиев до Естер), поетични книги (от Йов до Песен на песните), големите пророци (от Исая до Данаил) и малките пророци (от Осия до Малахия). Старият завет е написан приблизително в интервала от 1400 г. пр. Хр. до 400 г. пр. Хр. Написан е предимно на староеврейски като няколко малки части от него са написани на арамейски (по същество – разновидност на еврейския).

Старият завет се занимава предимно с взаимоотношенията между Бога и народа на Израил. Петокнижието се занимава с възникването на Израил като нация и с това как Бог влиза в заветни взаимоотношения с него. В историческите книги е записана историята на Израил – неговите победи и успехи, както и пораженията и провалите му. Поетичните книги ни дават един по-интимен поглед към взаимоотношенията между Бога и Израил, и към Божия копнеж Израил да се покланя на Него и да Го слуша. Пророческите книги съдържат Божия призив към Исраил да се покае от своето идолопоклонство и изневяра, и да се върне към взаимоотношения на послушание и духовна вярност.

Може би по-добре е да наричаме Стария завет Първият завет. Думата „стар“ носи идеята за „остарял“ или „неуместен“. Това не би могло да е по-далече от истината. Едно изследване на Стария завет е полезно и духовно обогатяващо начинание. По-долу са дадени връзки и резюмета на различните старозаветни книги. Искрено се надяваме, че нашето изследване на Стария завет ще ви е от полза в живота ви с Христос.

Книгата Битие

Книгата Изход

Книгата Левит

Книгата Числа

Книгата Второзаконие

Книгата Исус Навиев

Книгата Съдии

Книгата Рут

Книгата 1 Царе


Изследване на Библията

Изследване на Стария завет