settings icon
share icon
Câu hỏi

Yêu thương nhau nghĩa là gì?

Trả lời


Trong Giăng 13:34 Chúa Giê-su dạy, “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy”. Sau đó, Ngài nói thêm, "Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta" (câu 35). Chúng ta làm điều này như thế nào? Yêu nhau nghĩa là gì?

Chữ “nhau” trong những câu này là ám chỉ đến anh em đồng đạo. Một chứng cơ nhận biết để trở thành môn đồ của Đấng Christ là tình yêu thương chân thành, sâu sắc dành cho anh chị em trong Đấng Christ. Sứ đồ Giăng nhắc nhở chúng ta về sự kiện này ở một nơi khác: “Chúng ta đã nhận nơi Ngài điều răn nầy: Ai yêu Đức Chúa Trời, thì cũng phải yêu anh em mình” (1Giăng 4:21).

Khi ban mạng lệnh này, Chúa Giê-su đã làm một điều mà thế gian chưa từng thấy trước đây — Ngài lập nên một nhóm được xác định bởi một điều: Tình yêu. Có rất nhiều nhóm trên thế giới, và họ nhận diện bản thân theo bất kỳ cách nào: theo màu da, đồng phục, cùng chung sở thích, theo trường cũ, v.v. Một nhóm có hình xăm và đeo khuyên; nhóm khác kiêng thịt; lại có nhóm đội mũ đuôi seo (mũ người Thổ Nhĩ Kỳ) — cách mọi người tự phân loại là vô tận. Nhưng Hội thánh là duy nhất. Lần đầu tiên và duy nhất trong lịch sử, Chúa Giê-su đã lập nên một nhóm có yếu tố xác định là tình yêu. Màu da không quan trọng. Ngôn ngữ mẹ đẻ không quan trọng. Không có quy tắc nào về chế độ ăn uống, đồng phục hoặc đội mũ ngộ nghĩnh. Những người theo Đấng Christ được xác định bởi tình yêu thương của họ dành cho nhau.

Hội thánh đầu tiên đã chứng minh kiểu tình yêu Chúa Giê-su đã nói đến. Có những người ở Jerusalem từ khắp nơi trên thế giới biết đến (Công Vụ 2: 9-11). Những người đã được cứu, gặp nhau và ngay lập tức bắt đầu đáp ứng nhu cầu của nhau: “Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung. Bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người” (Công vụ 2: 44–45). Đây là tình yêu trong hành động, và bạn có thể chắc chắn rằng nó đã tạo ấn tượng với người dân thành phố đó.

Những lời tuyên bố của Chúa Giê-su trong Giăng 13:34–35 làm dấy lên một số câu hỏi khác có thể là điều tốt để trả lời. Trước tiên, Chúa Giê-su yêu như thế nào? Ngài yêu thương vô điều kiện (Rô-ma 5:8), hy sinh (2 Cô-rinh-tô 5:21), với sự tha thứ (Ê-phê-sô 4:32) và đời đời (Rô-ma 8:38–39). Đồng thời, tình yêu thương của Chúa Giê-su là thánh khiết — được đặc trưng bởi sự trong sạch về đạo đức siêu việt — bởi vì Ngài là thánh (Hê-bơ-rơ 7:26). Đỉnh cao của tình yêu thương tuyệt vời của Đấng Christ dành cho chúng ta là sự chết của Ngài trên thập tự giá, sự chôn và sự phục sinh thân thể (1 Giăng 4:9–10). Người cùng niềm tin là phải yêu nhau như thế.

Thứ hai, làm thế nào người tin trong Đấng Christ có thể yêu như Đấng Christ đã yêu? Người tin Chúa Giê-su Christ có Đức Thánh Linh sống trong mình (1 Cô-rinh-tô 6:19–20). Bằng sự vâng phục Thánh Linh, qua Lời Đức Chúa Trời, người tin Chúa có thể yêu thương nhau như Đấng Christ đã yêu. Người ấy thể hiện tình yêu thương vô điều kiện, hy sinh, tha thứ với anh em đồng đạo, nhưng không dừng lại ở đó. Người ấy cũng bày tỏ tình yêu thương của Đấng Christ đối với bạn bè, người thân trong gia đình, đồng nghiệp, v.v. (Ê-phê-sô 5:18–6: 4; Ga-la-ti 5:16, 22–23). Ngay cả những kẻ thù địch cũng là người nhận tình yêu thương của Đấng Christ (xin xem Ma-thi-ơ 5:43–48).

Tình yêu thương của Đấng Christ thể hiện qua người tin Chúa không giống như “tình yêu thương” được tạo ra bởi xác thịt, đó có thể là sự ích kỷ, tự cao tự đại, không khoan dung và không chân thật. 1 Cô-rinh-tô 13:4–8 mô tả tuyệt vời về tình yêu thương của Đấng Christ sẽ như thế nào ở trong và qua người tin Chúa bước đi trong Thánh Linh.

Mọi người không tự nhiên để yêu bằng tình yêu kiểu 1 Cô-rinh-tô chương 13. Để tình yêu được như thế, thì phải có một sự thay đổi trong tấm lòng. Một người phải nhận ra rằng mình là một tội nhân trước mặt Đức Chúa Trời và hiểu rằng Đấng Christ đã chết trên thập tự giá và sống lại để ban cho họ sự tha thứ; sau đó người ấy phải đưa ra quyết định tiếp nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa của mình. Tại thời điểm đó, người ấy được Đấng Christ tha tội và nhận được món quà của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời — trên thực tế, người ấy trở thành người dự phần vào bản tánh thần linh (2 Phi-e-rơ 1:4). Trong Đấng Christ, người ấy biết rằng mình được Đức Chúa Trời yêu thương thật lòng. Sự sống mới mà người tin Chúa nhận được bao gồm khả năng yêu thương mới giống như Đấng Christ yêu, người tín đồ hiện đang sống trong Ngài với tình yêu thương vô điều kiện, hy sinh, tha thứ, vĩnh cửu và thánh khiết của Đức Chúa Trời (Rô-ma 5: 5).

Yêu nhau là yêu anh em đồng đạo như Đấng Christ yêu chúng ta. Những ai yêu mến như Đấng Christ trong quyền năng của Đức Thánh Linh sẽ đưa ra bằng chứng rằng họ là môn đồ, hoặc người học theo Chúa Giê-su Christ.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Yêu thương nhau nghĩa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries