settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao Đức Chúa Trời dùng xương sườn của A-đam để tạo nên Ê-va?

Trả lời


Câu chuyện về “xương sườn của A-đam” nằm trong trong Sáng thế ký 2:18-24. Phân đoạn Kinh Thánh này cho thấy rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên Ê-va bằng cách lấy một “xương sườn” từ thân thể của A-đam làm nên một người nữ. Sự tường thuật này nói rõ rằng Đức Chúa Trời đã dùng xương sườn của A-đam để tạo nên Ê-va thay vì làm nên cô ấy từ bụi đất như Ngài đã làm cho A-đam. Một câu hỏi cũng nảy sinh ra là tại sao Đức Chúa Trời đã tạo nên Ê-va từ xương sườn của A-đam. Có vẻ như Đức Chúa Trời đã hình thành những thú vật đực và cái cách riêng biệt, nhưng người nữ vốn là một phần của người nam – A-đam nói, “Nàng sẽ được gọi là người nữ vì từ người nam mà có” (Sáng thế ký 2:23).

Đức Chúa Trời đã dùng xương sườn của A-đam tạo nên Ê-va để cho thấy rằng họ thực là một sinh vật giống nhau được tạo dụng nên, hai nửa của một tổng thể. Người nữ không được tạo dụng nên như là một sinh vật riêng biệt, thứ hai đối với người nam. Ê-va đã được hình thành như một phần của người nam ban đầu, để làm một người giúp đỡ thích hợp với nó” (Sáng thế ký 2:18). Trong khi A-đam được Đức Chúa Trời làm ngủ mê, Đức Chúa Trời “lấy đi một xương sườn…và dựng nên một người nữ” (Sáng thế ký 2:21-22). Ê-va đã được tạo dựng nên để củng cố và giúp đỡ mạnh mẽ cho A-đam; nàng đã được dựng nên từ “vật chất” giống nhau, và nàng cũng là sự tạo dựng hoàn hảo như người nam và cũng đã được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và giống Đức Chúa Trời”(Sáng thế ký 1:27).

Phụ nữ được dựng nên từ xương sườn của A-đam đã được thiết kế để làm một “người giúp đỡ thích hợp” cho A-đam (Sáng thế ký 2:20). Cụm từ Hê-bơ-rơ được dịch là “người giúp đỡ” cũng có thể được dịch là “người bạn đồng hành”. Nó không đồng nghĩa với phụ tá, đầy tớ, người hầu, hoặc người cấp dưới. Cụm từ Hê-bơ-rơ ’ezer kenegdow, trong tất cả những trường hợp khác trong Kinh Thánh đều ám chỉ về sự giúp đỡ và sự ủng hộ mạnh mẽ. Trong hầu hết các trường hợp, cụm từ này được dùng để mô tả lực lượng quân đội hoặc những đàn ông vũ trang. Những đoạn khác, kể cả Phục truyền luật lệ ký 33:7,29 và Xuất Ê-díp-tô-ký 18:4, cũng dùng cụm từ này để thảo luận những sự can thiệp và sự giải cứu mạnh mẽ của chính Đức Chúa Trời. Vậy, người nữ được tạo nên để làm phần bổ sung cho người nam, một phần không thể thiếu của người nam, và một bạn đồng hành mạnh mẽ và có ảnh hưởng cho người nam.

Hơn nữa, từ Hê-bơ-rơ được dịch là “thích hợp”, kenegdow, mang thêm nghĩa là “vừa” hoặc “thích đáng” hơn. Từ này cũng có nghĩa là “trái ngược nhau hoặc tương phản”. Điều này ngụ ý rằng hai người này được thiết kế để làm việc và thích hợp với nhau cách hoàn hảo, không chỉ về hình thể nhưng trong mọi khía cạnh. Sức mạnh của mỗi người bù đắp cho sự yếu đuối của người khác. Đức Chúa Trời nói, “Con người ở một mình không tốt” (Sáng thế ký 2:18), nhưng, A-đam và Ê-va ở cùng nhau đã từng là một điều mạnh hơn và tuyệt vời hơn khi họ chỉ ở một mình. A-đam phải mất một xương sườn, nhưng đã có thêm lợi ích rất nhiều.

Tại sao Đức Chúa Trời dùng xương sườn của A-đam? Một sự xem xét kỹ hơn trong tiếng Hê-bơ-rơ cũng bày tỏ một yếu tố ngạc nhiên khác về câu chuyện này. Từ Hê-bơ-rơ được dịch là “xương sườn” trong Sáng thế ký 2 là tsela. Một trường hợp duy nhất khác của từ này trong Kinh Thánh xuất hiện ở Đa-ni-ên 7:5, nhưng từ Hê-bơ-rơ được dùng ở đó thì khác. Trong những phân đoạn khác có tsela hoặc những biến thể của nó được dùng thì từ đó được dịch là “bên”. Ví dụ, trong Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 25,27 và 35, những từ teslo (biến thể) và tselot (số nhiều) được dùng để ám chỉ về những “bên” của Hòm Giao Ước hoặc những “bên” của bàn thờ. Trong II Sa-mu-ên 16:13, Đa-vít chạm trán Si-mê-i nguyền rủa đi dọc theo sườn (tsela) núi. Trong những ngữ cảnh này, dịch tsela là “xương sườn” thì không đúng.

Điều này đưa ra khả năng là Ê-va có thể được tạo dựng hơn là chỉ lấy xương sườn của A-đam mà thôi. Trong Sáng thế ký đoạn 2 này, tsela có thể thực sự được dịch là “sườn” của A-đam, đúng hơn là “xương sườn” của A-đam. Nếu sự phiên dịch thích hợp là Đức Chúa Trời đã lấy sườn của A-đam, thì Đức Chúa Trời đã lấy bao nhiêu sườn của A-đam? Có thể là Ê-va đúng là được xây dựng từ một nửa của A-đam. Sự phiên dịch này thêm nghĩa cho lời tuyên bố của A-đam rằng Ê-va là “xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi” (Sáng thế ký 2:23).

Cho dù Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên Ê-va từ xương sườn hoặc từ toàn bộ sườn của A-đam, thì Ngài đã hoàn thành hành động một cách mà cho thấy phụ nữ là để bổ sung và làm trọn vẹn đàn ông trong sự hợp nhất thiết yếu của hôn nhân. Phụ nữ được tạo nên để ở “bên cạnh” đàn ông, không phải ở dưới hay trên anh ấy. Trong sự cứu rỗi, người nam không “xứng đáng” hơn và người nữ không ít hơn là công dân của vương quốc của Đức Chúa Trời. “Tại đây…không còn phân biệt…nam giới hay nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong Chúa Giê-xu Christ” (Ga-la-ti 3:28). Họ đứng sát cánh như là “anh em thừa hưởng ân điển sự sống (I Phi-ê-rơ 3:7).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao Đức Chúa Trời dùng xương sườn của A-đam để tạo nên Ê-va?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries