settings icon
share icon
Câu hỏi

Kinh thánh nói gì về việc nói chuyện với linh hồn?

Trả lời


Kinh Thánh nói rõ ràng về việc giải quyết vấn đề nói chuyện và liên lạc với người chết. Kinh Thánh có một quan điểm được ghi chép đầy đủ về việc thực hành đồng cốt, nói chuyện với người chết, và bói toán. Lê-vi ký 19:31 nói: "Các con không được đến với bọn đồng bóng hay thầy bói; không được cầu hỏi chúng mà trở thành ô uế…". Lê-vi ký 20:6 nói: "Nếu người nào hướng về đồng bóng và thầy bói mà thông dâm với chúng thì Ta sẽ đối mặt chống lại kẻ ấy và loại trừ nó khỏi dân chúng". Phục truyền luật lệ ký 18:12 nói rằng việc cầu hỏi đồng bóng hay nói chuyện với người chết là "ghê tởm". Rõ ràng, Đức Chúa Trời xem những sự thực hành này là tội lỗi và hoàn toàn không có ích lợi.

Sau-lơ, một vị vua hùng mạnh của Y-sơ-ra-ên, cuối cùng đã đến gần sự sụp đổ bi thảm của mình khỏi Chúa khi chính ông tham gia vào việc nói chuyện với người chết. Sau-lơ quyết định tìm kiếm câu trả lời từ một bà cốt khi Đức Chúa Trời không đưa ra những câu trả lời mà ông muốn. Trong I Sa-mu-ên 28:6-20, Sau-lơ yêu cầu bà cốt triệu hồi linh hồn của tiên tri Sa-mu-ên. Lỗi nghiêm trọng của ông được đề cập sau đó trong I Sử ký 10:13-14, nhấn mạnh rằng sự tham gia của Sau-lơ là sai: "Ông [Sau-lơ] đã bất trung với Đức Giê-hô-va, không tuân giữ mạng lệnh của Ngài. Ngoài ra, vua còn đi cầu hỏi đồng bóng, không cầu hỏi Đức Giê-hô-va …"

Là Cơ Đốc nhân, chúng ta nên tìm kiếm câu trả lời của Đức Chúa Trời cho các câu hỏi của chúng ta. Cầu xin hoặc "nói chuyện" với bất kỳ ai khác là thờ thần tượng. Cầu xin bất kỳ người chết nào, kể cả các sứ đồ, Ma-ri, v…v…, thì không quá khác biệt với việc tổ chức lễ cầu hồn và cầu xin một người họ hàng đã chết giúp chúng ta. Hầu hết những người được gọi là đồng bóng thực sự là những kẻ lừa gạt, là người sử dụng thủ đoạn đánh lừa trí nhớ, gài những người đồng lõa, và các hiệu ứng đặc biệt để đánh lừa mọi người. Còn những người không phải là kẻ lừa gạt thì đang hợp tác với những linh hồn nguy hiểm. Những tay sai của Sa-tan rất giỏi trong việc xuất hiện như những linh hồn hữu ích, khiến cho họ dễ dàng nhầm lẫn và làm hỏng những người tự mình bắt đầu việc nói chuyện với linh hồn.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Kinh thánh nói gì về việc nói chuyện với linh hồn?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries