settings icon
share icon
Câu hỏi

Điều gì nên là thứ tự ưu tiên trong gia đình chúng ta?

Trả lời


Kinh Thánh không đặt ra thứ tự các bước cho những ưu tiên trong mối quan hệ gia đình. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể tìm đến Kinh Thánh và tìm thấy nguyên tắc chung cho sự ưu tiên các mối quan hệ gia đình của chúng ta. Đức Chúa Trời rõ ràng là ưu tiên trước nhất: Phục-truyền-luật-lệ-ký 6:5 rằng: “Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.” Hết lòng, hết ý, hết sức nghĩa là luôn cam kết yêu Chúa và để Ngài là thứ tự ưu tiên hàng đầu.

Nếu bạn đã kết hôn, vợ hoặc chồng của bạn sẽ là thứ tự tiếp theo. Một người đàn ông phải yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu Hội Thánh (Ê-phê-sô 5:25). Sự ưu tiên đầu tiên dành cho Đấng Christ – sau khi vâng phục và tôn vinh Chúa Cha – là Hội Thánh. Dưới đây là một ví dụ mà một người chồng nên làm theo: Đức Chúa Trời đầu tiên, sau đó là vợ mình. Tương tự như vậy, những người vợ phải vâng phục chồng mình “như vâng phục Đức Chúa Trời” (Ê-phê-sô 5:22). Nguyên tắc là chồng của người nữ ở vị trí thứ hai trong những ưu tiên của người nữ đó.

Nếu người chồng và người vợ ở vị trí sau Chúa trong thứ tự ưu tiên, và vì người chồng và người vợ cùng nên một thịt (Ê-phê-sô 5:31), thật là hợp lí khi kết quả của mối quan hệ hôn nhân – con cái – nên là thứ tự ưu tiên tiếp theo. Cha mẹ phải nuôi dạy thật tốt con cái để trở thành thế hệ kế tự cho những người yêu mến Đức Chúa Trời bằng tất cả tấm lòng (Châm-ngôn 22:6, Ê-phê-sô 6:4), cho thấy một lần nữa Chúa là ưu tiên trước nhất. Tất cả các mối quan hệ khác trong gia đình nên phản ánh điều đó.

Phục-truyền-luật-lệ-ký 5:16 nhắc nhở chúng ta phải hiếu kính cha mẹ hầu cho chúng ta được sống lâu và có phước trên đất. Không có giới hạn độ tuổi, điều này cho chúng ta biết rằng hễ cha mẹ còn sống, chúng ta cần phải hiếu kính cha mẹ. Dĩ nhiên, khi một đứa trẻ đến tuổi trưởng thành, đứa trẻ không còn chịu sự bắt buộc phải vâng lời cha mẹ (“Con trẻ, vâng lời cha mẹ …”), nhưng không có giới hạn của việc hiếu kính cha mẹ. Chúng ta có thể kểt luận điều này như sau cha mẹ là thứ tự ưu tiên kế tiếp trong danh sách những ưu tiên sau Chúa, vợ hoặc chồng, và con cái chúng ta. Sau cha mẹ là đến những người còn lại của gia đình (I Ti-mô-thê 5:8).

Theo gia đình mở rộng trong danh sách ưu tiên có những tín hữu khác. Rô-ma đoạn 14 cho chúng ta biết không được đoán xét hay khinh dễ anh em chúng ta (câu 10) hoặc làm bất cứ điều gì khiến cho một tín hữu Cơ đốc “vấp ngã” hoặc đánh mất niềm tin. Phần lớn thơ I Cô-rinh-tô là hướng dẫn của Phao-lô về việc làm thế nào để hội thánh sống hòa thuận với nhau, yêu thương lẫn nhau. Lời khích lệ khác liên quan đến anh chị em của chúng ta trong Đấng Christ là “lấy lòng yêu thương lẫn nhau” (Ga-la-ti 5:13); “hãy ở với nhau cách nhân từ, tha thứ nhau như Đức Chúa Tròi đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy”(Ê-phê-sô 4:32); “hãy khuyên bảo nhau, gây dựng cho nhau” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:11); và “coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành” (Hê-bơ-rơ 10:24). Cuối cùng đến những người còn lại của thế giới (Ma-thi-ơ 28:19), những người mà chúng ta nên rao truyền Tin Lành, để khiến họ trở nên môn đệ của Đấng Christ.

Tóm lại, thứ tự ưu tiên theo Kinh Thánh là Đức Chúa Trời, vợ hoặc chồng, con cái, cha mẹ, gia đình mở rộng, anh chị em trong Đấng Christ và sau cùng là những người còn lại của thế giới. Mặc dù đôi lúc những quyết định phải được tập trung vào một người hơn những người khác nhưng mục tiêu là không bỏ qua bất cứ mối quan hệ nào của chúng ta. Sự cân bằng Kinh Thánh cho phép Đức Chúa Trời trao quyền cho chúng ta để đáp ứng tất cả những ưu tiên trong mối quan hệ của chúng ta, bên trong và bên ngoài gia đình.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Điều gì nên là thứ tự ưu tiên trong gia đình chúng ta?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries