settings icon
share icon
Câu hỏi

Vũ trụ bao nhiêu tuổi?

Trả lời


Sáng Thế Ký 1:1 cho chúng ta biết “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” Dù không ghi rõ ngày giờ Đức Chúa Trời tạo dựng nhưng Kinh Thánh nêu ra một gợi ý duy nhất đó là từ “ban đầu”. Từ “ban đầu” trong tiếng Hê-bơ-rơ là bereshith, nghĩa là “cái đầu.”

Tất cả Cơ Đốc Nhân đều đồng ý rằng Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên vũ trụ. Tuy nhiên, có một vài quan điểm trái chiều trong cách giải thích từ ngày (tiếng Hê-bơ-rơ là yom) được sử dụng trong chương 1 của sách Sáng Thế Ký. Những người hiểu theo nghĩa đen là một “ngày” gồm hai mươi bốn giờ tin rằng tuổi đời của trái đất còn khá trẻ. Ngược lại, những người khác theo ý hiểu nghĩa bóng của từ “ngày” lại khẳng định rằng trái đất có tuổi thọ lớn hơn nhiều.

Nhiều học giả và nhà khoa học theo Cơ Đốc giáo quả quyết rằng từ “ngày” trong Sáng Thế Ký dùng để chỉ một ngày hai mươi bốn giờ theo nghĩa đen. Nó góp phần giải thích cho cụm từ "có buổi chiều, và buổi mai" được lặp lại xuyên suốt Sáng Thế ký chương 1. Một ngày sẽ kéo dài từ sáng đến tối (theo cách tính của người Do Thái, ngày mới bắt đầu khi hoàng hôn buông xuống). Trái lại, những người khác lại chỉ ra nghĩa bóng của từ ngày trong các sách khác của Kinh Thánh như “ngày của Đức Giê-hô-va”, và cho rằng một ngày không nên tính từ tối đến sáng mà nên được hiểu theo nghĩa bóng tức là chỉ sự bắt đầu và kết thúc của một khoảng thời gian.

Nếu gia phổ của các dòng dõi trong sách Sáng Thế Ký chương 5, chương 11 và phần còn lại của lịch sử Cựu Ước được giải thích đúng theo nghĩa đen thì thời điểm tổ phụ A-đam được dựng nên rơi vào khoảng 4000 năm trước Công nguyên. Như vậy, điều này chỉ xác định ngày Đức Chúa Trời tạo dựng A-đam, không nhất thiết là tạo dựng nên trái đất, chứ đừng nói đến vũ trụ. Có khả năng là có những “khoảng trống” về thời gian trong khi trước giả ký thuật lại Sáng Thế ký chương 1.

Tất cả những điều đó để nói lên rằng, Kinh Thánh không đưa ra tuổi của vũ trụ một cách rõ ràng. Mục vụ Got Questions đồng ý với quan điểm cho rằng trái đất còn khá trẻ và cách giải thích tốt hơn cho từ “ngày“ trong Sáng Thế Ký chương 1 là ngày gồm hai mươi bốn giờ theo nghĩa đen. Nhưng đồng thời, chúng tôi cũng không phản đối với ý kiến cho rằng trái đất và vũ trụ có thể già hơn 6.000 năm một cách đáng kể. Cho dù sự khác biệt được giải thích bởi những khoảng trống về thời gian, hay bởi Đức Chúa Trời tạo nên vũ trụ với “sự xuất hiện của tuổi tác”, hoặc bởi một số yếu tố khác, thì một vũ trụ lâu đời hơn 6.000 năm không gây ra các vấn đề Kinh Thánh hay thần học đáng kể nào.

Tuy nhiên, cuối cùng thì tuổi của vũ trụ không thể được chứng minh từ Kinh Thánh hay khoa học. Cho dù vũ trụ có 6.000 năm tuổi hay hàng tỷ năm tuổi, cả hai quan điểm (và mọi thứ ở giữa) đều dựa vào niềm tin và giả định. Luôn luôn là khôn ngoan khi đặt câu hỏi về động cơ của những người cho rằng trái đất phải có hàng tỷ năm tuổi, đặc biệt là vì Kinh Thánh không ủng hộ giả định như vậy.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Vũ trụ bao nhiêu tuổi?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries