settings icon
share icon
Câu hỏi

Phụ nữ Cơ Đốc có nên trùm đầu không?

Trả lời


Trong I Cô-rinh-tô 11:3-16 đề cập đến vấn đề của phụ nữ với việc trùm đầu. Bối cảnh của phân đoạn Kinh Thánh này là việc vâng phục đối với trật tự Đức Chúa Trời đã ban ra và “chuỗi mệnh lệnh”. Một vật “trùm” trên đầu của người phụ nữ được dùng như một minh họa cho sự trật tự, lãnh đạo và thẩm quyền của Đức Chúa Trời. Câu Kinh Thánh chủ chốt trong phân đoạn này đó là 1 Cô-rinh-tô 11:3: “Nhưng tôi muốn anh chị em biết điều nầy: Chúa Cứu Thế là đầu người đàn ông, đàn ông là đầu người đàn bà, và Thượng Đế là đầu của Chúa Cứu Thế.” Phần còn lại của phân đoạn Kinh Thánh giải thích lẽ thật này. Thứ tự của thẩm quyền là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, người đàn ông hay người chồng, rồi đến người phụ nữ hay người vợ. Khăn trùm lên đầu của người phụ nữ Cô-rinh-tô tin kính cho thấy rằng người đó ở dưới thẩm quyền của chồng mình, và vì vậy cũng cần thuận phục Chúa.

Câu 10 thật thú vị: “Bởi đó, vì cớ các thiên sứ, đàn bà phải có dấu hiệu trên đầu chỉ về quyền phép mình nương cậy.” Tại sao việc một người đàn bà đeo khăn trùm đầu lại quan trọng đối với các thiên sứ? Chúng ta biết rằng các thiên sứ đang nhìn xem và học từ mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và con người (1 Phi-e-rơ 1:12). Chính vì vậy, sự vâng phục của người phụ nữ với thẩm quyền đã được xác định của Đức Chúa Trời là một tấm gương cho các thiên sứ. Các thiên sứ thánh, là những thiên thần hoàn toàn vâng phục Đức Chúa Trời, mong đợi chúng ta là những người đi theo Đấng Cứu Thế cũng làm theo như vậy.

Thứ dùng để trùm đầu được nhắc đến trong câu 12 có thể là một tấm vải, nhưng cũng có thể chỉ về mái tóc dài của người phụ nữ, dựa trên hai câu kế tiếp: “Ngay cả thiên nhiên cũng dạy anh chị em rằng đàn ông để tóc dài là điều xấu hổ. Nhưng tóc dài là vinh hiển Thượng Đế ban cho đàn bà để dùng như khăn trùm đầu.” (1 Cô-rinh-tô 11: 14-15). Trong bối cảnh của phân đoạn Kinh Thánh này, một phụ nữ che đầu bằng mái tóc dài để chỉ ra rằng mình là một phụ nữ chứ không phải một người đàn ông. Sứ đồ Phao-lô nói rằng, trong văn hóa của người Cô-rinh-tô, khi tóc của người vợ dài hơn tóc của chồng mình, điều đó chỉ ra rằng nàng vâng phục quyền lãnh đạo của chồng. Vai trò của người nam và người nữ được Đức Chúa Trời thiết lập để miêu tả một bài học thuộc linh sâu sắc, đó là sự vâng phục với ý chỉ và trật tự của Đức Chúa Trời.

Nhưng tại sao tóc lại là một vấn đề được đề cập ở Cô-rinh-tô? Câu trả lời nằm ở văn hóa của thời đó. Thành phố Cô-rinh-tô có một ngôi đền thờ Aphrodite, nữ thần tình yêu, và nơi này khét tiếng với việc thực hiện các nghi lễ mại dâm. Những người phụ nữ phục vụ trong ngôi đền này đều cạo trọc đầu. Trong văn hóa của người Cô-rinh-tô, một cái đầu được cạo trọc đánh dấu một người phụ nữ hành nghề mại dâm trong khu đền. Phao-lô nói với hội thánh rằng một người phụ nữ bị cạo đầu hoặc trọc đầu cần phải che lại (1 Cô-rinh-tô 11:6), vì một người phụ nữ bị cạo đầu đã bị đánh mất “vinh hiển” của cô ấy, và cô ấy không thuộc dưới sự bảo vệ của một người chồng. Một cái đầu bị cạo mà không được trùm thể hiện một thông điệp: “Tôi từ chối vâng phục thứ tự của Đức Chúa Trời”. Chính vì vậy, Phao-lô đang giảng cho người Cô-rinh-tô rằng mái tóc dài hoặc “khăn trùm đầu” của một người phụ nữ là dấu hiệu bên ngoài thể hiện sự vâng phục Chúa và thẩm quyền mà Ngài đã thiết lập. Đây là một cách để Hội Thánh Cô-rinh-tô phân rẽ họ với văn hóa bại hoại của dân ngoại xung quanh họ (2 Cô-rinh-tô 6:17).

Phân đoạn Kinh Thánh này không dạy phụ nữ thấp kém hơn một người nam hay cô ấy phải vâng phục mọi người nam, mà đơn giản dạy về thứ tự và sự lãnh đạo thuộc linh của Chúa trong mối quan hệ hôn nhân. Trong văn hóa người Cô-rinh-tô, một người phụ nữ trùm đầu trong lúc thờ phượng hoặc khi ở nơi công cộng bày tỏ sự vâng phục của người đó với thẩm quyền.

Trong văn hóa ngày nay, chúng ta không cần xem trùm đầu của một người phụ nữ giống như dấu hiệu của sự vâng phục. Trong hầu hết những xã hội hiện đại, khăn quàng cổ và mũ là những phụ kiện thời trang, không hơn. Ngày nay một phụ nữ vẫn lựa chọn trùm đầu nếu người đó cho rằng đó là một dấu hiệu trong sự vâng phục của mình đối với thẩm quyền của chồng. Tuy nhiên, đó là một sự lựa chọn cá nhân và không phải dấu hiệu thuộc linh. Vấn đề thực sự là thái độ vâng lời và thuận phục xuất phát từ tấm lòng đối với thẩm quyền “như với Chúa” (Ê-phê-sô 5:22). Đức Chúa Trời quan tâm đến thái độ từ trong tấm lòng hơn là việc trùm đầu.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Phụ nữ Cơ Đốc có nên trùm đầu không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries