settings icon
share icon
Câu hỏi

Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn là gì?

Trả lời


Từ "Ha-ma-ghê-đôn" (“Armageddon”) xuất xứ từ một từ Hê-bơ-rơ Har-Magedone, có nghĩa là “Núi Megiddo” và đã trở nên đồng nghĩa với trận chiến Đức Chúa Trời sẽ can thiệp và hủy diệt các đạo quân của Kẻ Địch Lại Đấng Cơ Đốc (Anti-Christ) như được dự báo trong lời tiên tri của Kinh Thánh (Khải Huyền 16:16; 20:1-3, 7-10). Sẽ có rất nhiều người tham dự vào trận chiến Ha-ma-ghê-đôn, khi tất cả các nước hiệp lại để đánh lại Đấng Cơ Đốc.

Địa điểm chính xác của thung lũng Ha-ma-ghê-đôn thì chưa rõ bởi vì không có núi nào tên Mê-ghi-đô (Meggido). Tuy nhiên, bởi vì “Har” cũng có thể có nghĩa là ngọn đồi, địa điểm khả dĩ nhất là miền đồi núi xung quanh đồng bằng Mê-ghi-đô, khoảng sáu mươi dặm về phía bắc của Giê-ru-sa-lem. Hơn hai trăm trận chiến đã diễn ra trong khu vực đó. Đồng bằng Mê-ghi-đô và đồng bằng lân cận Esdraelon sẽ là tiêu điểm cho trận chiến Ha-ma-ghê-đôn, sẽ diễn ra ác liệt trọn chiều dài của Y-sơ-ra-ên xa tận về miền nam đến thành Ê-đôm của Bốt-ra (Ê-sai 63:1). Thung lũng Ha-ma-ghê-đôn đã nổi tiếng vì hai chiến thắng vĩ đại trong lịch sử Do Thái: 1) chiến thắng dân Ca-na-an của Ba-rác (Các Quan Xét 4:15) và 2) chiến thắng dân Ma-đi-an của Ghi-đê-ôn (Các Quan Xét 7). Ha-ma-ghê-đôn cũng đã là địa điểm cho hai bị kịch lớn: 1) cái chết của Sau-lơ và các con trai người (1 Sa-mu-ên 31:8) và 2) cái chết của vua Giô-si-a (2 Các Vua 23:29-30; 2 Sử Ký 35:22).

Vì lịch sử này, thung lũng Ha-ma-ghê-đôn đã trở thành một biểu tượng của cuộc xung đột cuối cùng giữa Đức Chúa Trời và các lực lượng của cái ác. Từ “Ha-ma-ghê-đôn” chỉ xảy ra trong Khải Huyền 16:16, “Chúng nhóm các vua lại một chỗ, theo tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Ha-ma-ghê-đôn.” Câu Kinh Thánh này nói đến các vua trung thành với Anti-Christ nhóm lại với nhau cho cuộc tấn công cuối cùng trên dân Do Thái. Tại Ha-ma-ghê-đôn "chén được đổ đầy rượu thạnh nộ của Đức Chúa Trời" (Khải Huyền 16:19) sẽ được ném xuống, và Anti-Christ cùng những kẻ theo nó sẽ bị lật đổ và bị đánh bại hoàn toàn. “Ha-ma-ghê-đôn” trở thành một từ nói chung chỉ đến kết cục của thế giới, không chỉ dành riêng cho trận chiến diễn ra trong đồng bằng Mê-ghi-đô.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries