settings icon
share icon
Câu hỏi

Tôi cần làm gì để được nghe rằng, ‘Tốt lắm, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín’ khi tôi đến thiên đàng?

Trả lời


Trong truyện ngụ ngôn của Chúa Giê-su về các ta-lâng, Chúa kể về hai đầy tớ trung tín đã sử dụng những gì họ đã được ban để làm sinh lợi tài sản của chủ. Khi ông chủ trở về sau một thời gian dài vắng mặt, ông thưởng cho hai đầy tớ trung tín của mình và nói với mỗi người: “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm! Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi” (Ma-thi-ơ 25:21, 23). Mỗi Cơ Đốc nhân đều khao khát được nghe những lời đó từ chính miệng của Chúa Giê-su một ngày nào đó trên thiên đàng.

Chúng ta được cứu bởi ân điển nhờ đức tin (Ê-phê-sô 2:8–9), nhưng chúng ta được cứu “để làm việc lành” (Ê-phê-sô 2:10). Chúa Giê-su nói về việc cất giữ của cải ở trên trời (Ma-thi-ơ 6:20), và ngụ ngôn về các ta-lâng của Ngài gợi ý về những phần thưởng khác nhau cho những ai trung tín phụng sự Ngài trong thế gian này.

Để được nghe những lời đó, “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm!” từ Chúa Giê-su, trước tiên hãy chắc chắn rằng bạn đã được cứu. Người không tin sẽ không bao giờ nghe được những lời đó, vì “không có đức tin thì không thể nào làm hài lòng Đức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 11:6). Và nhận biết rằng Chúa Giê-su không chỉ là Đấng Cứu Rỗi của bạn; Ngài cũng là Chúa của bạn (xin xem Lu-ca 6:46). “Hãy vui vẻ phục vụ Đức Giê-hô-va” (Thi thiên 100:2).

Dưới đây là một số ý tưởng về những cách bạn có thể phục vụ Chúa:

1. Chia sẻ phúc âm. Chúa Giê-su mong muốn chúng ta trở thành môn đồ, dạy người khác về bản chất và đặc tính của Đức Chúa Trời và chia sẻ ý nghĩa về sự chết và sự sống lại của Ngài (Ma-thi-ơ 28:18–20).

2. Giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Trong câu chuyện về người giàu và La-xa-rơ ở Lu-ca 16:19–31, người giàu bị lên án vì anh ta không giúp đỡ La-xa-rơ và vì anh ta quá trông cậy vào sự giàu có của mình. Đừng đặt sự hài lòng của bản thân lên trước nhu cầu của người khác. I Giăng 3:17 nói: “Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được?”.

3. Hãy tha thứ cho những người khác về hành vi phạm tội của họ. Điều này không giống như hòa giải hoặc tin tưởng, nhưng nó có nghĩa là bạn từ bỏ sự trả thù. Chúa Giê-su đã làm gương cho sự tha thứ: “Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình;” (I Phi-e-rơ 2:23).

4. Hãy xem chức vụ và quyền hạn của bạn như một cơ hội để giúp đỡ những người dưới quyền bạn và xem vị trí phục vụ của bạn như một cơ hội để phục tùng thẩm quyền của bạn, giống như Chúa Giê-su đã phục tùng thẩm quyền của Đức Chúa Cha. Bạn có thể trở nên giống như Đấng Christ cả hai cách, bởi vì Chúa Giê-su vừa là chủ vừa là tôi tớ của những người khác nhau. “Hãy mang lấy gánh nặng cho nhau, như vậy, anh em sẽ làm trọn luật pháp của Đấng Christ” (Ga-la-ti 6:2).

5. Tìm kiếm để biết rõ hơn về đặc tính của Đức Chúa Trời qua sự thông công trong hội thánh, nghe các bài giảng, học và nghiên cứu Kinh Thánh, cầu nguyện và ghi chép lại cách Ngài dường như đã tham dự vào cuộc sống của bạn.

6. Nhận biết rằng mọi vị trí thuận lợi mà bạn có được là do Đức Chúa Trời, Nguồn của mọi phước lành: “mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống…” (Gia-cơ 1:17).

7. Sẵn sàng không được nhiều người ưa thích, thể hiện sự can đảm hiếm có như Người Sa-ma-ri nhân lành trong truyện ngụ ngôn của Chúa Giê-su (Lu-ca 10:30–37). Luôn luôn làm những gì Kinh Thánh nói là đúng. “… Thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn vâng lời người ta” (Công vụ 5:29).

8. Khi tự xem xét đạo đức nội tâm (đánh giá tính cách của chính bạn), hãy nhìn vào đặc tính của Chúa Giê-su như là một thước đo hơn là hợp lý hóa những hành động và thái độ đáng nghi vấn của bạn. Hãy thể hiện sự khiêm nhường.

Tất cả bắt nguồn từ điều này: yêu Đức Chúa Trời hơn bất cứ điều gì và yêu người khác một cách chân thành (Mác 12:30–31). Tại nơi phán xét của Đấng Christ, những ai trung tín với Chúa là Đấng đã cứu chuộc họ sẽ nghe những lời đó, “Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, tốt lắm!” Không một đầy tớ chân chính nào của Chúa có thể đòi hỏi nhiều hơn thế.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Tôi cần làm gì để được nghe rằng, ‘Tốt lắm, hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín’ khi tôi đến thiên đàng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries