settings icon
share icon
Câu hỏi

Có gì khác nhau giữa tội tà dâm và tội ngoại tình?

Trả lời


Từ điển hiện đại giải nghĩa về tội tà dâm là ("tự nguyện quan hệ xác thịt giữa những người chưa kết hôn với nhau, có thể bao gồm cả tội ngoại tình"), và tội ngoại tình là ("tự nguyện quan hệ xác thịt giữa những người đã kết hôn với một người khác mà người ấy không phải là người phối ngẫu hợp pháp") đơn giản là thế, nhưng Kinh Thánh cho chúng ta sự hiểu biết sâu sắc hơn về cách mà Đức Chúa Trời nhận thức về hai tội thuộc về tình dục này. Trong Kinh Thánh, cả hai đều được đề cập theo nghĩa đen, nhưng cả hai tội đó cũng đều được sử dụng một cách hình bóng để nói đến tội thờ hình tượng.

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, tất cả mọi tội về tình dục đều bị cấm trong Luật Môi-se và theo phong tục của người Giu-đa. Tuy nhiên, từ Hê-bơ-rơ được dịch là "tội tà dâm" trong Cựu Ước cũng được sử dụng trong bối cảnh của tội thờ hình tượng và được gọi là tội tà dâm thuộc linh. Trong 2 Sử-ký 21:10-14, Đức Chúa Trời đã trừng phạt Giô-ram bằng nhiều tai vạ và nhiều bệnh tật, bởi vì ông đã dẫn dắt dân sự phạm tội thờ hình tượng . Câu 11, "xui cho dân cư thành Giê-ru-sa-lem thông dâm" và câu 13, "thông dâm như nhà A-háp đã làm vậy". Vua A-háp là chồng của Giê-sa-bên, thầy tế lễ của thần dâm dục Ba-anh, người đã dẫn dắt dân sự Y-sơ-ra-ên phạm tội thờ cúng hình tượng với những hình thức khủng khiếp nhất. Trong Ê-xê-chiên 16, tiên tri Ê-xê-chiên đã mô tả rất chi tiết lịch sử dân sự của Đức Chúa Trời đã lìa bỏ Ngài để "chơi trò điếm đĩ" với các thần khác. Từ tội tà dâm, có nghĩa là "thờ hình tượng" đã được sử dụng nhiều lần trong chương này. Lúc người Y-sơ-ra-ên đã trở nên nổi tiếng giữa những dân tộc chung quanh họ vì sự khôn ngoan, giàu có và mạnh mẽ, đó là cái bẫy cho họ cũng như sắc đẹp của người đàn bà là một cái bẫy cho nàng, họ đã được những người láng giềng ngưỡng mộ, khen ngợi và tán tỉnh, và rồi họ bị lôi kéo vào các hoạt động thờ hình tượng. Từ tội tà dâm được sử dụng để nói đến tội thờ các tượng thần ngoại giáo, bởi vì rất nhiều người "thờ cúng" ngoại giáo bao gồm tình dục trong các nghi lễ của họ. Gái mại dâm phục vụ đền thờ vốn phổ biến trong việc thờ cúng Ba-anh và các thần giả khác. Tất cả mọi hình thức của tội tình dục không chỉ được chấp nhận trong những tôn giáo này, mà còn được khuyến khích như một phương tiện mang lại nhiều phước lành to lớn từ các vị thần ban cho những người thờ cúng, đặc biệt làm gia tăng bầy gia xúc và vụ mùa bội thu.

Trong Tân Ước, tội tà dâm đến từ chữ Hy-lạp porneia, có nghĩa là ngoại tình và loạn luân. Porneia ra từ một chữ Hy-lạp khác định nghĩa của nó bao gồm việc nuông chiều bất kỳ loại dục vọng bất hợp pháp nào, kể cả tình dục đồng giới. Việc sử dụng từ này trong các sách Phúc Âm và các thư tín luôn luôn nói đến tội tình dục, trong khi "tội tà dâm" trong sách Khải Huyền luôn luôn nói đến tội thờ hình tượng. Đức Chúa Giê-xu định tội hai hội thánh ở Tiểu-Á vì sự hời hợt trong việc phạm tội tà dâm với hình tượng (Khải 2:14, 20), và Ngài cũng đề cập đến "đại dâm phụ" trong ngày sau rốt, mà đó là các tôn giáo giả tạo sùng bái hình tượng "các vua trong thiên hạ phạm tội từ dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó" (Khải 17:1-2).

Mặt khác, tội ngoại tình nói đến phạm tội tình dục của những người đã kết hôn với người khác, mà không phải là người phối ngẫu của mình, và từ được sử dụng trong Cựu Ước đều theo nghĩa đen và nghĩa bóng (xem Ma-thi-ở 5:27-32; 15:19; 19:9; Lu-ca 16:18). Từ Hê-bơ-rơ được dịch là "tội ngoại tình" có nghĩa đen là "hôn nhân đổ vỡ". Thật thú vị, Đức Chúa Trời mô tả sự ruồng rẫy của dân sự Ngài theo các thần khác là tội ngoại tình. Người Giu-đa được kể là người phối ngẫu của Đức Giê-hô-va, như vậy khi họ theo các thần của các dân khác, họ đã được so sánh với một người vợ ngoại tình. Cựu ước thường ám chỉ tội thờ hình tượng của người Y-sơ-ra-ên như người đàn bà phóng đãng, người đã hành dâm với các thần khác (Xuất 34:15-16; Lê-vi 17:7; Ê-xê 6:9 ). Hơn thế nữa, toàn sách Ô-sê ví mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và Y-sơ-ra-ên với hôn nhân của tiên tri Ô-sê và Gô-me là người vợ ngoại tình của ông. Những hành động của Gô-me nghịch lại Ô-sê là hình ảnh về tội lỗi và lòng bất trung của người Y-sơ-ra-ên, mà hết lần này qua lần khác đã lìa bỏ người chồng chân thực của nàng (Đức Giê-hô-va) để phạm tội ngoại tình thuộc linh với các thần khác.

Trong Tân Ước, hai từ Hy-lạp được dịch là "tội ngoại tình" gần như luôn luôn được sử dụng để nói theo nghĩa đen về tội tình dục liên quan đến những người đã kết hôn. Chỉ một ngoại lệ trong thư gởi cho hội thánh Thi-a-ty-rơ, đã bị lên án vì đã dung thứ cho "người nữ Giê-sa-bên tự xưng mình là nữ tiên tri" (Khải 2:20). Người đàn bà này đã lôi kéo hội thánh vào những hành động vô đạo đức và tội thờ hình tượng, và bất kỳ người nào bị quyến rũ theo các giáo lý giả của bà ta đều bị coi là phạm tội ngoại tình với bà ấy.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có gì khác nhau giữa tội tà dâm và tội ngoại tình?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries