settings icon
share icon
Câu hỏi

Tội đáng chết là gì?

Trả lời


1 Giăng 5:16 là một trong những câu Kinh Thánh Tân Ước khó giải thích nhất. “Nếu ai thấy anh em mình phạm tội, mà tội ấy không đến nỗi chết, thì hãy cầu xin, và Đức Chúa Trời sẽ ban sự sống cho người ấy, tức là cho những người mà tội không đến nỗi chết. Cũng có tội dẫn đến sự chết; tôi không bảo anh em phải cầu xin cho tội nầy.” Dù đã có rất nhiều lời giải thích cho câu này, chưa phân tích nào trả lời đầy đủ cho tất cả các câu hỏi liên quan.

Có lẽ cách tốt nhất để diễn giải là so sánh câu này với điều xảy ra cho A-na-nia và Sa-phi-ra trong Công vụ 5:1–10 (cũng xem 1 Cô-rinh-tô 11:30). “Tội đáng chết” là tội cố ý, liên tục, không ăn năn. Chúa kêu gọi con cái Ngài sống nên thánh (1 Phi-e-rơ 1:16), và Ngài sửa trị chúng ta khi phạm tội. Chúng ta không bị Chúa “trừng phạt” - nghĩa là không bị mất đi sự cứu rỗi hay bị xa cách Chúa đời đời. Nhưng chúng ta vẫn bị Chúa kỉ luật thường xuyên. “Vì Chúa sửa phạt người Ngài yêu thương; Những ai được nhận làm con thì Ngài cho roi cho vọt.” (Hê-bơ-rơ 12:6).

1 Giăng 5:16 cho biết rằng sẽ có một thời điểm người tin Chúa phạm tội không ăn năn quá nhiều và Chúa không thể chấp nhận được nữa. Đến lúc đó có thể Chúa sẽ tước đi mạng sống của kẻ cứng đầu này. Đây là cái chết về mặt thuộc thể. Có những lúc Chúa loại bỏ những kẻ cố ý bất tuân Chúa để thanh tẩy hội thánh của Ngài. Sứ đồ Giăng đã phân biệt rõ ràng giữa “tội dẫn đến sự chết” và “tội không đến nỗi chết.” Không phải tội nào cũng “dẫn đến sự chết” nên trong Hội thánh Chúa xử lí các tội theo cách khác nhau.

Trong Công vụ 5:1–10 và 1 Cô-rinh-tô 11:28–32, cách Chúa xử lí đối với tội lỗi có chủ ý và có tính toán là tước đi mạng sống trên đất của kẻ phạm tội. Có thể đây là ý của Phao-lô khi nhắc đến “hủy hoại phần thân xác” trong Cô-rinh-tô 5:5.

Giăng khuyên rằng chúng ta nên cầu nguyện cho những Cơ Đốc nhân đang phạm tội, và Chúa sẽ lắng nghe chúng ta. Nhưng cũng có thời điểm Chúa sẽ cắt ngắn cuộc đời của người tin Chúa do tội lỗi không ăn năn. Lời cầu nguyện cho người bướng bỉnh như vậy sẽ không có tác dụng.

Chúa rất nhân từ và công chính, và vào thời kì sau cuối Ngài sẽ khiến chúng ta trở nên “một Hội Thánh vinh hiển, không vết, không nhăn, không gì giống như vậy, nhưng thánh sạch và toàn hảo.” (Ê-phê-sô 5:27). Để làm vậy Chúa phải sửa phạt con cái Ngài. Xin Chúa đừng để chúng ta cứng lòng phạm “tội đáng chết”.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tội đáng chết là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries