settings icon
share icon
Câu hỏi

Đức Chúa Trời không hề thay đổi là gì?

Trả lời


Tính bất biến của Đức Chúa Trời (thuộc tính của Ngài không bao giờ thay đổi) rõ ràng được dạy trong suốt Kinh Thánh. Thí dụ: Trong Ma-la-chi 3:6 khẳng định, "Ta là Đức Chúa Trời không hề thay đổi." (cũng xem Dân số ký 23:19; 1 Sa-mu-ên 15:29; Ê-sai 46:9-11; và Ê-xê-chiên 24:14.)

Gia-cơ 1:17 cũng dạy về tính bất biến của Đức Chúa Trời: "Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào." Bóng của "sự biến cải" nói đến cách nhìn của chúng ta về mặt trời: nó bị che khuất, nó hiện ra và di chuyển, và nó tạo ra cái bóng của chính nó. Mặt trời mọc và lặn, xuất hiện rồi biến mất mỗi ngày, nó xuất hiện ở một chí tuyến rồi đi vào một chí tuyến khác chính xác theo mùa trong năm. Nhưng với Đức Chúa Trời, Đấng, phán một cách siêu nhiên, chính là sự sáng, không hề có sự tối tăm nào; với Ngài không hề có sự thay đổi, không có điều gì giống như vậy. Đức Chúa Trời không thể thay đổi trong bản thể, trong sự toàn hảo, mục đích, lời hứa, và những món quà của Ngài. Ngài là Đấng Thánh, không thể biến thành điều ác; hoặc Ngài không thể là Đấng nguồn sự sáng lại là nguyên cớ của sự tối tăm được. Bởi vì món quà tốt lành và trọn vẹn đến từ nơi Ngài, điều ác không thể ra từ Ngài, Ngài cũng không hề cám dỗ ai làm ác (Gia-cơ 1:13). Kinh Thánh dạy rõ ràng Đức Chúa Trời không hề thay đổi trong suy nghĩ, trong ý chí và trong thuộc tính của Ngài.

Có nhiều nguyên nhân hợp lý tại sao Đức Chúa Trời phải không bao giờ thay đổi, đó là, tại sao Đức Chúa Trời thay đổi là không thể. Thứ nhất, nếu điều chi thay đổi, thì nó phải xảy ra theo một thứ tự niên đại nào đó. Phải có một thời điểm trước sự thay đổi và một thời điểm sau sự thay đổi. Cho nên, vì sự thay đổi cần phải xảy ra bên trong sự giới hạn của thời gian; Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là đời đời và tồn tại bên ngoài sự giới hạn của thời gian (Thi-thiên 33:11; 41:13; 90:2-4; Giăng 17:5; 2 Ti-mô-thê 1:9).

Thứ hai, tính bất biến của Đức Chúa Trời cần thiết cho sự trọn vẹn của Ngài. Nếu có điều chi thay đổi, thì nó phải trở nên tốt hơn hoặc tệ hơn, bởi vì thay đổi mà không tạo ra sự khác biệt tức là không thay đổi. Để có sự thay đổi, phải có thứ gì đó cần được thêm vào, để sự thay đổi được tốt hơn, hay một thứ gì đó cần được lấy đi, làm sự thay đổi trở nên tệ hơn. Nhưng, bởi vì Đức Chúa Trời là trọn vẹn, Ngài không cần thêm bất kỳ thứ gì. Cho nên, Ngài không thể thay đổi để trở nên tốt hơn. Nếu Đức Chúa Trời bị thiếu một thứ gì đó, thì Ngài không còn là trọn vẹn nữa; Vậy nên, Đức Chúa Trời không thể thay đổi vì Ngài không thể xấu đi được.

Thứ ba, tính bất biến của Đức Chúa Trời có liên quan đến sự toàn tri của Ngài. Khi một người thay đổi suy nghĩ của mình, thường bởi vì có thông tin mới đến để bày tỏ những gì trước đây chưa biết, hoặc bởi vì hoàn cảnh thay đổi đòi hỏi một thái độ hay hành động khác với trước. Bởi vì Đức Chúa Trời toàn tri, Ngài không cần học biết điều gì mới mà Ngài chưa từng biết. Như vậy, khi Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời thay đổi tâm trí, nên được hiểu rằng tình trạng hay hoàn cảnh đã thay đổi chứ không phải Đức Chúa Trời thay đổi. Khi Xuất Ê-díp-tô 32:14 và 1 Sa-mu-ên 15:11-29, nói rằng Đức Chúa Trời đổi ý, là để mô tả đơn giản sự thay đổi về sự sắp đặt và cách cư xử rõ ràng đối với con người.

Dân số 23:19, rõ ràng giới thiệu về tính bất biến của Đức Chúa Trời: "Đức Chúa Trời chẳng phải là người để nói dối; Cũng chẳng phải là con loài người đặng hối cải; Điều Ngài đã nói, Ngài sẽ chẳng làm ư? Điều Ngài đã phán, Ngài sẽ chẳng làm ứng nghiệm sao?" Không, Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi tâm trí của Ngài. Những câu Kinh Thánh này khẳng định giáo lý về tính bất biến của Đức Chúa Trời: Ngài không bao giờ và cũng không thể thay đổi.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Đức Chúa Trời không hề thay đổi là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries