settings icon
share icon
Câu hỏi

Sự cứu rỗi bởi ân điển cộng việc làm có phải là một tin lành sai trật?

Trả lời


Sứ đồ Phao-lô đã chiến đấu với những người dạy dỗ tin lành sai trật trong Ga-la-ti 1:6-9: “Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em vội bỏ Đấng đã gọi anh em bởi ân điển của Đấng Christ để theo một tin lành khác. Không có tin lành nào khác đâu, mà chỉ có một số người quấy rối anh em và muốn xuyên tạc Tin Lành của Đấng Christ. Nhưng nếu có ai, dù là chính chúng tôi hay thiên sứ từ trời, truyền cho anh em một tin lành khác với Tin Lành chúng tôi đã công bố thì người ấy đáng bị a-na-them! Như chúng tôi đã nói với anh em trước đây, nay tôi xin lặp lại, nếu ai truyền cho anh em một tin lành khác với Tin Lành mà anh em đã nhận thì người ấy đáng bị nguyền rủa!” Vấn đề tại hội thánh Ga-la-ti bấy giờ đó là xuất hiện sự giảng dạy rằng người tin theo Đấng Christ phải tuân thủ các Luật Pháp Cựu Ước (cụ thể là phép cắt bì) để có thể được cứu rỗi. Phao-lô đã tuyên bố chắc nịch rằng “tin lành” của ân điển cộng việc làm là sai trật.

Sự cứu rỗi được ban cho chỉ trong Đấng Christ bởi ân điển duy bởi đức tin mà thôi (Ê-phê-sô 2:8-9). Không có người nào là hoàn hảo, và không có hành động nào của con người có thể khiến một người trở nên ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời thánh khiết, vô tội. Không ai có thể giành lấy hay trở nên xứng đáng với sự cứu rỗi, dù cho họ có “ngoan đạo” đến mức nào, hay công việc đó dường như có công lao như thế nào đi chăng nữa.

Nhiều Cơ Đốc Nhân chân thật có cách hiểu chưa đúng về tin lành của ân điển. Đây là thực trạng kể cả trong thời của Phao-lô. Trong số những người đòi hỏi các tín hữu ngoại quốc (Cơ Đốc nhân không phải người Do Thái) vâng giữ theo các phong tục của người Do Thái, vẫn có những tín đồ chân chính (Công Vụ 15). Họ thật là Cơ Đốc nhân, nhưng đã hiểu lầm về tin lành, vốn là món quà miễn phí, ở một mức độ nào đó. Tại Giáo Hội Nghị Giê-ru-sa-lem, các trưởng lão đầu tiên của hội thánh đã khích lệ các Cơ Đốc nhân ngoại quốc bằng ân điển của Đức Chúa Trời và chỉ soạn ra một vài lưu ý mang tính hướng dẫn quan trọng để họ vâng theo, hòng giữ gìn sự hòa bình giữa vòng hội thánh.

Vấn nạn cố gắng kết hợp giữa ân điển và việc làm vẫn còn tiếp diễn đến ngày nay. Có nhiều Cơ Đốc Nhân đã đến với niềm tin chân chính trong Chúa Giê-su nhưng vẫn còn tin rằng họ phải làm một số việc lành nhất định để đảm bảo mình không bị xuống địa ngục, cứ như là ân điển của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ thôi là chưa đủ vậy. Tư tưởng này phải được đối chất và sửa chữa - rằng chúng ta phải tin cậy vào Đức Chúa Trời mà thôi, không được cậy vào chính mình. Mặc dù vậy, điều đó không có nghĩa là người vướng vào tư tưởng ấy đánh mất sự cứu rỗi của mình rồi.

Theo Ga-la-ti 1, những ai dạy dỗ tin lành sai trật đáng bị “a-na-them”, cụ thể như tại Ga-la-ti là kiểu tin lành ân điển cộng với việc làm; “A-na-them” nghĩa là họ bị định tội bởi Đức Chúa Trời. Những phân đoạn khác trong Tân Ước cũng lên tiếng chống lại việc dạy dỗ tin lành sai trật. Ví dụ, Giu-đe muốn viết một bức thư về sự cứu rỗi chung giữa ông và các đọc giả, tuy nhiên ông nhận thấy mình cần đổi chủ đề: “Thưa anh em yêu dấu, tôi hết sức mong muốn viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta; tôi nghĩ cần viết để khích lệ anh em chiến đấu vì đức tin, là đức tin đã truyền cho các thánh đồ một lần đủ cả.” (Giu-đe 1:3). Trong câu tiếp theo, ông gọi những kẻ mang tin lành khác vào hội thánh là “kẻ chẳng tin kính đổi ơn Đức Chúa Trời chúng ta ra việc tà ác.”

Đây có lẽ là cách tốt nhất để mô tả những sự dạy dỗ kiểu như vậy. Một người có thể hiểu lầm về ân điển và việc làm trong sự cứu rỗi mà vẫn là một tín đồ thật của Đấng Christ. Tuy nhiên, cũng có những người không tin kính cố tình bẻ cong sứ điệp chân thật của Đức Chúa Giê-su.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Sự cứu rỗi bởi ân điển cộng việc làm có phải là một tin lành sai trật?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries