settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm thế nào tôi có thể học để tin cậy nơi Đức Chúa Trời?

Trả lời


Chúng ta không thể tin tưởng người chúng ta không biết, và đó là bí quyết trong việc học tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Khi ai đó nói rằng, "Tin tôi đi," thì chúng ta có hai phản ứng. Hoặc chúng ta nói rằng, "Vâng, tôi sẽ tin anh," hoặc chúng ta có thể nói, "Tại sao tôi phải tin?" Trong trường hợp của Đức Chúa Trời, thì sự tin cậy Ngài là việc đương nhiên xảy ra khi chúng ta hiểu tại sao chúng ta nên như vậy.

Lý do chính mà chúng ta nên tin cậy Đức Chúa Trời là vì Ngài xứng đáng với sự tin cậy của chúng ta. Không giống như con người, Ngài chẳng bao giờ nói dối và không bao giờ không làm trọn lời hứa của Ngài. "Ðức Chúa Trời không phải là loài người mà nói dối; Ngài cũng chẳng là phàm nhân mà hối cải điều gì. Ngài đã hứa, lẽ nào Ngài chẳng thực hiện? Lời Ngài đã phán ra, lẽ nào Ngài sẽ chẳng làm cho ứng nghiệm?" (Dân số ký 23:19, Thi thiên 89:34). Không giống như con người, Ngài có quyền thực hiện điều mà Ngài đã đặt kế hoạch và có ý định để làm. Êsai 14:24 nói với chúng ta, "Chúa các đạo quân đã thề, 'Quả thật, hễ Ta định thế nào, việc phải xảy ra thế ấy. Hễ Ta tính làm sao, việc phải thành như vậy.'" Hơn nữa, các kế hoạch của Ngài là hoàn hảo, thánh khiết, và công bình, và Ngài làm mọi việc hợp lại để mang lợi ích đến cho những người yêu mến Ngài và được kêu gọi theo ý định thánh của Ngài (Rô-ma 8:28). Nếu chúng ta cố gắng để biết Đức Chúa Trời qua Lời của Ngài, chúng ta sẽ thấy rằng Ngài xứng đáng với sự tin cậy của chúng ta, và sự tin cậy của chúng ta đối với Ngài sẽ gia tăng mỗi ngày. Để muốn biết Ngài thì phải tin cậy Ngài.

Chúng ta có thể học tin cậy Đức Chúa Trời khi chúng ta thấy cách Ngài đã chứng tỏ chính mình Ngài là đáng tin cậy trong cuộc sống của mình và trong cuộc sống của những người khác là thế nào. Trong I Các Vua 8:56 chúng ta đọc, "Đáng khen ngợi Đức Giê-hô-va, là Đấng đã ban sự bình yên cho dân Y-sơ-ra-ên của Ngài, tùy theo các lời Ngài đã hứa. Về các lời tốt lành mà Ngài đã phán qua Môi-se, kẻ tôi tớ Ngài, phán ra, chẳng có một lời nào không ứng nghiệm." Những lời hứa của Đức Chúa Trời cùng với sự hoàn thành các lời hứa ấy đã được ghi chép lại trong Lời của Ngài cho tất cả mọi người đều thấy. Những tài liệu lịch sử xác minh các sự kiện đó và nói lên sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài. Mỗi Cơ-đốc nhân đều có thể đưa ra lời làm chứng cá nhân về sự đáng tin cậy của Đức Chúa Trời khi chúng ta nhìn thấy công việc của Ngài trong đời sống của chúng ta, làm trọn những gì Ngài đã hứa để cứu rỗi linh hồn chúng ta và sử dụng chúng ta cho mục đích của Ngài (Ê-phê-sô 2:8-10) và an ủi chúng ta với sự bình an vượt quá mọi sự hiểu biết khi chúng ta chạy cuộc đua mà Ngài đã hoạch định cho chúng ta (Phi-líp 4:6-7; Hê-bơ-rơ 12:1). Càng kinh nghiệm ân điển, sự thành tín, và phước lành của Ngài nhiều chừng nào, thì chúng ta càng tin cậy Ngài nhiều chừng nấy (Thi thiên 100:5; Êsai 25:1).

Lý do thứ ba để tin cậy Đức Chúa Trời là vì chúng ta thực sự không có sự lựa chọn nào khác hợp lý hơn. Chúng ta có nên tin vào chính mình hay là ai đó khi mà tất cả đều là những con người tội lỗi, khó đoán, không đáng tin, có sự khôn ngoan giới hạn, và là những người do ảnh hưởng của cảm xúc mà thường đưa ra những lựa chọn và quyết định sai lầm? Hay là chúng ta nên đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời đầy dẫy sự khôn ngoan, biết tất cả mọi sự, làm được tất cả mọi điều, hay làm ơn, giàu lòng thương xót, và đầy tình yêu thương, là Đấng luôn có mục đích tốt cho chúng ta? Sự lựa chọn quá rõ ràng, nhưng chúng ta vẫn không tin cậy Đức Chúa vì chúng ta không biết Ngài. Như đã nói, chúng ta không thể hi vọng tin cậy vào một ai đó mà thực chất họ chỉ là một người xa lạ đối với chúng ta, nhưng điều đó được khắc phục cách dễ dàng. Đức Chúa Trời không cố ý làm cho chúng ta khó tìm kiếm hoặc được biết về Ngài. Tất cả những gì chúng ta cần biết về Đức Chúa Trời thì bởi lòng nhân từ, Ngài đã khiến cho chúng ta có thể tìm thấy được trong Kinh Thánh, là Lời thánh của Ngài cho dân sự của Ngài. Để muốn biết Đức Chúa Trời thì phải tin cậy Ngài.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Làm thế nào tôi có thể học để tin cậy nơi Đức Chúa Trời?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries