settings icon
share icon
Câu hỏi

Ngày nay còn có các tiên tri trong hội thánh hay không?

Trả lời


Ân tứ nói tiên tri dường như là một ân tứ tạm thời mà đấng Christ ban cho để xây dựng hội thánh. Các tiên tri là nền tảng cho hội thánh (Ê-phê-sô 2:20). Tiên tri giao giảng các sứ điệp của Chúa cho các tín hữu đầu tiên. Đôi khi một sứ điệp của tiên tri mới mẻ (các mặc khải và lẽ thật mới mà Chúa ban), cũng có đôi khi sứ điệp của tiên tri mang tính dự báo (xem Công vụ 11:28 và 21:10). Các Cơ đốc nhân đầu tiên không có Kinh thánh bản hoàn thiện, và vài người trong số họ thậm chí không được tiếp cận với bất kỳ sách Tân ước nào. Các tiên tri Tân ước “bù đắp khoảng cách” bằng việc giao giảng sứ điệp của Chúa cho những người không có cách tiếp cận nào khác. Phải đến cuối thế kỷ đầu tiên, sách cuối cùng trong Tân ước (Khải huyền) mới được hoàn thiện trọn vẹn. Vì thế, Chúa ban các tiên tri để giao giảng lời Ngài cho các con dân Ngài.

Liệu còn có các tiên tri nào ngày nay không? Nếu mục đích của tiên tri là để giang giảng lẽ thật từ Chúa, tại sao chúng ta cần các tiên tri ngày nay, vì chúng ta đã có một sự mặc khải trọn vẹn từ Chúa thông qua Kinh thánh? Nếu tiên tri là “nền” cho các hội thánh đầu tiên, phải chăng chúng ta vẫn đang xây “nền” ngày nay? Liệu Chúa có ban cho ai đó những sứ điệp để giao giảng cho mọi người khác? Dĩ nhiên! Liệu Chúa có bày tỏ lẽ thật cho ai đó một cách siêu nhiên và để cho người ấy truyền sức điệp ấy cho người khác? Dĩ nhiên! Nhưng đây có phải là ân tứ tiên tri như trong Kinh thánh không? Không.

Khi một người nói rằng mình đang nói cho Chúa (theo nghĩa tiên tri), một điều quan trọng cần làm là phải so sánh những người ông ta hay bà ta nói với những gì Kinh thánh nói. Nếu Chúa nói thông qua một ai đó ngày nay, sứ điệp đó sẽ hoàn toàn nhất quán với những gì Chúa đã nói trong Kinh thánh. Chúa không mâu thuẫn chính Ngài. Như 1 Giăng 4:1 hướng dẫn chúng ta, “Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng; vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ.” 1 Thê-sa-lô-ni-ca 5:20-21 nói rằng, “chớ khinh dể các lời tiên tri; hãy xem xét mọi việc, điều chi lành thì giữ lấy.” Vì thế, liệu một điều gì có phải là “sứ điệp từ Chúa” hay một lời tiên tri giả sử nào đó, câu trả lời của chúng ta không thay đổi. Hãy luôn so sánh với những gì Lời Chúa nói. Nếu điều đó mâu thuẫn với Kinh thánh, hãy dẹp nó đi. Nếu nó nhất quán với Kinh thánh, hãy cầu nguyện để có sự khôn ngoan và nhận biết để thực hành điều đó (2 Ti-mô-thê 3:16-17; Gia cơ 1:5).EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Ngày nay còn có các tiên tri trong hội thánh hay không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries