settings icon
share icon
Câu hỏi

Tiệc thánh nên mở hay đóng?

Trả lời


Sự khác biệt giữa Tiệc Thánh "mở" và "đóng" phụ thuộc vào quan điểm của một hội thánh về ý nghĩa của Tiệc Thánh và thẩm quyền của hội thánh. Các hội thánh thực hiện lễ tiệc Thánh mở mời tất cả những tín đồ đã xưng nhận đức tin trong đấng Christ tham gia họ trong lễ này. Các hội thánh thực hiện lễ Tiệc Thánh đóng (khép kín) giới hạn những người tham gia vào tiệc Thánh là những người trong hội thánh của họ-chỉ có những thành viên chính thức ở vị trí tốt mới được tham gia. Một vài hội thánh thực hiện một kiểu thứ ba, họ cũng gọi là Tiệc Thánh "khép kín"; trong Tiệc Thánh "khép kín" này các thành viên của các hội thánh khác cùng chi phái được tham gia cùng các các thành viên của hội thánh sở tại (địa phương).

Sự hướng dẫn của Kinh Thánh về Thánh Lễ Tiệc Thánh với Chúa nằm trong Cô-rinh-tô Nhất 11:17-34 và khuyến khích sự tham gia của tất cả các tín đồ. Tất cả những ai là tín đồ thật sự của Chúa thông qua mối liên hệ với Chúa Giê-su Christ, Con Trai Ngài, đều xứng đáng dự Tiệc Thánh với Chúa bởi bản chất của việc họ đã chấp nhận sự chết của đấng Christ như là giá cứu chuộc cho tội lỗi của họ (xem Ê-phê-so 1:6-7).

Lý do đằng sau việc một số hội thánh thực hiện Tiệc Thánh đóng (khép kín) là vì họ muốn chắc chắn rằng mọi người tham dự đều là tín đồ. Việc này dễ hiểu; tuy nhiên nó đặt người điều hành hội thành và/hay người hướng dẫn trong nhà thờ ở vị trí xác định ai là người xứng đáng được tham dự, dẫn đến các phiền phức. Một hội thánh có thể giả định rằng tất cả thành viên chính thức của họ đều là tín đồ thật, nhưng sự giả định đó có thể đúng hoặc không đúng.

Việc thực hiện Tiệc Thánh đóng – giới hạn tham dự chỉ có các thành viên hội thánh – cũng là một nỗ lực để đảm bảo không có ai tham dự mà lại có một "cách không xứng đáng" (Cô-rinh-tô Nhất 11:27). Các hội thánh với tiệc thánh khép kín giới hạn cho các thành viên sở tại nghĩ rằng có thể đánh giá sự xứng đáng về mặt thuộc linh của các thành viên sở tại; nhưng không có cách nào để xác định được tình trạng thuộc linh của những người ngoài hay người lạ. Tuy nhiên, Cô-rinh-tô Nhất 11:27 nói để cách mà một người ăn bánh và uống chén, không phải nói tới sự xứng đáng của cá nhân anh ta hay cô ta. Không ai thật sự "xứng đáng" để thông công với Chúa; chỉ có thể bằng bản chất của máu đã đổ của đấng Christ mà chúng ta được trở nên xứng đáng. Cách tham dự trở nên không xứng đáng khi một vài tín đồ tách biệt ra (câu 21), khi người tham dự từ chống chia sẻ (câu 22), khi sự ích kỷ được thể hiện (câu 33), hay khi việc nhóm họp bị chỉ coi như một bữa ăn để giải toả cơn đói (câu 34).

Theo Thánh Kinh, Tiệc Thánh nên được mở ra cho tất cả các tín đồ, không phải chỉ riêng cho một hội thánh cụ thể hay một hệ phái cụ thể. Cái quan trọng là những người tham dự phải là các tín độ đã được sinh lại bước đi trong mối thân cận với Chúa và với nhau. Trước khi tham dự, mỗi tín đỗ nên tự xét lấy động cơ của chính mình (Cô-rinh-tô Nhất 11:28). Bất luận một người thuộc về hội thánh nào, không có chỗ cho sự bất kính, định kiến, sự ích kỷ, và dục vọng tại Bàn của Chúa.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Tiệc thánh nên mở hay đóng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries