settings icon
share icon
Câu hỏi

Cơ đốc nhân nên có cách nhìn như thế nào đối với thuyết môi trường?

Trả lời


Có một sự khác biệt trong nhìn nhận về môi trường giữa cách nhìn của Kinh Thánh với cách nhìn của phong trào chính trị có tên là "thuyết môi trường". Hiểu biết về những khác biệt này sẽ giúp định hình cách nhìn của Cơ đốc đối với thuyết môi trường. Kinh Thánh nêu rõ ràng rằng trái đất và mọi thứ trong đó đều được Chúa ban cho con người để quản trị và cày xới. "Đức Chúa Trời ban phước cho loài người và phán: "Hãy sinh sản, gia tăng gấp bội và làm cho đầy dẫy đất; hãy làm cho đất phục tùng, hãy quản trị loài cá dưới biển, loài chim trên trời và mọi loài bò sát trên mặt đất" (Sáng thế ký 1:28). Bởi vì con người được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, Ngài ban cho người nam và người nữ một nơi đặc biệt tốt đẹp giữa muôn loài sinh vật và ban mạng lệnh quản trị trái đất (Sáng thế ký 1:26-28; Thi thiên 8:6-8). Mạng lệnh quản trị có ý nói về công tác chăm sóc, chứ không phải lạm dụng. Chúng ta cần phải quản lý nguồn tài nguyên Chúa giao một cách khôn ngoan, thực hiện mọi cách chăm sóc thường xuyên để gìn giữ và bảo tồn chúng. Điều này được tìm thấy trong Cựu ước, Chúa đã ban mạng lệnh rằng những cánh đồng và ruộng nho cần phải được gieo trồng và thu hoạch trong 6 năm, kế đó đất sẽ được nghỉ canh tác trong năm thứ 7 để được bổ sung trở lại những dưỡng chất của đất, mục đích là để cho đất để nghỉ ngơi và đảm bảo sự chu cấp cho dân của Chúa được tiếp tục trong tương lai (Xuất Ai-cập 23:10-11; Lê-vi ký 25:1-7).

Thêm vào trong vai trò chăm sóc của chúng ta, chúng ta cần hiểu được giá trị của chức năng và vẻ đẹp của môi trường. Trong ân điển và quyền năng lớn lao của Chúa, Ngài đặt để trên hành tinh này mọi thứ cần thiết để làm thức ăn, để mặc và nhà cho tỷ người sinh sống kể từ thời có vườn Ê-đen. Mọi nguồn tài nguyên mà Chúa cung cấp cho nhu cầu được phục hồi, và Ngài tiếp tục cung cấp mặt trời và mưa cần thiết để duy trì và bổ sung trở lại nguồn tài nguyên này. Và nếu như những điều này chưa đầy đủ, Chúa cũng đã trang trí cho hành tinh này nhiều màu sắc rực rỡ và thiên nhiên tươi đẹp để thu hút óc thẩm mỹ của chúng ta và khuấy động tâm hồn của chúng ta bằng những điều tuyệt vời. Có rất nhiều vật thọ tạo tươi đẹp không thể đếm hết được như những loài hoa, những loài chim đẹp lạ, và rất nhiều thứ khác biểu lộ ân điển tuyệt vời của Ngài cho chúng ta.

Đồng thời, trái đất mà chúng ta đang sinh sống không phải là một hành tinh vĩnh cửu, và nó cũng không được định liệu như vậy. Phong trào thuyết môi trường được biết đến với nỗ lực để duy trì hành tinh này mãi mãi, và chúng ta biết rằng điều này không phải là kế hoạch của Chúa. Ngài nói với chúng ta trong II Phi-e-rơ 3:10 rằng vào thời kỳ cuối cùng, trái đât và muôn vật Chúa dựng nên sẽ bị phá hủy: "Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả" (Bản Truyền thống). Vật chất, trái đất tự nhiên ở dạng hiện tại của nó, với toàn bộ vũ trụ, sẽ bị phá hủy và Chúa sẽ tạo nên "một trời mới đất mới" (II Phi-e-rơ 3:13; Khải huyền 21:1; so sánh Ê-sai 24:1).

Vì thế chúng ta thấy rằng, quan trọng hơn cả việc cố gắng phục hồi trái đất trong hàng ngàn hay thậm chí hàng triệu năm tới, thì chúng ta cần phải luôn là người quản gia ngay lành cho đến khi trái đất còn tồn tại, miễn là điều đó phục vụ cho kế hoạch tối cao và mục đích của Chúa.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Cơ đốc nhân nên có cách nhìn như thế nào đối với thuyết môi trường?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries