settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao việc trở thành một thuộc viên trong hội thánh lại quan trọng?

Trả lời


Hội thánh phổ thông – là thân thể của Đấng Christ (Rô-ma 12:5) – được tạo nên bởi tất cả những người thực sự tin nhận Chúa Giê-xu, và những hội thánh địa phương là mô hình thu nhỏ (thế giới vi mô) của hội thánh phổ thông. Là những người tin Chúa, chúng ta được ghi tên vào sách sự sống của Chiên Con (Khải Huyền 20:12), và đó là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, cũng quan trọng không kém trong việc cam kết với một hội thánh địa phương để ban cho những gì mình có, phục vụ người khác và có trách nhiệm.

Kinh thánh không nêu rõ khái niệm về thành viên chính thức của một hội thánh, nhưng có nhiều phân đoạn Kinh thánh có ngụ ý về điều này trong hội thánh đầu tiên. "Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội thánh" (Công vụ 2:47). Câu kinh thánh này cho ta thấy sự cứu rỗi đã là điều kiện tiên quyết để "được thêm" vào hội thánh. Trong Công Vụ 2:41, dường như có ai đó đang giữ số liệu của những người đã được cứu và do đó tham gia vào hội thánh. Hội thánh ngày nay yêu cầu sự cứu rỗi trước khi trở thành thuộc viên chỉ đơn giản là làm theo mô hình trong Kinh thánh. Xem thêm 2 Cô-rinh-tô 6:14-18.

Có nhiều chỗ khác trong phần Tân Ước chỉ ra rằng hội thánh địa phương là một nhóm người được xác định rõ: trong Công vụ 6:3, hội thánh ở thành Giê-ru-sa-lem được yêu cầu tổ chức một số cuộc bầu cử: "chọn ra bảy người trong anh em". Cụm từ trong anh em ý chỉ một nhóm người khác biệt với những người không phải là người "trong số" họ. Nói một cách đơn giản, các chấp sự là thuộc viên của hội thánh.

Trở thành thuộc viên của hội thánh là vô cùng quan trọng bởi vì nó giúp định rõ trách nhiệm của mục sư. Hê-bơ-rơ 13:17 chép "Hãy vâng lời kẻ dắt dẫn anh em và chịu phục các người ấy, bởi các người ấy tỉnh thức về linh hồn anh em, dường như phải khai trình, hầu cho các người ấy lấy lòng vui mừng mà làm xong chức vụ mình, không phàn nàn chi, vì ấy chẳng ích lợi gì cho anh em". Những người mà một mục sư hướng dẫn là ai, trừ khi là thuộc viên của hội thánh mà ông ấy đang quản nhiệm? Ông ấy không phải chịu trách nhiệm về tất cả các tín hữu trên thế giới, nhưng chỉ chịu về những người mà ông ấy đang chăm sóc. Cũng vậy, mục sư sẽ không phải chịu trách nhiệm cho tất cả mọi người trong cộng đồng của ông ấy, chỉ cho những tín đồ ở dưới sự hướng dẫn của ông – những thuộc viên của hội thánh ông. Trở thành thuộc viên của một hội thánh địa phương là một cách tự nguyện đặt mình dưới sự lãnh đạo thuộc linh của mục sư.

Trở thành thuộc viên của hội thánh quan trọng bởi vì, không có nó, sẽ không có trách nhiệm nào, không có kỷ luật nào trong hội thánh. 1 Cô-rinh –tô 5:1-13 dạy một hội thánh cách để giải quyết với tội lỗi trắng trợn, không ăn năn giữa họ. Trong câu 12-13, các từ bên trong và bên ngoài được sử dụng để nhắc đến thân thể của hội thánh. Chúng ta chỉ biết được những người "ở trong" hội thánh –chi thể của hội thánh. Vậy làm sao để biết ai là người "ở trong" hay "bên ngoài" hội thánh khi không có danh sách những tín hữu chính thức? Xem thêm Ma-thi-ơ 18:17.

Mặc dù không có nhiệm vụ nào trong kinh thánh để trở nên thành viên chính thức của hội thánh, nhưng chắc chắn không có gì ngăn cản được, và dường như hội thánh thời kỳ đầu được thiết lập như cách mà mọi người biết rõ rằng ai đó hoặc là "trong" hay "ngoài" hội thánh. Trở thành thuộc viên của hội thánh là cách chúng ta xem mình là một phần với hội thánh địa phương và khiến bản thân trở nên có trách nhiệm với sự lãnh đạo thuộc linh đúng đắn. Tư cách thành viên của hội thánh là lời tuyên bố về sự hiệp một và cùng chung chí hướng với hội thánh (xem trong Phi líp 2:2). Thuộc viên của Hội thánh cũng có giá trị cho mục đích tổ chức. Đó là một cách tốt để xác định ai là người được phép bỏ phiếu trong những quyết định quan trọng của hội thánh và ai là người có đủ điều kiện cho các vị trí chính thức của hội thánh. Tư cách thuộc viên của hội thánh là không bắt buộc đối với các cơ đốc nhân. Đó chỉ là cách đơn giản để nói rằng: "Tôi là một Cơ đốc nhân, và tôi tin hội thánh này là hội thánh tốt lành!"

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao việc trở thành một thuộc viên trong hội thánh lại quan trọng?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries