settings icon
share icon
Câu hỏi

Một số lý do cho sự thù địch giữa Cơ Đốc nhân và tín đồ Hồi giáo là gì?

Trả lời


Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, thế giới bước vào thời kỳ khủng bố. Những kẻ khủng bố tiến hành sự tàn bạo thảm khốc nhân danh Hồi giáo. Cơ Đốc nhân tự hỏi làm thế nào để đối phó với mối đe dọa. Trước lời chỉ trích của họ, một số người sợ hãi bác bỏ tất cả người Hồi giáo là những kẻ khủng bố. Những người khác thỏa hiệp sự thật để thể hiện sự chấp nhận. Cả hai phương pháp này đều làm ô danh Đức Chúa Trời.

Cơ Đốc nhân phải hiểu sự khác biệt của họ với tín đồ Hồi giáo để họ có thể đáp lại bằng lẽ thật và tình yêu. Đầu tiên, hãy cầu nguyện để xem xét cách vượt qua một số rào cản ban đầu giữa tín đồ Hồi giáo và Cơ Đốc nhân.

1. Tín đồ Hồi giáo bị xúc phạm bởi chủ nghĩa thế tục phương Tây
Khi công nghệ toàn cầu thu hẹp thế giới, người Hồi giáo cảm thấy bị đe dọa bởi văn hóa phương Tây: những phim ảnh vô đạo đức, sách báo khiêu dâm, trang phục khiếm nhã, âm nhạc đồi bại và thanh thiếu niên nổi loạn. Văn hóa phương Tây đe dọa đức tin, thế giới quan và lối sống Hồi giáo. Hồi giáo đánh đồng văn hóa phương Tây này với Cơ Đốc giáo.

Phản ứng của Cơ Đốc nhân: Làm bạn với người Hồi giáo và giải thích làm thế nào văn hóa phương Tây không còn là Cơ Đốc mà là thế tục. Hơn nữa, không phải tất cả những người tự xưng là Cơ Đốc nhân đều là những người theo Đấng Christ thật sự. Sự thể hiện bằng lời nói và hành động là một ví dụ về một Cơ Đốc nhân chân chính: "Hãy ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để dù họ có nói xấu anh em là người gian ác, họ vẫn thấy được việc lành của anh em và tôn vinh Đức Chúa Trời trong ngày Ngài thăm viếng" (I Phi-e-rơ 2:12).

2. Hồi giáo phẫn nộ trước sự thống trị của phương Tây
Một số quốc gia phương Tây có lịch sử chủ nghĩa thực dân và sự can thiệp, là điều mà người Hồi giáo phẫn nộ. Trong khi một số người tán thành cuộc chiến chống khủng bố thì những người Hồi giáo khác lại cay đắng phản đối. Nhiều người cũng cảm thấy bị phản bội bởi "sự thiên vị" của phương Tây đối với Israel, một quốc gia có sự hình thành đã chiếm chỗ của hàng ngàn người Palestine.

Phản ứng của Cơ Đốc nhân: Thể hiện tình yêu chân thành và khiêm nhường bằng lời cầu nguyện và phục vụ. Tập trung vào Đấng Christ và không tranh cãi chính trị. Đức Chúa Trời một ngày nào đó sẽ khôi phục lại công lý. Trong lúc chờ đợi, Ngài cung cấp các nhà lãnh đạo thuộc chính phủ để bảo vệ người tốt và trừng phạt kẻ làm điều sai trái (Rô-ma 13:1-7).

"Hãy sống hòa hợp với nhau; đừng có ý tưởng kiêu ngạo, nhưng hòa mình với những người thấp kém. Đừng tự cho mình là khôn ngoan. Chớ lấy ác trả ác cho ai; phải chú tâm làm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, hãy hết sức sống hòa thuận với mọi người. Thưa anh em yêu dấu, đừng tự tay mình báo thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời; vì có lời Chúa phán: "Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo ứng." Nhưng, "nếu kẻ thù anh em đang đói, hãy cho họ ăn; nếu đang khát, hãy cho họ uống; vì làm như vậy khác nào anh em đặt than lửa hồng trên đầu họ." Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác" (Rô-ma 12:16-21).

"Live in harmony with one another. Do not be haughty, but associate with the lowly. Never be conceited. Repay no one evil for evil, but give thought to do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God, for it is written, 'Vengeance is mine, I will repay, says the Lord.' To the contrary, 'if your enemy is hungry, feed him; if he is thirsty, give him something to drink; for by so doing you will heap burning coals on his head.' Do not be overcome by evil, but overcome evil with good" (Romans 12:16-21).

"Hãy từ chối những cuộc tranh luận điên dại và ngu xuẩn, vì như con biết, chúng chỉ sinh ra sự cãi cọ mà thôi. Đầy tớ của Chúa không được ham tranh cãi, nhưng phải thân thiện với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, sửa dạy những người chống đối mình cách hòa nhã, mong muốn Đức Chúa Trời giúp họ ăn năn, nhận biết chân lý, và tỉnh ngộ để thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ, vì họ đã bị ma quỷ bắt giữ để làm theo ý nó" (II Ti-mô-thê 2:23-26).

"Have nothing to do with foolish, ignorant controversies; you know that they breed quarrels. And the Lord's servant must not be quarrelsome but kind to everyone, able to teach, patiently enduring evil, correcting his opponents with gentleness. God may perhaps grant them repentance leading to a knowledge of the truth, and they may escape from the snare of the devil, after being captured by him to do his will" (2 Timothy 2:23-26).

3. Chiến binh Hồi giáo hành động theo những câu chiến tranh trong Kinh Cô-ran
Trong khi nhiều người Hồi giáo yêu chuộng hòa bình, thì những người khác giải thích Kinh Cô-ran cho họ sự cho phép thiêng liêng để biến đổi hoặc giết chết những người không theo Hồi giáo. Những câu trong Kinh Cô-ran ủng hộ bạo lực bao gồm Kinh Cô-ran 4:76, "Những ai có đức tin thì chiến đấu cho chính nghĩa của Allah ..."; Cô-ran 25:52, "Do đó, ngươi chớ nghe theo những kẻ bất tín và hãy dùng nó mà đấu tranh chống lại chúng bằng một cuộc đấu tranh vĩ đại ..." và Cô-ran 61:4, "Quả thật, Allah yêu những ai chiến đấu cho con đường của Ngài".

Phản ứng của Cơ Đốc nhân: Đáng buồn thay, một số Cơ Đốc nhân cực kỳ coi thường người Hồi giáo. Nhưng Chúa ban cho sự trung lập hoàn hảo cho nỗi sợ hãi và hận thù đó là: Tình yêu của Ngài.

"Không hề có sự sợ hãi trong tình yêu thương, nhưng tình yêu thương trọn vẹn thì loại bỏ sự sợ hãi" (I Giăng 4:18a).

"Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ Đấng có thể hủy diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục" (Ma-thi-ơ 10:28).

"Nhưng Ta phán với các con là người nghe Ta: Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình" (Lu-ca 6:27).

Chúa Giê-xu không hứa rằng những người theo Ngài sẽ có một cuộc sống không có sự đau khổ. Thay vì vậy, Ngài đảm bảo, "Nếu thế gian ghét các con thì hãy biết rằng thế gian đã ghét Ta trước các con. Nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian hẳn yêu thương những người thuộc về mình. Nhưng vì các con không thuộc về thế gian, và Ta đã lựa chọn các con từ giữa thế gian, nên thế gian ghét các con. Hãy nhớ lời Ta đã nói với các con: 'Đầy tớ không hơn chủ.' Nếu họ bắt bớ Ta, họ cũng sẽ bắt bớ các con. Nếu họ vâng giữ lời Ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các con. Nhưng vì danh Ta, họ sẽ làm mọi điều đó cho các con, vì họ không biết Đấng đã sai Ta đến" (Giăng 15:18-21).

Trong khi một số hiểu lầm có thể được xóa bỏ với người Hồi giáo, thì sự tấn công chủ yếu là nhắm vào Chúa Giê-xu Christ (xin xem I Phi-e-rơ 2:4-8). Sự thật về Chúa và Cứu Chúa không được thỏa hiệp. Người Hồi giáo từ chối Đức Chúa Cha là Đấng đã sai Con trai của Ngài đến để chết cho tội nhân. Hầu hết đều phủ nhận cả sự cần thiết và tính chất lịch sử của sự chết của Đấng Christ. Mặc dù người Hồi giáo tôn vinh Chúa Giê-xu như một nhà tiên tri cao quý, nhưng họ lại phụ thuộc vào đức tin và việc làm Hồi giáo là: sự phục tùng một Allah, niềm tin vào sự mặc khải của Allah dành cho Muhammad, sự vâng phục Kinh Cô-ran và Năm cột trụ của Hồi giáo để vào thiên đàng. Nhiều người Hồi giáo tin rằng Cơ Đốc nhân tôn thờ ba vị thần, thần thánh hóa một con người và đã làm hỏng Kinh Thánh.

Cơ Đốc nhân và tín đồ Hồi giáo nên thảo luận về những sự hiểu lầm giáo lý. Cơ Đốc nhân phải hiểu thần học Kinh Thánh để họ có thể. . .

• giải thích về Ba Ngôi: Đức Chúa Trời là một trong bản chất, ba trong một Thân vị.

• đưa ra bằng chứng về sự đáng tin cậy của Kinh Thánh

• cho thấy sự thánh thiện của Đức Chúa Trời và tội lỗi của con người đòi hỏi sự chết chuộc tội của Đấng Christ

• làm rõ niềm tin về Chúa Giê-xu: "Chúng tôi đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Con Ngài làm Cứu Chúa của thế gian. Bất cứ ai xưng nhận Đức Chúa Jêsus là Con Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy, và người ấy ở trong Đức Chúa Trời" (I Giăng 4:14-15)

Với tình yêu thương, sự khiêm nhường và nhẫn nại, Cơ Đốc nhân phải bày tỏ Chúa Giê-xu là Chúa và Cứu Chúa. "Đức Chúa Giê-xu đáp, 'Ta là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ta thì không ai được đến với Cha" (Giăng 14:6).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Một số lý do cho sự thù địch giữa Cơ Đốc nhân và tín đồ Hồi giáo là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries