settings icon
share icon
Câu hỏi

Sự thờ phượng nên là một ưu tiên ở mức độ nào trong hội thánh?

Trả lời


Nếu một người nào đó đã cứu sống chúng ta, đáp ứng của chúng ta nên là tấm lòng biết ơn. Khi chúng ta được trao một món quà mà chúng ta không bao giờ có khả năng có được, chúng ta bày tỏ lòng cảm kích của mình. Thờ phượng là sự biểu lộ lòng biết ơn và sự cảm kích của chúng ta với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã cứu chúng ta. Tình yêu thương của Đức Chúa Trời là vô điều kiện. Sự thờ phượng của chúng ta công nhận thẩm quyền của Ngài như là đấng tạo hóa của vũ trụ chúng ta cũng như đấng cứu chuộc linh hồn chúng ta. Do đó, sự thờ phượng là một trong những ưu tiên cao nhất đối với người tin cũng như đối với toàn thể hội thánh.

Cơ Đốc Giáo là có một không hai giữa các tôn giáo bởi vì nó dựa trên một mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời. Xuất Ai Cập Ký 34:14 nói rằng, ”Ngươi đừng sấp mình xuống trước mặt Chúa nào khác, bởi Đức Giê-hô-va tự xưng là Đức Chúa Trời kỵ tà; Ngài thật là một Đức Chúa Trời kỵ tà vậy.” Cốt lõi của đức tin chúng ta là mối liên hệ cá nhân với Đấng Tạo Hóa.

Thờ phượng là một hành động tán dương mối liên hệ cá nhân đó. Qua thờ phượng, chúng ta giao thông với Đức Chúa Trời mình. Dầu được biểu lộ qua âm nhạc, ca vang, cầu nguyện hay những cách khác, sự thờ phượng, ở thực chất của nó, là sự biểu lộ mối thân mật với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải sống trong sự vâng phục với các mạng lịnh của Đức Chúa Trời, nhưng đó không phải là một sự vâng phục thiếu suy nghĩ, lạnh lùng mà Ngài mong muốn. Phục Truyền Luật Lệ Ký 6:5 nói, ”Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.”

Hội Thánh là tập hợp tất cả những người kêu cầu danh Đức Chúa Trời, lợi dụng ân điển được tỏ mời cho chúng ta qua sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá. Chúng ta được bảo phải môn đồ hóa và sống trong sự vâng phục các mạng lịnh của Đức Chúa Trời. 1 Giăng 3:24 nói, “Ai vâng giữ các điều răn Ngài thì ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy”. Mỗi thành viên của hội thánh được kêu gọi thờ phượng Đức Chúa Trời. Mỗi một người trong chúng ta phải dành thì giờ trong sự cầu nguyện, nói chuyện với Đức Chúa Trời từ tấm lòng mình. Chúng ta đọc Lời Ngài trong Kinh Thánh và suy gẫm chúng trong lòng mình. Thì giờ thờ phượng riêng tư là thiết yêu cho sự trưởng thành thuộc linh cá nhân của chúng ta. Là một hội của những kẻ tin, chúng ta phải tham gia cách kiên định vào sự thờ phượng qua việc ca hát, qua sự cầu nguyện, qua đạt được sự hiểu biết về Lời Chúa, và qua việc thực hành các ân tứ thuộc linh của chúng ta vì sự ích lợi của hội thánh. Thờ phượng là có ưu tiên cao nhất đối với hội thánh.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Sự thờ phượng nên là một ưu tiên ở mức độ nào trong hội thánh?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries