settings icon
share icon
Câu hỏi

Thiên sứ trưởng Mi-ca-ên là ai?

Trả lời


Thiên sứ trưởng Mi-ca-ên được mô tả trong Kinh Thánh, ở sách Đa-ni-ên, Giu-đe, và Khải Huyền như là một thiên sứ chiến binh tham gia vào các trận chiến thuộc linh. Từ ngữ thiên sứ trưởng "archangel" có nghĩa là "thiên sứ có thứ tự cao nhất". Đa số những thiên sứ trong Kinh Thánh miêu tả là những sứ giả, nhưng Mi-ca-ên lại được mô tả trong ba sách là việc đấu tranh, chiến đấu hoặc đứng chống lại những tà linh và những thế lực (Đa-ni-ên 10:13,21; Giu-đe 1:9; Khải-huyền 12:7). Chúng ta không có một bức tranh đầy đủ của một thiên sứ nào đó, và chỉ có hai thiên sứ được nhắc tên trong Kinh Thánh (Gáp-ri-ên chính là người còn lại). Kinh Thánh chỉ đưa ra cho chúng ta thông tin hoạt động của họ xuyên suốt những sự kiện của loài người, nhưng chúng ta có thể chắc chắn nói là thiên sứ trưởng Mi-ca-ên là một chủ thể đầy quyền năng.

Mặc dù đầy quyền năng nhưng Mi-ca-ên vẫn hoàn toàn phục tùng Đức Chúa Trời. Sự phụ thuộc của Mi-ca-ên vào quyền năng của Đức Chúa Trời được nhìn thấy trong Giu-đe 1:9. Những thiên sứ công chính có một thứ bậc và phục tùng vào thẩm quyền, và vì lý do này nó thường sử dụng để mô tả hình ảnh sự phục tùng của người vợ vào người chồng (I Cô-rinh-tô 11:10). Khi nhắc về sức mạnh của thiên sứ trưởng Mi-ca-ên thì có thể thấy sự phục tùng của thiên sứ này vào Đức Chúa Trời được xem là đẹp đẽ hơn. Nếu sự so sánh sự phục tùng của thiên sứ với sự phục tùng của người phụ nữ gây tranh cãi, thì chúng ta nên thấy rằng sự phục tùng này không có nghĩa là lấy đi sức mạnh, ý nghĩa, hoặc mục đích của người phụ nữ.

Nhà tiên tri Đa-ni-ên đã được nói rằng thiên sứ trưởng Mi-ca-ên là "đấng bảo vệ con dân ngươi" hoặc theo bản dịch tiếng Anh là "hoàng tử lớn bảo vệ con dâng người" (Đa-ni-ên 12:1, tham khảo bản dịch NIV hoặc KJV). Người dân của Đa-ni-ên là người Do Thái, và sự thật là Mi-ca-ên "bảo vệ" họ có thể hiểu là Chúa đã thiết lập rất nhiều thiên sứ thánh trên khắp các quốc gia hoặc các nhóm dân. Các quỷ dường như cũng có một hệ thống cấp bậc tương tự (xem Đa-ni-ên 10:20). Mi-ca-ên là một "hoàng tử lớn" cho thấy rằng người có thẩm quyền trong vương quyền thuộc linh. Cũng có những phân đoạn khác như Đa-ni-ên 10:13 nói rằng Mi-ca-ên là "một trong những hoàng tử chủ chốt" (tham bảo Kinh Thánh bản tiếng Anh NIV hoặc KJV).

Thiên sứ trưởng Mi-ca-ên dường như có vai trò rất quan trọng trong những sự kiện diễn ra trong thời kỳ tận thế. Một thiên sứ của Đức Chúa Trời nói với Đa-ni-ên rằng, trong thời kỳ tận thế, Mi-ca-ên sẽ "đứng dậy" và đó sẽ là thời kỳ biến cố tột cùng – được liên hệ tới thời kỳ Đại Nạn (Đa-ni-ên 12:1). Đất nước Do Thái được bảo vệ chắc chắn trong suốt thời kỳ này, sau đó sẽ có sự sống lại lớn của những người chết – một số sẽ vào sự sống đời đời còn số còn lại sẽ vào sự tủi nhục đời đời (Đa-ni-ên 12:2). Sự cất lên (sự hoan hỉ) của hội thánh sẽ được diễn ra cùng với "tiếng gọi của thiên sứ trưởng" (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16); đây có thể ám chỉ là Mi-ca-ên, nhưng Kinh Thánh không cụ thể nói tên của Mi-ca-ên ở đây.

Sự đề cập cuối cùng của thiên sứ trưởng Mi-ca-ên là trong Khải-huyền 12:7. Xuyên suốt kỳ đại nạn, "một trận chiến xảy ra ở trên trời. Mi-ca-ên và các thiên sứ của mình giao chiến với con rồng, con rồng và các sứ giả của nó cũng đánh trả". Mi-ca-ên và thiên binh đánh bại con rồng (Sa-tan), và con Quỷ bị ném xuống đất (12:9). Và trong sự giận dữ, Sa-tan "đi giao chiến với … là những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Giê-xu" (Khải-huyền 12:17)

Có một trận chiến thuộc linh chiến đấu trên những tấm lòng và linh hồn của con người. Thiên sứ trưởng Mi-ca-ên là một hoàng tử thiên sứ bảo vệ đất nước Do Thái và phục tùng Đức Chúa Trời bằng cách chiến đấu với Sa-tan. Con Quỷ có thể làm những điều tồi tệ nhất, nhưng "nó không đủ mạnh" để chiến thắng đội quân trên trời (Khải-huyền 12:8).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Thiên sứ trưởng Mi-ca-ên là ai?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries