settings icon
share icon
Câu hỏi

Có thiên sứ ở giữa chúng ta không?

Trả lời


Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy nhiều trường hợp trong đó các thiên sứ là một phần không thể thiếu trong kế hoạch của Chúa. Một câu Kinh Thánh ám chỉ khả năng các thiên sứ đi lại giữa chúng ta ngày nay là: "Chớ quên tỏ lòng hiếu khách vì khi làm điều đó, có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết" (Hê-bơ-rơ 13:2). Sự tham khảo rõ ràng là về Áp-ra-ham, có những vị khách thiên sứ xuất hiện trước ông là con người (Sáng thế ký 18). Câu Kinh Thánh này có thể hoặc không thể xác nhận rằng các thiên sứ thực sự đang đi giữa chúng ta mà chúng ta không biết, "đã" là thì quá khứ, vì vậy những cuộc gặp gỡ ngày nay không được đề cập rõ ràng.

Có hàng tá ví dụ trong Kinh Thánh về các cuộc gặp gỡ thiên sứ, vì vậy chúng ta biết rằng Chúa có thể và sử dụng các thiên sứ để hoàn thành những việc nào đó. Điều chúng ta không biết chắc chắn là tần suất các thiên sứ cho phép mình được mọi người nhìn thấy. Đây là những điều cơ bản về các thiên sứ trong Kinh Thánh: các thiên sứ có thể hướng dẫn con người (Sáng thế ký 16:9), giúp đỡ con người (Đa-ni-ên 6:22), gửi thông điệp đến cho con người (Lu-ca 1:35), xuất hiện trong khải tượng và giấc mơ (Đa-ni-ên 10:13), bảo vệ con người (Xuất Ê-díp-tô ký 23:20) và giúp thực hiện các kế hoạch của Chúa.

Chúng ta biết rằng Chúa tạo ra các thiên sứ (Giăng 1:3), và Ngài sử dụng các thiên sứ trong kế hoạch của Ngài. Các thiên sứ có ý thức cá nhân, vì một số có tên (như Gáp-ri-ên (Lu-ca 1:19 và Mi-chen/Mi-ca-ên, Đa-ni-ên 12:1) và tất cả đều có trách nhiệm khác nhau trong hệ thống phân cấp thiên thần.

Nhưng họ có đi giữa chúng ta không? Nếu Chúa chọn sử dụng họ trong các kế hoạch được sắp đặt riêng của Ngài dành cho chúng ta, thì vâng, họ hoàn toàn có thể đi giữa chúng ta theo ý Chúa. Các thiên sứ được đề cập trong Sáng thế ký và trong Khải Huyền và chứng kiến sự sáng tạo thế giới (Gióp 38:7). Theo Kinh Thánh, Đức Chúa Trời đã sử dụng đạo quân trên trời của Ngài từ lúc ban đầu và vẫn sẽ sử dụng chúng vào cuối thời kỳ cuối cùng (Khải huyền 8:1-2, 6-12; 9:1vv). Hoàn toàn có khả năng rằng nhiều người ngày nay đã gặp hoặc nhìn thấy một thiên sứ mà không nhận ra điều đó.

Nếu các thiên sứ đi giữa chúng ta, thì đó là vì họ đang phục vụ một mục đích mà Chúa ra lệnh. Kinh Thánh đề cập đến những con quỷ lang thang trên trái đất không có mục đích nào khác ngoài việc phá hủy (Ma-thi-ơ 12:43-45). Sa-tan và lực lượng quỷ dữ của nó có thể xuất hiện về mặt thể chất, giống như các thiên sứ thánh có thể. Mục đích của Sa-tan là để đánh lừa và giết chết. Sa-tan "mạo làm thiên sứ sáng láng" (II Cô-rinh-tô 11:14).

Một lưu ý quan trọng: các thiên sứ không được tôn vinh hay tôn thờ (Cô-lô-se 2:18). Họ là những thực thể thực hiện ý muốn của Chúa, và họ tự coi mình là "bạn đồng lao" với chúng ta (Khải huyền 19:10; 22:9).

Bất kể chúng ta có thực sự trải qua những cuộc gặp gỡ thiên sứ hay là không, nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta kinh nghiệm sự cứu rỗi thông qua Chúa Giês-xu Christ. Ngài vượt trên tất cả các thiên sứ và con người, và chỉ một mình Ngài đáng được tôn thờ. "Ôi! Chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai. Chúa đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời cùng toàn cơ binh của chúng. Đất và mọi vật trên đất, biển và muôn vật dưới biển. Chúa bảo tồn các vật ấy và cơ binh trên tầng trời đều thờ phượng Ngài" (Nê-hê-mi 9:6).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Có thiên sứ ở giữa chúng ta không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries