settings icon
share icon
Câu hỏi

Ai là thiên sứ của Đức Giê-hô-va?

Trả lời


Nhân dạng chính xác của "thiên sứ của Đức Giê-hô-va" không được Kinh Thánh cho biết. Tuy nhiên, có nhiều manh mối quan trọng cho nhân dạng của nhân vật này. Có những chỗ trong Cựu Ước lẫn Tân Ước chỉ đến "các thiên sứ của Đức Giê-hô-va", "một thiên sứ của Đức Giê-hô-va", và "thiên sứ của Đức Giê-hô-va" (“the angel of the Lord.”) Dường như khi mạo từ "the" được sử dụng, nó đang chỉ đến một hữu thể duy nhất, tách biệt với các thiên sứ khác. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán như Đức Chúa Trời, đồng nhất Chính Ngài với Đức Chúa Trời, và thực thi những trách nhiệm của Đức Chúa Trời (Sáng Thế Ký 16:7-12; 21:17-18; 22:11-18; Xuất Ai Cập Ký 3:2; Các quan xét 2:1-4; 5:23; 6:11-24; 13:3-22; 2 Sa-mu-ên 24:16; Xa-cha-ri 1:12; 3:1; 12:8). Ở một vài lần trong những lần xuất hiện này, những người đã thấy thiên sứ của Đức Giê-hô-va đều lo sợ cho sự sống của họ bởi vì họ đã "nhìn thấy Đức Giê-hô-va". Do đó, rõ ràng là ít nhất trong một vài trường hợp, thiên sứ của Đức Giê-hô-va là một 'thần hiển hiện' (theophany), một sự hiện ra của Đức Chúa Trời trong hình dạng vật lý/có thân thể.

Những sự xuất hiện của thiên sứ của Đức Giê-hô-va chấm dứt sau sự hiện thân của Đấng Cơ Đốc. Các thiên sứ được đề cập đến rất nhiều lần trong Tân Ước, nhưng "thiên sứ của Đức Giê-hô-va" (“the angel of the Lord”) không bao giờ được đề cập đến trong Tân Ước. Có thể là những sự xuất hiện của thiên sứ của Đức Giê-hô-va (the angel of the Lord) là những sự hiển lộ của Chúa Giê-xu trước khi Ngài hiện thân (His incarnation). Chúa Giê-xu đã tuyên bố Chính Ngài hiện hữu "trước Áp-ra-ham" (Giăng 8:58), do đó việc Ngài sẽ hoạt động tích cực (active) và hiển lộ (manifest) trong thế gian là hợp lý. Bất cứ trường hợp nào đi nữa, dầu thiên sứ của Đức Giê-hô-va đã là một sự xuất hiện 'tiền-hiện-thân' của Đấng Cơ Đốc (Đấng Christ hiển hiện (Christophany)) hay là một sự hiện ra của Đức Chúa Cha (thần hiển hiện (theophany)), rất có thể rằng cụm từ "thiên sứ của Đức Giê-hô-va" (“the angel of the Lord”) thường đồng nhất với một sự xuất hiện vật lý của Đức Chúa Trời.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Ai là thiên sứ của Đức Giê-hô-va?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries