settings icon
share icon
Câu hỏi

Chúng ta có các thiên sứ bảo hộ cho mình không?

Trả lời


Ma-thi-ơ 18:10 có nói, “Hãy cẩn thận, đừng khinh dể ai trong những đứa trẻ nầy, vì Ta nói với các ngươi, thiên sứ của chúng trên trời hằng thấy mặt Cha Ta trên trời.” Trong ngữ cảnh ở đây, “những đứa trẻ này” có thể dùng cho cả những tín đồ của Ngài (câu 6) hoặc những đứa bé (câu 3-5). Đây là đoạn văn chính đề cập đến các thiên sứ bảo hộ. Không có gì nghi ngờ về việc các thiên sứ tốt bảo vệ (Đa-ni-ên 6:20-23; 2 Các Vua 6:13-17), khải thị (Công vụ 7:52-53; Lu-ca 1:11-20), dẫn dắt (Ma-thi-ơ 1:20-21; Công vụ 8:26), chu cấp (Sáng thế ký 21:17-20; 1 Các vua 19-5-7), và phục vụ các tín đồ nói chung (Hê-bơ-rơ 1:14).

Câu hỏi đặt ra là liệu mỗi người được giao cho 1 thiên sứ hay không. Trong Cựu ước, nước It-sơ-ra-ên được giao cho thiên sứ trưởng (Mi-chên) (Đa-ni-ên 10:21; 12:1), nhưng không nơi đâu trong Kinh thánh nói rằng mỗi cá nhân được “giao cho” 1 thiên sứ (đôi khi thiên sứ được gửi tới 1 số người, nhưng không được nói đến như 1 sự giao phó cố định). Người Do thái xây dựng niềm tin về thiên sứ bảo vệ trong giai đoạn giữa Cựu ước và Tân ước. Một số cha sứ trong các hội thánh thời kỳ đầu tin rằng mỗi người không chỉ có 1 thiên sứ tốt mà còn có 1 thiên sứ xấu bên mình. Niềm tin về thiên sứ bảo hộ đã tồn tại 1 thời gian dài, nhưng không có 1 nền tảng Thánh kinh cụ thể nào cho nó.

Trở lại với Ma-thi-ơ 18:10, sở hữu từ “của họ” là 1 đại từ tập thể trong tiếng Hy lạp và chỉ tới 1 thực tế là các tín đồ được phục sự bởi các thiên sứ nói chung. Các thiên sứ này được miêu tả “hằng thấy” mặt Chúa cũng như nghe lệnh của Ngài để giúp đỡ các tín đồ khi cần thiết. "Tuy nhiên,các thiên sứ trong phân đoạn này đang tập chú vào Cha thiên thượng hơn là đang bảo vệ một người nào." Việc chủ động giám sát dường như đến từ Chúa hơn là các thiên sứ, điều này hợp lý vì Chúa là đấng toàn tri. Ngài biết tất cả tín đồ tại mọi lúc, và Ngài biết khi nào ai cần sự can thiệp của một thiên sứ. Bởi luôn dõi theo mặt Ngài, các thiên sứ luôn túc chực đợi lệnh của Ngài để giúp các “đứa trẻ này”.

Không thể trả lời quả quyết theo Kinh Thánh được rằng liệu mỗi người có được giao phó cho 1 thiên sứ hay không. Nhưng, như đã nói lúc đầu, Chúa sử dụng các thiên sư để phục sự chúng ta. Thánh Kinh nói rằng Ngài sử dụng các thiên sứ như Ngài sử dụng chúng ta; tức là, Ngài không cần thiết chúng ta hay các thiên sứ để làm thành các mục đích của Ngài, nhưng ngài chọn sử dụng chúng ta và các thiên sư song le (Gióp 4:18; 15:15). Cuối cùng, cho việc liệu chúng ta có được phó thác cho các thiên sứ bảo vệ không, chúng ta có được 1 sự đảm bảo chắc chắn lớn hơn từ Chúa: nếu chúng ta là những “đứa trẻ” của Ngài thông qua đức tin nơi đấng Christ, tất cả những gì Ngài làm là ích cho chúng ta (Rô-ma 8:28-30), và Chúa Giê-xu Christ sẽ không bảo giờ lìa bỏ chúng ta hay từ chối chúng ta (Hê-bơ-rơ 13:5-6). Nếu chúng ta có Chúa toàn tri, toàn năng, trọn yêu thương với chúng ta, liệu việc có 1 thiên sứ hữu hạn bảo vệ chúng ta có còn quan trọng?

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Chúng ta có các thiên sứ bảo hộ cho mình không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries