settings icon
share icon
Câu hỏi

Thiên đàng có thật hay không?

Trả lời


Thiên đàng quả thật là một nơi có thật. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng thiên đàng là ngai của Đức Chúa Trời (I-sai-a 66:1; Công vụ 7:48-49; Ma-thi-ơ 5:34-35). Sau khi Chúa Giê-su sống lại và xuất hiện trên đất trước các môn đồ của Ngài, “Ngài được cất lên trời và ngồi bên phải Ðức Chúa Trời” (Mác 16:19; Công vụ 7:55-56). “Vì Ðấng Christ đã không vào Nơi Chí Thánh do loài người dựng nên, tức những gì mô phỏng của những cái có thật, nhưng Ngài đã vào chính thiên đàng để hiện nay vì chúng ta xuất hiện trước mặt Ðức Chúa Trời” (Hê-bơ-rơ 9:24). Đức Chúa Giê-su không chỉ đến trước chúng ta, hiện diện thay mặt chúng ta, nhưng Ngài cũng sống và có một sứ vụ hiện thời trên thiên đàng, Ngài phục sự như thầy tế lễ thượng phẩm của chúng ta trên bàn thờ thánh đích thực tạo dựng bởi Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 6:19-20; 8:1-2).

Chúng ta cũng được Chúa Giê-su chính ngài cho biết rằng có nhiều phòng trong nhà Đức Chúa Trời và Ngài đi trước để chuẩn bị một nơi cho chúng ta. Chúng ta có sự đảm bảo qua lời của Ngài rằng Ngài sẽ trở lại trần gian một lần nữa và mang chúng ta tới nơi Ngài ở trên thiên đàng (Giăng 14:1-4). Đức tin của chúng ta về ngôi nhà vĩnh hằng trên thiên đường được dựa vào chính lời hứa rất rõ rằng của Chúa Giê-su. Thiên đường chắc chắn là một nơi có thật. Thiên đàng thật sự tồn tại.

Khi ai đó chối bỏ sự hiện diện của thiên đàng, họ không chỉ chối bỏ chính lời Chúa được viết ra, nhưng họ cũng chối bỏ khao khát sâu thẳng trong trái tim mình. Phao-lô đề đến vấn đề này trong lá thư của ông tới những người Cô-rinh-tô, thúc giục họ bám lấy hy vọng về thiên đàng để không không ngả long. Dù chúng ta “rên rỉ và thở than” trên sự sống ở đất này, chúng ta có sự hy vọng vào thiên đàng trước chúng ta và khát khao hướng về nơi ấy. Phao-lô thúc giục những người Cô-rinh-tô hướng về nhà thiên thượng của họ nơi thiên đàng, cái nhìn ấy sẽ cho chúng ta có thể chịu được những khó khan và thất vọng trong cuộc đời này. “Vì hoạn nạn tạm và nhẹ của chúng ta hiện nay sẽ đem lại cho chúng ta vinh hiển đời đời vô lượng vô biên, bởi chúng ta không nhìn chăm vào những gì thấy được, nhưng vào những gì không thấy được, vì những gì thấy được chỉ là tạm thời, còn những gì không thấy được mới là đời đời bất diệt.” (2 Cô-rinh-tô 4:17-18).

Giống như Chúa đặt vào trong tim con người sự nhận biết rằng Ngài tồn tại (Rô-ma 1:19-20), chúng ta được “lập trình” để khát khao về thiên đàng. Đây là chủ đề của không biết bao nhiêu quyển sách, bài hát và tác phẩm nghệ thuật. Không may sao, tội lỗi của chúng ta là ngăn trở trên con đường chúng ta về thiên đàng. Vì thiên đàng là nơi của Chúa chí thánh và toàn hảo, tội lỗi không có chỗ nơi đó và cũng không được tha thứ nơi đó. Tuy nhiên, may mắn cho chúng ta, Chúa đã ban cho chúng ta chiếc chìa khóa mở cánh cửa thiên đàng-Đức Chúa Giê-su Christ (Giăng 14:6). Những ai tin vào Ngài và kiếm tìm sự tha tội sẽ thấy cánh cửa thiên đàng rộng mở cho họ. Nguyện xin vinh hiển tương lai nơi ngôi nhà đời đời của chúng ta là nguồn động viên cho chúng ta phục vụ Đức Chúa Trời một cách nhiệt thành và trung tín. “Vì nhờ huyết của Ðức Chúa Jesus, chúng ta được dạn dĩ vào Nơi Chí Thánh bằng một con đường mới và sống mà Ngài đã mở cho chúng ta xuyên qua bức màn, tức là xuyên qua xác Ngài, và vì chúng ta có một tư tế vĩ đại đang cai quản nhà Ðức Chúa Trời, chúng ta hãy đến gần Ðức Chúa Trời với lòng chân thành trong sự bảo đảm trọn vẹn của đức tin, tấm lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm tội lỗi, và thân thể được rửa sạch bằng nước trong.” (Hê-bơ-rơ 10:19-22).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Thiên đàng có thật hay không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries