settings icon
share icon
Câu hỏi

Liệu có thêm nhiều thiên sứ nữa phạm tội không?

Trả lời


Ti-mô-thê 5:21 cho chúng ta biết, ““Trước mặt Đức Chúa Trời và Đấng Christ Jêsus cùng các thiên sứ được chọn, ta khuyến cáo con hãy giữ những lời răn dạy nầy, không nên thành kiến, cũng đừng làm việc gì vì thiên vị.” Dù bạn có quan điểm như thế nào về việc lựa chọn, Kinh Thánh cho thấy rõ rằng Chúa có tác động đến việc chọn ai được cứu. Trong trường hợp này là lựa chọn các thiên sứ nào sẽ không phạm tội.

Sự lựa chọn tối cao của Chúa xuất hiện trong toàn bộ Kinh Thánh: Ngài chọn Áp-ra-ham làm cha của mọi dân tộc (Sáng 17:4-5); Ngài chọn dân Y-sơ-ra-ên làm dân thánh của Ngài (Sáng 17:7); Ngài chọn Mary làm mẹ Chúa Giê-xu (Lu-ca 1:35-37); Ngài chọn mười hai sứ đồ sống với Chúa Giê-xu trong ba năm để học hỏi từ Ngài (Mác 3:13-19); và Ngài chọn Phao-lô mang tin lành đến cho nhiều người, đích thân lẫn qua thư (Công Vụ 9:1-19). Cũng vậy, Ngài chọn “những người thuộc mọi bộ tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, mọi nước” (Khải Huyền 5:9) để tin nơi Đấng Christ. Những người được chọn sẽ đến với Ngài, và Ngài sẽ không bao giờ đuổi họ đi.

Dường như Chúa cũng lựa chọn các thiên sứ. Các thiên sứ thánh của Ngài được “tuyển” – nghĩa là Chúa đã chọn riêng họ. Có lẽ Chúa đã cho các thiên sứ lựa chọn một lần duy nhất theo hay không theo Ngài. Dù thế nào thì những thiên sứ đã phạm tội vào theo Lu-xi-phe đều là hư mất và bị kết án. Những thiên sứ nào chọn trung thành với Chúa sẽ giữ vững quyết định đó. Kinh Thánh không có chỗ nào khẳng định sẽ có thêm các thiên sứ phạm tội, và những con người được chọn cũng không bao giờ bị hư mất đời đời.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Liệu có thêm nhiều thiên sứ nữa phạm tội không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries