settings icon
share icon
Câu hỏi

Liệu thế hệ những người đã chứng kiến Y-sơ-ra-ên tái thiết một quốc gia có còn sống cho đến Sự Trở Lại Thứ Hai không?

Trả lời


Khái niệm này thường được trích ra từ Ma-thi-ơ 24:34, "Thật, Ta bảo các con: Thế hệ này sẽ không qua đi cho đến khi tất cả những việc kia xảy đến" (Bản Dịch Mới). Những câu trước đó, Ma-thi-ơ 24:1-33, miêu tả những sự kiện của thời kỳ cuối liên quan đến Y-sơ-ra-ên. Do đó, một số người suy luận Kinh Thánh cho rằng thời kỳ kết thúc sẽ bắt đầu khi Y-sơ-ra-ên được khôi phục lại thành một quốc gia (xảy ra vào năm 1948). Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều thời gian trôi qua kể từ năm 1948, khoảng thời gian được gói trong "một thế hệ" đã phải kéo dài và kéo dài. Hiện tại đã hơn 60 năm qua, vượt xa định nghĩa thông thường của cụm từ "một thế hệ".

Vấn đề lớn nhất với lời răn dạy này là Ma-thi-ơ 24 không đề cập đến việc tái lập Y-sơ-ra-ên hay cho chúng ta bất kỳ điểm khởi đầu nào khác để đếm số năm của "thế hệ" đó. Dường như điều mà bối cảnh ở đoạn này cho biết là, một khi các sự kiện của thời kỳ cuối bắt đầu xảy ra, chúng sẽ xảy ra cách nhanh chóng. "Thế hệ này" là một thế hệ còn sống trong thời gian bắt đầu của những "cơn đau chuyển bụng" (câu 8); một khi các vấn đề bắt đầu, các sự kiện sẽ xảy ra liên tiếp.

Những lời tiên tri của Chúa Jesus trong Ma-thi-ơ 24 cũng có thể có một "sự làm thành kép". Một số sự kiện xảy ra vào năm 70 sau Chúa khi người La Mã phá hủy Giê-ru-sa-lem. Các sự kiện khác (ví dụ trong các câu 29-31) chưa xảy ra. Một số lời của Chúa Jesus được hoàn thành ngay sau khi Ngài phán ra (trong thế hệ của Ngài); những lời khác sẽ không được hoàn thành cho đến khi thế hệ cuả thời kỳ cuối xuất hiện.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Liệu thế hệ những người đã chứng kiến Y-sơ-ra-ên tái thiết một quốc gia có còn sống cho đến Sự Trở Lại Thứ Hai không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries