settings icon
share icon
Câu hỏi

Có sai không khi cảm thấy thất vọng về Chúa?

Trả lời


Thất vọng về Chúa thì không nhất thiết là sai hay là có tội, mà đúng hơn nó là một phần trạng thái của con người. Chữ thất vọng có nghĩa là “một cảm giác không hài lòng khi những hy vọng, mong ước và sự mong chờ của một người nào đó không xảy ra như dự định”. Khi Chúa không làm hài lòng những hy vọng hay thực hiện sự mong chờ của chúng ta vì một lý do nào đó chưa biết thì sự thất vọng chắc chắn xảy ra. Nếu Chúa không thực hiện bằng cách thức mà chúng ta nghĩ rằng Ngài nên làm thì chúng ta vỡ mộng và thất vọng về sự thực hiện của Ngài. Điều này có thể dẫn đến sự dao động đức tin nơi Chúa, cụ thể là về sự tể trị và sự tốt lành của Ngài.

Khi Chúa không hành động như chúng ta nghĩ Ngài nên hành động như vậy, thì đó không phải bởi vì Ngài không thể làm được như vậy. Đúng hơn Ngài chỉ là không chọn làm như vậy. Mặc dù điều này có thể có vẻ như là một sự độc đoán hay một hành động thất thường trong thuộc tính của Ngài nhưng sự thật hoàn toàn trái ngược. Chúa chọn hành động hay không hành động theo ý muốn toàn hảo và thánh khiết của Ngài để đem đến những mục đích chính đáng của Ngài. Không điều gì xảy ra mà không nằm trong kế hoạch của Chúa. Ngài điều khiển mọi phân tử lơ lửng xung quanh vũ trụ, và ý muốn của Chúa bao quanh mọi hành động và quyết định được thực hiện bởi từng người trên khắp thế giới trong mọi lúc. Ngài nói với chúng ta trong Ê-sai 46:11, “Ta gọi chim săn mồi từ phương đông. Gọi người thực hiện mục đích. Ta từ miền đất xa xôi. Điều Ta đã phán, Ta sẽ hoàn thành. Điều Ta đã định, Ta sẽ thực hiện”. Thật không hiểu vì sao ngay cả những con chim cũng là một phần trong kế hoạch định trước của Ngài. Hơn nữa, có những lúc Ngài chọn cho chúng ta biết những kế hoạch của Ngài (Ê-sai 46:10), nhưng cũng có những lúc Ngài không chọn làm như vậy. Thỉnh thoảng chúng ta hiểu điều Ngài đang làm, nhưng thỉnh thoảng chúng ta không hiểu (Ê-sai 55:9). Một điều chúng ta biết chắc chắn là: nếu chúng ta thuộc về Ngài, thì bất cứ điều gì Ngài làm đều sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta cho dù chúng ta hiểu hay không hiểu nó (Rô-ma 8:28).

Bí quyết để tránh thất vọng về Chúa là để những ý muốn của chúng ta cùng phía với ý muốn của Ngài và vâng phục ý muốn Ngài trong mọi điều. Làm như vậy không chỉ sẽ giúp chúng ta thoát khỏi sự thất vọng về Chúa mà còn ngăn ngừa sự lầm bầm và than phiền về những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Dân Y-sơ-ra-ên trong hoang mạc đã kêu ca và chất vấn Chúa về nhiều lý do bất chấp việc họ đã chứng kiến những phép lạ bày tỏ quyền năng của Ngài trong sự kiện rẽ nước ở Biển Đỏ, sự chu cấp ma-na và chim cút trong đồng vắng, và sự vinh quang của Chúa theo sau họ dưới hình thức trụ lửa (Xuất Ê-díp-tô 15-16; Dân số ký 14:2-37). Bất chấp sự thành tín luôn luôn của Chúa dành cho dân sự Ngài, họ vẫn lầm bầm và thất vọng về Ngài vì Ngài đã không hành động như điều họ nghĩ Ngài nên hành động. Họ luôn luôn ở trong tình trạng rối loạn và bối rối hơn là vâng phục ý muốn của Ngài và tin cậy Ngài.

Khi chúng ta đặt những ý muốn của mình đồng hàng với ý muốn của Chúa và khi chúng ta có thể nói với Chúa Giê-xu rằng, “Xin đừng theo ý Con, nhưng xin ý Cha được nên” (Lu-ca 22:42), thì khi đó chúng ta tìm thấy được sự thỏa lòng như Phao-lô đã nói trong I Ti-mô-thê 6:6-10 và Phi-líp 4:11-12. Phao-lô đã học được sự thỏa lòng với bất cứ điều gì Chúa đem đến theo cách của Ngài. Ông tin cậy Chúa và vâng phục ý muốn Ngài, ông biết rằng với sự thánh khiết, công bằng, hoàn hảo, tình yêu và sự nhân từ Chúa sẽ làm cho mọi việc hiệp lại vì ích lợi dành cho ông bởi vì đó là điều Ngài đã hứa. Khi chúng ta nhìn Chúa với phương diện như vậy thì chúng ta không thể có khả năng thất vọng về Ngài. Đúng hơn, chúng ta sẵn sàng vâng phục Cha thiên thượng của chúng ta, biết rằng ý muốn Ngài là toàn hảo và mọi thứ Ngài mang đến trong cuộc sống chúng ta sẽ vì ích lợi của chúng ta và sự vinh hiển của Ngài. EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có sai không khi cảm thấy thất vọng về Chúa?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries