settings icon
share icon
Câu hỏi

Thành Giê-ru-sa-lem Mới là gì?

Trả lời


Thành Giê-ru-sa-lem Mới, còn được gọi là Đền Tạm của Đức Chúa Trời, Thành Thánh, Thành của Đức Chúa Trời, Thiên Đàng, Thành Vững Chãi, và Thành Giê-ru-sa-lem từ trời xuống, được hiểu theo nghĩa đen là thiên đàng trên đất. Nó được đề cập đến một số nơi trong Kinh Thánh (Ga-la-ti 4:26; Hê-bơ-rơ 11:10; 12:22-24; 13:14), nhưng được mô tả đầy đủ nhất trong Khải-huyền chương 21.

Trong Khải-huyền chương 21, lịch sử ghi lại về con người đến hồi kết. Mọi thời đại đến rồi đi. Đấng Christ nhóm hiệp Hội Thánh Ngài lại trong sự cất lên (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:15-17). Cơn đại nạn đã qua (Khải-huyền 6-18). Trận chiến Ha-ma-ghê-đôn đã được Chúa Giê-su Christ, Chúa chúng ta chiến trận và chiến thắng (Khải-huyền 19:17-21). Sa-tan đã bị xích lại trong triều đại 1.000 năm của Đấng Christ trên đất (Khải Huyền 20:1–3). Một Đền Thánh mới, vinh hiển đã được thiết lập tại Giê-ru-sa-lem (Ê-xê-chi-ên 40—48). Cuộc nổi loạn cuối cùng chống lại Đức Chúa Trời đã bị dập tắt, và Sa-tan đã nhận hình phạt thích đáng dành cho nó, trong hồ lửa đời đời (Khải Huyền 20:7–10). Một Tòa Án Lớn và Trắng cùng Đấng đương ngồi trên đó diễn ra, và loài người bị phán xét (Khải Huyền 20:11–15).

Trong Khải-huyền 21:1, Đức Chúa Trời thay đổi hoàn toàn trời và đất (Ê-sai 65:17; II Phi-e-rơ 3:12-13). Trời mới và đất mới được gọi là “nước vĩnh cửu” và sẽ là “nơi sự công bình ăn ở” (II Phi-e-rơ 3:13). Sau khi tạo lập lại thế giới, Đức Chúa Trời mạc khải Thành Giê-ru-sa-lem Mới. Giăng đã thoáng nhìn thấy nó trong khải tượng của ông: “Thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình” (Khải-huyền 21:2). Đây là thành mà Áp-ra-ham đã chờ đợi trong đức tin (Hê-bơ-rơ 11:10). Đây cũng là nơi mà Đức Chúa Trời ở cùng dân Ngài mãi mãi (Khải-huyền 21:3). Các dân của Thành Thánh này sẽ được lau ráo hết nước mắt.

Thành Giê-ru-sa-lem mới sẽ rất lớn. Giăng đã ghi lại rằng thành này có chiều dài gần 1,400 dặm, chiều rộng và chiều cao cũng bằng với chiều dài _ nó là một khối vuông hoàn hảo (Khải-huyền 21:15-17). Thành này sẽ rực rỡ luôn luôn. Vinh hiển của Đức Chúa Trời chói sáng cho thành ấy (Khải-huyền 21:23). Có mười hai nền tường thành, được đặt tên của mười sai sứ đồ, và được “trang sức đủ thứ ngọc” (Khải-huyền 21:19-20). Thành có 12 cửa, mỗi cửa được làm thành bằng một hạt châu nguyên khối, cùng những danh đề, là danh mười hai chi phái của con cháu Y-sơ-ra-ên (Khải-huyền 21:12,21). Đường trong thành bằng vàng ròng (Khải-huyền 21:21).

Thành Giê-ru-sa-lem mới là một nơi thật sự phước hạnh. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa (Khải-huyền 22:3). Ở giữa thành và trên hai bờ sông có cây sự sống “dùng để chữa lành cho các dân” (Khải-huyền 22:1-2). Đó là nơi mà sứ đồ Phao-lô đã nói rằng “khi thời đại của Đức Chúa Trời đến, Ngài sẽ tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-su Christ” (Ê-phê-sô 2:7). Thành Giê-ru-sa-lem mới chính là nơi hoàn thành mọi lời hứa của Đức Chúa Trời. Giê-ru-sa-lem Mới là sự tốt lành của Đức Chúa Trời được bày tỏ trọn vẹn.

Ai là cư dân của thành Giê-ru-sa-lem mới? Đức Chúa Trời và Chiên Con ở đó (Khải-huyền 21:22). Các thiên sứ có mặt tại các cửa thành (Khải-huyền 21:12). Và thành sẽ có đầy những con cái được cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Thành Giê-ru-sa-lem mới là sự công chính chống lại sự gian ác của Ba-by-lôn (Khải-huyền 17), nó bị huỷ phá bởi sự đoán xét của Đức Chúa Trời (Khải-huyền 18). Kẻ ác có thành của riêng chúng, và Đức Chúa Trời có thành của Ngài. Còn bạn đang thuộc về thành nào? Ba-by-lôn Lớn hay Giê-ru-sa-lem Mới? Nếu bạn tin chắc rằng, Chúa Giê-su là con Đức Chúa Trời, Ngài đã chết và sống lại, bạn cầu xin Chúa cứu bạn bởi ân điển Ngài, thì chắc chắn bạn là công dân thành Giê-ru-sa-lem Mới. “Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giê-su Christ” (Ê-phê-sô 2:6). Nếu bạn vẫn chưa đặt niềm tin vào Đấng Christ là Đấng Cứu Rỗi cuộc đời bạn, thì chúng tôi khuyên nài bạn hãy tiếp nhận Chúa ngay đi. Lời mời gọi được gởi ra: “Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không” (Khải-huyền 2:17).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Thành Giê-ru-sa-lem Mới là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries