settings icon
share icon
Câu hỏi

Một tín đồ có thẩm quyền trên Sa-tan hay không?

Trả lời


Thẩm quyền của tín đồ trên Sa-tan và chiến thắng trên những thế lực tà linh dựa trên quyền năng của Chúa, năng lực tương xứng của Sa-tan, và quyền năng của Chúa trong người tín đồ đó.

Trước hết, quyền năng của Chúa là toàn hảo và không có giới hạn. Người đã tạo dựng nên trời và đất (Sáng Thế Ký 1:1; Cô-lô-se 1:17) và giữ quyền năng trên sự sống và cái chết (Ê-xe-chi-ên 18:4). Chúa rõ rang có thẩm quyền trên Sa-tan và cuối cùng sẽ trừng phạt Sa-tan đời đời trong hồ lửa (Khải Huyền 20:7-10).

Thứ nhì, quyền lực của Sa-tan, dù không thể sánh với Đức Chúa Trời, cũng là mạnh. Dù Sa-tan đã bị đánh bại tại thập giá của con trai Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu Christ (Cô-lô-sê 2:14-15), Sa-tan có thể cám dỗ loài người, như nó đã làm với E-va trong vườn Ê-đen (Sáng Thế Ký 3; 1 Cô-rinh-tô 7:5; 2 Cô-rinh-tô 2:11; 1 Thê-sa-lô-ni-ca 3:5). Đôi khi nó được Đức Chúa Trời cho phép gây ra nỗi đau trên con người như trong trường hợp của Gióp (Gióp 1-2). Nó đã từng cám dỗ Chúa Giê-xu nhưng không thể gây cho Ngài phạm tội (Ma-thi-ơ 4:1-11; Giăng 14:30). Chúa muốn cảnh báo chúng ta rằng Sa-tăn rình rập con người như con sư tử rống rình mồi (1 Phi-e-rơ 5:8). Quyền lực của Sa-tan không chỉ bị giới hạn hiệu lực trong ngày hôm nay mà cũng bị giới hạn trong chiều thời gian. Ác quỷ đối mặt với sự thảm bại hoàn toàn trong tương lai (xem Khải Huyền 12:12 và 20:10).

Điều này dẫn chúng ta tới quyền lực của mình đối với Sa-tan. Tín đồ của Chúa Giê-xu Christ (Giăng 3:16, Ê-phê-sô 2:8-9) có Đức Thánh Linh sống trong họ. Ga-la-ti 2:20 nói "Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ðấng Christ; không phải là tôi sống nữa, nhưng Ðấng Christ sống trong tôi". Chính quyền năng đã tạo nên vũ trụ sống trong chúng ta. Kết quả là, Sa-tan không có quyền lực thật trên tín đồ Christ (Giăng 17:15). Nó không thể ép ta phạm tội, nó không thể chiếm hữu ta, và nó biết ta sẽ có sự đắc thắng đời đời trên nó.

Cùng lúc đó, Sa-tan tiếp tục gây rắc rối cho những tín đồ trong thế giới sa ngã này. Ê-phê-sô 6:10-18 nhắc nhở chúng ta về cuộc chiến thuộc linh ta phải đối mặt và sự quan trọng của việc bước đi mang lấy toàn bộ khí giới thuộc linh. Thêm vào, Gia-cơ 4:7 nói với chúng ta về bổn phận chống cự Sa-tan: "Vậy hãy thuận phục Ðức Chúa Trời. Hãy chống cự Ác Quỷ thì nó sẽ chạy trốn khỏi anh chị em."

Chúng ta không có thẩm quyền gì trên Sa-tan bởi sức mình. Chúa có tất cả thẩm quyền, và Ngài chiến đấu trên danh nghĩa của chúng ta. Phản hồi của chúng ta với những tấn công của Sa-tan nên bao gồm việc thuận phục dâng đời sống mình cho Chúa, sống cuộc sống thánh khiết, cầu nguyện xin Chúa bảo vệ và chống lại việc phạm tội. Khi ta đặt mình dưới sự bảo vệ của Chúa, Sa-tan không có thẩm quyền trên ta. Nó sẽ chạy khỏi. Hơn nữa, ta có thể chống lại sự rù quyến của Ác Quỷ như Chúa Giê-xu đã làm. Cả 3 lần Sa-tan cám dỗ Chúa Giê-xu trong đồng vắng, Chúa trả lời lại bằng trích dẫn Lời của Chúa (Ma-thi-ơ 4:1-11). Nếu Chúa Giê-xu đánh bại được cám dỗ bởi Phúc Âm, chúng ta chắc chắn cũng nên dựa vào Kinh Thánh để vượt qua sự cám dỗ trong đời sống mình. "Co lý do mà Kinh Thánh được gọi là "gươm của Đức Thánh Linh" (Ê-phê-sô 6:17).

Sứ đồ Phao-lô nhắc nhở chúng ta rằng quyền lực của Sa-tan sẽ không kéo dài. Rô-ma 16:20 hứa rằng: "Chẳng bao lâu nữa Ðức Chúa Trời bình an sẽ đạp nát đầu Sa-tan dưới chân anh chị em." Đứng vững trong Chúa, và ta có thể sống đắc thắng qua những mưu chước của Sa-tan.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Một tín đồ có thẩm quyền trên Sa-tan hay không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries