settings icon
share icon
Câu hỏi

Tấm vải liệm Turin có đúng không?

Trả lời


Tấm vải liệm Turin là một tấm vải lanh mà một số người tin là mảnh vải dùng để liệm khi Chúa Jesus được chôn cất. Mỗi trong bốn sách Phúc Âm đều viết rằng Chúa Jesus bị quấn và chôn trong vải (Ma-thi-ơ 27:59, Mác 15:46, Lu-ca 23:53, Giăng 19:40). Tấm vải liệm Turin được "khám phá", hay ít nhất là được công khai, vào thế kỷ 14 SCN. Tấm vải liệm Turin được đặt tên cho thành phố mà nó được lưu giữ — Turin, Italy.

Đây là một trang web có chứa một số tấm hình / hình ảnh của Tấm vải liệm Turin: http://www.shroud.com/examine.htm. Sau khi được kiểm tra, Tấm vải liệm Turin dường như là của một người đã bị đóng đinh. Có những dấu vết ở bàn tay và bàn chân phù hợp với những vết thương do bị đóng đinh. Cũng có vẻ như có những vết thương tương tự với những gì được mô tả về sự tra tấn của Chúa Jesus, quanh đầu, lưng và chân.

Có thật là Chúa Jesus đã được chôn trong tấm vải liệm Turin? Có nhiều tranh luận về tính xác thực của Tấm vải liệm Turin. Một số người hoàn toàn tin chắc rằng đó là mảnh vải chôn cất của Đấng Christ. Những người khác tin rằng nó là một chuyện bịa đặt hoặc một tác phẩm nghệ thuật. Đã có một số thử nghiệm xác định niên đại của Tấm vải liệm Turin là vào thế kỷ thứ 10 SCN hoặc sau đó. Các xét nghiệm khác đã tìm thấy bào tử / phấn hoa phổ biến ở Israel đã tồn tại trong thế kỷ thứ nhất sau Chúa, nhưng không có kết luận nào cả.

Việc tranh luận chống lại tính xác thực của Tấm vải liệm Turin là sự thiếu bằng chứng đầy đủ trong Kinh thánh về một tấm vải liệm chôn cất. Như đã đề cập ở trên, Kinh Thánh đề cập đến một mảnh vải lanh được sử dụng để lấy xác Chúa Jesus từ thập tự giá. Tấm vải này có lẽ cũng được dùng để vận chuyển thi hài đến lăng mộ gần đó của Giô-sép người A-ri-ma-thê. Tại ngôi mộ, sự chuẩn bị cho việc chôn cất diễn ra nhanh chóng; bao gồm tắm rửa thi hài và liệm. Lu-ca 24:12 đề cập đến "dải vải". Cũng những dải này (số nhiều) được đề cập hai lần trong Giăng 20:5–6. Giăng 20:7 nói rằng có một "miếng vải liệm quấn quanh đầu Chúa Jêsus." Mô tả này về quần áo chôn cất thực tế — "dải" của vải lanh, chứ không phải là một mảnh lớn; và một miếng vải riêng biệt che phủ đầu — dường như phủ nhận tuyên bố rằng Tấm vải liệm Turin là tấm vải liệm chôn cất của Đấng Christ.

Vì vậy, chúng ta sẽ làm gì về Tấm vải liệm Turin? Nó có thể là tấm vải liệm để chôn cất một người đã bị đóng đinh nào đó, nhưng có ít khả nang nó liên kết với cái chết của Đấng Christ. Ngay cả khi đó đích thực là mảnh vải liệm của Đấng Christ, Tấm vải liệm Turin không được tôn thờ hay sùng bái. Vì tính chất gây nghi ngờ của Tấm vải liệm Turin, nó không thể được sử dụng làm bằng chứng cho sự phục sinh của Đấng Christ. Đức tin của chúng ta không dựa vào Tấm vải liệm Turin mà trên Lời của Đức Chúa Trời (Lu-ca 24:37-43v.v.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tấm vải liệm Turin có đúng không?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries