settings icon
share icon
Câu hỏi

Làm sao để tôi có được tâm trí của Đấng Christ?

Trả lời


Trong 1 Cô-rinh-tô 2:16, Phao-lô trích dẫn Ê-sai 40:13 và sau đó đưa ra lời bày tỏ cho tất cả những tín đồ: "Chúng ta có tâm trí của Đấng Christ." Có được tâm trí của Đấng Christ có nghĩa là chia sẻ kế hoạch, mục đích, và quan điểm của đấng Christ, và đó là tất cả những gì tín đồ có.

Có tâm trí của đấng Christ có nghĩa là chúng ta hiểu kế hoạch của Chúa trong thế giới – để mang vinh hiển cho Ngài, để hồi phục tạo vật về sự oai nghi ban đầu, và ban sự cứu chuộc cho các tội nhân. Điều này có nghĩa chúng ta xác định mục đích của Đấng Chrít là "tìm và cứu kẻ bị hư mất" (Lu-ca 19:10). Điều này có nghĩa chúng ta có chung quan điểm với Chúa Giê-su về sự hạ mình và vâng phục (Phi-líp 2:5-8), lòng thương cảm (Ma-thi-ơ 9:36), và sự phụ thuộc vào Chúa qua sự cầu nguyện (Lu-ca 5:16).

Trong các câu Kinh Thánh dẫn tới 1 Cô-rinh-tô 2:16, chúng ta chú ý thấy các lẽ thật về tâm trí của Đấng Christ:
1) Tâm trí của Đấng Christ luôn rõ ràng chính xác trái ngược với sự khôn ngoan của loài người (câu 5-6)
2) Tâm trí của Đấng Christ bao gồm sự khôn ngoan đến từ Chúa, từng được giấu kín nhưng nay đã được bày tỏ.
3) Tâm trí của Đấng Christ được ban cho các tín đồ qua Thánh Linh của Chúa (câu 10-12).
4) Những người không có Thánh Linh không thể hiểu được tâm trí của Đấng Christ (câu 14).
5. Tâm trí của Đấng Christ cho các tín đồ sự phân biệt đúng sai trong các vấn đề thuộc linh (câu 15).

Để có được tâm trí Đấng Christ, chúng ta ta phải trước nhất có được đức tin cho sự cứu chuộc trong Đấng Christ (Giăng 1:12, 1 Giăng 5:12). Sau khi có được sự cứu chuộc, tín đồ sống đời sống dưới sự ảnh hưởng cúa Chúa. Đức Thánh Linh ngự trị và soi sáng người tín đồ (Giăng 14:17), ban cho tín đồ sự khôn ngoan – tâm trí của đấng Christ. Người tín đồ mang trách nhiệm để có sự dẫn dắt của Thánh Linh (Ê-phê-sô 4:30) và để Thánh Linh biến đổi và làm mới tâm trí anh ta (Rô-ma 12:1-2).

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Làm sao để tôi có được tâm trí của Đấng Christ?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries