settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao tôi nên tin Chúa?

Trả lời


Niềm tin nơi Chúa là điều cơ bản nhất trong mọi suy xét của con người. Nhận biết Đấng Tạo Hóa là nền tảng để học biết thêm về Ngài. Nếu không tin Chúa thì không thể nào làm hài lòng Ngài hay thậm chí đến với Ngài (Hê-bơ-rơ 11: 6). Xung quanh con người có những bằng chứng về sự tồn tại của Chúa, và chỉ do sự cứng lòng của tội lỗi mà con người từ chối bằng chứng đó (Rô-ma 1:18-23). Thật là dại dột khi không tin vào Chúa (Thi thiên 14:1).

Có hai sự lựa chọn trong cuộc sống. Thứ nhất, chúng ta có sự lựa chọn để tin vào lý trí hạn chế của con người. Lý trí của con người đưa đến nhiều triết lý khác nhau, nhiều tôn giáo và chủ nghĩa trên thế giới, các giáo phái, các tư tưởng và thế giới quan khác nhau. Đặc điểm chính là lý trí của con người không bền vững, vì bản thân con người không tồn tại mãi. Nó cũng bị giới hạn vì kiến thức của con người là có hạn; chúng ta không khôn ngoan như mình nghĩ (I Cô-rinh-tô 1:20). Lý trí của con người bắt đầu và kết thúc với chính mình. Con người sống trong hộp Thời gian không lối thoát (Thi-thiên 90:12). Con người được sinh ra, lớn lên rồi trưởng thành, tạo ra ảnh hưởng đối với thế giới và cuối cùng qua đời (Gia-cơ 4:14). Cuộc đời con người chỉ có thế, theo lẽ tự nhiên. Lựa chọn sống theo lý trí khiến con người cân nhắc về sự cân bằng và tìm kiếm những điều còn thiếu (Đa-ni-ên 5:27). Nếu một người suy nghĩ khách quan về lối sống như vậy, anh ta sẽ cân nhắc lựa chọn thứ hai.

Sự lựa chọn thứ hai mà chúng ta có đó là chấp nhận sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. "… Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con" (Châm ngôn 3:5). Tất nhiên, để chấp nhận Kinh Thánh là từ Đức Chúa Trời, chúng ta phải nhận biết Ngài. Niềm tin vào Chúa trong Kinh Thánh không phủ nhận việc sử dụng lý trí; đúng hơn, đó là khi chúng ta tìm kiếm Chúa, Ngài sẽ mở mắt chúng ta (Thi thiên 119:18), soi sáng tâm trí (Ê-phê-sô 1:18) và ban sự khôn ngoan (Châm ngôn 8).

Niềm tin nơi Chúa được củng cố bởi bằng chứng có sẵn về sự tồn tại của Ngài. Tất cả các tạo vật đều là bằng chứng thầm lặng cho sự thật về Đấng Tạo Hóa (Thi thiên 19:1-4). Kinh Thánh là quyển sách của Chúa, có hiệu lực và tính chính xác lịch sử. Chẳng hạn, hãy xem xét về lời tiên tri trong Cựu Ước liên quan đến Đấng Mê-si sắp đến. Mi-chê 5:1 (5:2 trong Kinh Thánh tiếng Anh) cho biết Đấng Mê-si sẽ được sinh ra tại Bết-lê-hem xứ Giu-đê. Mi-chê đã nói tiên tri vào khoảng năm 700 trước Công nguyên. Bảy thế kỷ sau đó, Đấng Mê-si đã sinh ra tại đâu? Ngài được sinh ra tại Bết-lê-hem xứ Giu-đê, đúng như lời Mi-chê đã báo trước (Lu-ca 2:1-20; Ma-thi-ơ 2:1-12).

Peter Stoner, trong quyển sách online Diễn thuyết khoa học (Science speaks, trang 100-107), đã chỉ ra rằng sự trùng hợp ngẫu nhiên của lời tiên tri trong Kinh Thánh được loại trừ bởi khoa học xác suất. Bằng cách sử dụng các định luật xác suất với tám lời tiên tri về Đấng Mê-si, Stoner nhận thấy rằng cơ hội để một người làm ứng nghiệm tất cả tám lời tiên tri là 1/10, với 17 con số 0. Đó là 1 cơ hội trong 100.000.000.000.000.000. Và ở đây chỉ xem xét tám lời tiên tri; Chúa Jêsus còn ứng nghiệm nhiều lời tiên tri hơn nữa. Không nghi ngờ rằng độ chính xác và độ tin cậy của Kinh Thánh được chứng minh bằng lời tiên tri.

Đọc Kinh Thánh, chúng ta khám phá ra rằng Đức Chúa Trời là đời đời, là thánh, có thân vị, đầy ân điển và tình yêu. Chúa đã mở toang hộp Thời gian thông qua sự Nhập thể Con của Ngài, là Chúa Jêsus Christ. Hành động yêu thương của Chúa không ảnh hưởng (đụng chạm) đến lý trí con người, Ngài chỉ soi sáng tâm trí để con người bắt đầu hiểu rằng mình cần sự tha thứ và sự sống đời đời qua Con của Đức Chúa Trời.

Chắc chắn, con người có thể từ chối Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, và nhiều người đã làm vậy. Con người có thể từ chối những gì Chúa Jêsus Christ đã làm cho họ. Từ chối Đấng Christ là từ chối Đức Chúa Trời (Giăng 10:30). Còn bạn thì sao? Bạn sẽ sống trong giới hạn của loài người, với lý trí sai lầm? Hay bạn sẽ nhận biết Đấng Tạo Hóa và chấp nhận sự mặc khải của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh? "Ðừng cho mình là khôn ngoan theo quan điểm của mình; Hãy kính sợ CHÚA và lánh xa điều ác. Như vậy thân xác con sẽ được mạnh khỏe, và xương cốt con sẽ được cứng cáp vững vàng." (Châm ngôn 3:7, 8 – BD2011).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt
Tại sao tôi nên tin Chúa?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries