settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao con người chết?

Trả lời


Mọi người chết vì điều được gọi là "tội lỗi ban đầu" [nguyên tội] — sự bất tuân của A-đam và Ê-va trong Vườn Địa đàng. Đức Chúa Trời đã cảnh báo cặp vợ chồng đầu tiên rằng vi phạm luật pháp của Ngài sẽ dẫn đến sự chết của họ (Sáng thế ký 2:17), và đó là điều đã xảy ra. "Tiền công của tội lỗi là sự chết" (Rô-ma 6:23a).

A-đam và Ê-va được dự định ở với Đức Chúa Trời mãi mãi, nên có lẽ họ thậm chí còn không biết "chết" có nghĩa là gì. Thật không may, tội lỗi đã có lúc trong quá khứ đời đời xâm chiếm cõi thiên đàng của các thiên sứ và Sa-tan đã cám dỗ Ê-va và cô rơi vào tội lỗi. Ê-va đưa trái cây cho chồng, và anh ta theo cô vào tội lỗi. Tội lỗi đó đã mang sự chết vào thế giới, khi loài người tự tách mình khỏi Nguồn Sự Sống (E-sai 59:2).

Kể từ thời điểm đó, mỗi con người được sinh ra bởi một người phụ nữ với sự trợ giúp của một người đàn ông đã sinh ra những đứa con tội lỗi. Bản chất tội lỗi này mang theo sự chết. "Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội" (Rô-ma 5:12).

Sáng thế ký đoạn 3 mô tả sự rủa sả mà Chúa đã tuyên bố trên thế giới. Sự rủa sả bao gồm những lời này với A-đam: "Cho đến ngày con trở về đất, là nơi con từ đó mà ra. Vì con là cát bụi, con sẽ trở về với cát bụi" (Sáng thế ký 3:19). Sự chết thể xác của cơ thể là điều mà Chúa nói ở đây. Sự chết thể xác không xảy ra ngay lập tức đối với A-đam và Ê-va, nhưng vì tội lỗi của họ, những con vật vô tội đã chết (Sáng thế ký 3:21).

Một sự chết khác mà tội lỗi của A-đam và Ê-va mang lại là sự chết tinh thần — linh hồn của họ bị tách khỏi Thánh Linh của Đức Chúa Trời; mối quan hệ của họ đã bị phá vỡ. Sự chết thuộc linh này đã xảy ra ngay lập tức sau khi họ ăn trái cấm và sợ hãi và xấu hổ (Sáng thế ký 3:10). Sự chết thuộc linh, giống như sự chết về thể xác, được truyền lại cho con cháu của họ (Ê-phê-sô 2:1).

Kể từ thời A-đam, loài người chịu đau đớn bởi "luật của tội lỗi và sự chết" (Rô-ma 8:2). Đúc Chúa Trời trong sự tốt lành của Ngài đã sai Con trai của Ngài đến để xóa bỏ luật của tội lỗi và sự chết và thiết lập "luật pháp của Thánh Linh, Đấng ban sự sống" (Rô-ma 8:2). I Cô-rinh-tô 15:20-26 nói, "Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã từ cõi chết sống lại, Ngài là trái đầu mùa của những kẻ ngủ. Vì như do một người mà có sự chết thì cũng nhờ một người mà có sự sống lại từ cõi chết. Như trong A-đam, mọi người đều chết; cũng vậy, trong Đấng Christ, mọi người đều sẽ sống lại ..... Kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt là sự chết."

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao con người chết?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries