settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao Chúa Giê-xu phải chết?

Trả lời


Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá để chịu hình phạt của tội lỗi dành cho những người tin Ngài. Nhiều người đã nghi ngờ sự chết của Chúa Giê-xu trên thập tự giá và sự sống lại từ ngôi mộ, bất chấp bằng chứng lịch sử. Câu hỏi của người Hồi giáo là, "Tại sao thánh A-la yêu cầu tiên tri Isa (là tên của Chúa Giê-xu trong tiếng Ả Rập) của mình phải chết?"
Kinh Thánh giải thích rằng Chúa Giê-xu Christ đã chết vì tội lỗi của chúng ta: "Đấng Christ chịu chết vì tội lỗi chúng ta theo lời Kinh Thánh. Ngài đã bị chôn; đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh" (I Cô-rinh-tô 15:3b-4).

Kinh Thánh khẳng định rằng Chúa Giê-xu vô tội đã đổ huyết và chết trên thập tự giá để trả hình phạt cho những tội nhân tin nhận Ngài. Hãy nghiên cứu Kinh Thánh, để tìm hiểu lý do tại sao sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu mang đến con đường duy nhất vào thiên đàng dành cho những tội nhân.

Hình phạt cho tội lỗi là sự chết
Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời thánh khiết đã tạo ra trái đất và con người một cách hoàn hảo. Nhưng A-đam và Ê-va đã rơi vào sự cám dỗ của Sa-tan và không vâng lời Chúa. Vì tội lỗi của A-đam, nên tội lỗi đã lây nhiễm loài người. Mọi người đều có tội: "Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Đức Chúa Trời" (Rô-ma 3:23).

Tội lỗi không chỉ là những điều lớn lao như giết người hay báng bổ mà còn bao gồm nói dối, ham muốn và ăn cắp. Theo Kinh Thánh, ngay cả việc yêu tiền bạc hay thù hận kẻ thù cũng là tội lỗi. Những việc làm tốt không thể bù đắp cho những sai trái chống lại Đức Chúa Trời thánh khiết. So với sự thánh khiết của Ngài, "mọi việc công chính của chúng con như miếng giẻ bẩn thỉu" (Ê-sai 64:6b).

Đã phạm tội chống lại Chúa, chúng ta xứng đáng bị sự trừng phạt của Ngài. Một thẩm phán mà tha thứ cho những kẻ vi phạm pháp luật là một thẩm phán không tốt. Cũng vậy, Chúa sẽ không bỏ qua tội lỗi. Ngài trút cơn thịnh nộ chính đáng của Ngài chống lại tội nhân (Rô-ma 2:1-11). Những kẻ tội lỗi không tin Ngài phải trả giá cho tội lỗi của mình bằng cách chịu đựng sự chết đời đời trong địa ngục: "Vì tiền công của tội lỗi là sự chết" (Rô-ma 6:23a).

Lời hứa yêu cầu một sự chết vô tội

Mặc dù Chúa đã trục xuất A-đam và Ê-va khỏi khu vườn và cây sự sống, nhưng Ngài đã cho họ hy vọng về sự cứu rỗi và thiên đàng. Ngài hứa sẽ sai con đẻ của người nữ — là Chúa Giê-xu — Người sẽ chinh phục Sa-tan (Sáng thế ký 3:15). Cho đến lúc đó, con người sẽ dâng tế lễ những con chiên vô tội như là vật thay thế cho hình phạt mà họ đáng phải chịu. Sự dâng hiến một con vật bày tỏ sự hạ mình của con người thừa nhận rằng tội lỗi của họ cần đến sự chết và bày tỏ niềm tin của họ trong tương lai về đứa con đẻ và sự hy sinh của Đức Chúa Trời — là Chúa Giê-xu — Người sẽ chịu hình phạt của người tin Chúa một lần và mãi mãi.

Các tiên tri đã báo trước về sự chết của Chúa Giê-xu
Từ A-đam đến Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời đã sai các tiên tri đến loài người, cảnh báo họ về hình phạt của tội lỗi và báo trước Đấng Cứu Rỗi sắp đến. Bảy trăm năm trước khi Chúa Giê-xu ra đời, tiên tri Ê-sai đã mô tả Ngài:

"Ai tin điều đã được rao truyền cho chúng ta? Và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được bày tỏ cho ai? Người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi. Như cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có vẻ đẹp cũng chẳng có sự uy nghi để chúng ta nhìn ngắm. Không có gì trong diện mạo Người khiến chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh rẻ và chối bỏ, từng trải sự đau khổ, biết sự đau ốm. Bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi Người ra gì. Thật, Người đã mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh nỗi đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại nghĩ rằng Người đã bị Đức Chúa Trời đánh, đập và làm cho khốn khổ. Nhưng Người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết. Vì gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự trừng phạt Người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi Người mang, chúng ta được lành bệnh. Tất cả chúng ta đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta, đều chất trên Người. Người bị ngược đãi và khốn khổ, nhưng không hề mở miệng. Như chiên con bị đem đi làm thịt. Như chiên câm lặng trước mặt kẻ hớt lông. Người không hề mở miệng. Người đã bị ức hiếp, xét xử và bị giết đi. Trong những kẻ đồng thời với Người, có ai suy xét rằng, người đã bị đánh phạt và cất khỏi đất người sống. Là vì tội lỗi của dân Ta? Người ta đã đặt mộ Người chung với những kẻ ác. Nhưng khi chết, Người được chôn với kẻ giàu. Dù Người không hề làm điều hung dữ và chẳng có sự dối trá trong miệng. Đức Giê-hô-va vui lòng để Người bị tổn thương, và chịu đau khổ. Sau khi đã dâng mạng sống làm tế lễ chuộc tội, Người sẽ thấy dòng dõi mình, các ngày của Người sẽ dài thêm. Và ý muốn của Đức Giê-hô-va nhờ tay Người được thành tựu. Nhờ sự khốn khổ của linh hồn mình, Người sẽ thấy kết quả và mãn nguyện. Đầy tớ công chính của Ta sẽ lấy sự hiểu biết về mình, làm cho nhiều người được xưng công chính. Vì Người gánh lấy tội lỗi của họ. Vì thế, Ta sẽ chia phần cho Người đồng với những người lớn. Người sẽ chia chiến lợi phẩm với những kẻ mạnh; Vì Người đã đổ mạng sống mình cho đến chết. Đã bị liệt vào hàng tội nhân. Đã mang lấy tội lỗi nhiều người. Và cầu thay cho những kẻ phạm tội" (Ê-sai 53 :1-12).

Tiên tri đã so sánh Đấng Cứu Rỗi sắp đến với một con chiên, bị giết thịt vì tội lỗi của người khác.

Hàng thế kỷ sau, Chúa Giê-xu hoàn thành lời tiên tri của Ê-sai. Mặc dù Chúa Giê-xu là người ở đời đời với Chúa, nhưng Đức Chúa Cha đã sai Con trai của Ngài xuống trần gian (Giăng 3:16). Chúa Giê-xu là con đẻ của người phụ nữ đã được hứa (Sáng thế ký 3:15), được sinh ra trong xác thịt của người nữ đồng trinh Ma-ri. Đức Chúa Trời đã làm chứng rằng Chúa Giê-xu là Con trai của chính Ngài (Ma-thi-ơ 17:5). Khi nhìn thấy Chúa Giê-xu, tiên tri Giăng Báp-tít đã khóc: "Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, là Đấng cất tội lỗi của thế gian đi (Giăng 1:29).

Mang lấy tội lỗi của thế gian làm Chiên Con hy sinh của Chúa là lý do tại sao Chúa Giê-xu phải chết. Ngài đến để nhận lấy hình phạt cho tội lỗi — đó là sự chết.

Chúa Giê-xu đã nói tiên tri về sự chết của chính Ngài nhiều lần: "Đức Chúa Jêsus đem mười hai sứ đồ riêng ra và phán với họ: "Nầy, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem; mọi điều mà các nhà tiên tri đã viết về Con Người sẽ được ứng nghiệm. Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, bị chế nhạo, bị sỉ nhục và bị khạc nhổ vào mặt. Họ sẽ đánh đòn và giết Ngài đi; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại" (Lu-ca 18:31-33).

Đức Chúa Trời đã hy sinh Chúa Giê-xu vì tội lỗi
Trong suốt cuộc đời của Chúa Giê-xu, đám đông tụ hợp lại quanh Ngài để chữa lành và dạy dỗ, nhưng các nhà lãnh đạo tôn giáo khinh bỉ Ngài. Họ đã bắt Ngài và buộc tội Ngài với tội báng bổ vì tự xưng là Con trai của Đức Chúa Trời (Lu-ca 22:70). Đám đông kêu lên, "Đóng đinh Ngài!" Lính canh đánh đập, chế giễu và đóng đinh Ngài.

Trên thập giá, Chúa Giê-xu chịu hình phạt của tội lỗi. Khi chết, Ngài kêu lên, "Mọi việc đã hoàn tất" (Giăng 19:30b). Chúa Giê-xu đã trả hết hình phạt cho tội lỗi là Chiên Con hoàn hảo của Đức Chúa Trời.

Như Ê-sai đã nói tiên tri, Chúa Giê-xu bị đóng đinh giữa hai tên tội phạm và được chôn cất trong một ngôi mộ của người đàn ông giàu có. Nhưng Chúa Giê-xu vẫn không ở trong mộ. Như Ngài đã nói tiên tri, Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết, chứng tỏ sự chiến thắng của Ngài trước tội lỗi và sự chết.

Tại sao Chúa Giê-xu phải chết?
Chúa Giê-xu chết vì những tội nhân tin nhận Ngài. Chúng ta không thể đến thiên đàng bằng công đức của chúng ta. Hãy nhớ rằng, Đức Chúa Trời thánh khiết sẽ trừng phạt tội lỗi. Nếu chúng ta mang những tội lỗi của chính mình, chúng ta sẽ phải chịu sự phán xét trong ngọn lửa địa ngục. Nhưng Đức Chúa Trời đã hy sinh Chúa Giê-xu là Người thay thế hoàn hảo của những người tin Ngài.

Kinh Thánh nói, "Đang khi chúng ta còn yếu đuối thì đúng kỳ hạn Đấng Christ chịu chết vì kẻ có tội. Thật khó có ai chịu chết thay cho một người công chính, họa hoằn lắm mới có người dám chết thay cho một người lương thiện. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là tội nhân thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta. Vậy bây giờ chúng ta đã nhờ huyết Ngài được xưng công chính rồi, thì hẳn chúng ta sẽ càng nhờ Ngài mà được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời càng hơn. Vì nếu khi chúng ta là kẻ thù nghịch mà nhờ sự chết của Con Ngài, chúng ta còn được hòa giải với Đức Chúa Trời thì huống chi nay đã được hòa giải rồi, chúng ta lại càng được cứu nhờ sự sống của Con Ngài là dường nào. Không những thế, chúng ta lại còn vui mừng trong Đức Chúa Trời bởi Chúa chúng ta là Đức Chúa Jêsus Christ, nhờ Ngài mà bây giờ chúng ta nhận được sự hòa giải. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian,và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội" (Rô-ma 5:6-12)

"Vì thế, bởi sự phạm tội của chỉ một người mà mọi người bị kết án, thì cũng vậy, bởi hành động công chính của một Người mà mọi người được xưng công chính và được hưởng sự sống. Vì, bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người trở thành tội nhân, thì cũng vậy, bởi sự vâng phục của một Người mà nhiều người sẽ trở nên công chính. Luật pháp đã đến làm cho tội lỗi gia tăng; nhưng nơi nào tội lỗi gia tăng thì ân điển lại càng dư dật hơn. Như thế, tội lỗi thống trị bằng sự chết, còn ân điển cai trị bằng sự công chính để đem lại sự sống đời đời qua Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta" (Rô-ma 5:18-21).

Chúa Giê-xu đã chết để mang đến con đường duy nhất cho sự sống đời đời. Nếu Chúa đang chỉ cho bạn thấy tội lỗi của bạn và bạn cần Chúa Giê-xu, hãy ăn năn, từ bỏ tội lỗi và cách riêng của bạn để cố gắng làm hài lòng Chúa. Bạn không thể tự sửa chính mình. Hãy tin vào lẽ thật của Kinh Thánh về Chúa Giê-xu là ai và Ngài đã làm gì, tin Chúa Giê-xu là Cứu Chúa của bạn khỏi tội lỗi và theo Ngài là Chúa của cuộc đời bạn. Ngài sẽ dẫn dắt và củng cố bạn qua Lời của Ngài, Kinh Thánh.

English

Trở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao Chúa Giê-xu phải chết?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries